Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание
Да спасим вечерята!

Ето и победителите в играта

Екипът на играта ще се свърже с печелившите участници, за да уточни получаването на наградите.

10 ваучера на стойност 100 лв. печелят:

Име Телефон
1 Mariela Nankova 08xxxxx145
2 Ани Гаврилова 08xxxxx400
3 Антония Шопова 08xxxxx630
4 Венера Кирова 08xxxxx164
5 Веселин Любомиров 08xxxxx386
6 диана петкова 08xxxxx963
7 Ивелина Русенова 08xxxxx648
8 Ирина Минчева 08xxxxx919
9 Константин Симеонов 08xxxxx622
10 Мариана Петрова 08xxxxx847

30 броя брандирани готварски престилки печелят:

Име Телефон
1 Daniela Gaydadzhieva 08xxxxx310
2 Rosica Georgieva Georgieva 08xxxxx788
3 Албена Лазарова 08xxxxx895
4 Александър Димов 08xxxxx339
5 Антон Лилов 08xxxxx506
6 Блага Панайотова Панайотова 08xxxxx824
7 Васил Димчев 08xxxxx213
8 Величка Тодорова 08xxxxx209
9 Виолета Йорданова 08xxxxx654
10 владимир тодоров станев 08xxxxx506
11 Георги Атанасов 08xxxxx007
12 Даниела Павлова 08xxxxx525
13 Ева Ганчева 08xxxxx944
14 Ивайло Стоименов 08xxxxx402
15 Илия Николов 08xxxxx866
16 Кирил Атанасов 08xxxxx752
17 Маргарита Попова 08xxxxx677
18 Мария 08xxxxx947
19 Мария Яровая 08xxxxx126
20 Георги Петров 08xxxxx872
21 Надежда Господинова 08xxxxx326
22 Неделина Колева 08xxxxx602
23 ники дамянов 08xxxxx944
24 Петя Христова 08xxxxx823
25 Пламена Тодорова 08xxxxx115
26 Пролетина Иванова 08xxxxx923
27 Роза Патаринска 08xxxxx701
28 Силвия Герджикова 08xxxxx041
29 Теодора Иванова 08xxxxx558
30 Цанко Цанков 08xxxxx588

100 броя брандирани ръкохватки печелят:

Име Телефон
1 Mariq Petkova 08xxxxx606
2 Nikolinka 08xxxxx341
3 saide sabrihova 08xxxxx713
4 Stanislava 08xxxxx648
5 Vanq Vlaseva 08xxxxx787
6 Албена Божидарова 08xxxxx995
7 Александър Данчев 08xxxxx988
8 Андреина Попова 08xxxxx409
9 Антон Антонов 08xxxxx057
10 Биляна Щерева 08xxxxx868
11 Борислав Иванов 08xxxxx724
12 борислав колев 08xxxxx867
13 Боряна Спасова Богданова 08xxxxx147
14 Боряна Чипанова 08xxxxx031
15 Бояна Върбанова 08xxxxx320
16 Валентина Петрова 08xxxxx833
17 Венислава Младенова 08xxxxx635
18 Весела Сашкова 08xxxxx080
19 Весеслава Лалова 08xxxxx142
20 ВИОЛЕТА МАТЕВА 08xxxxx768
21 Габриела Липавцова 08xxxxx319
22 Галяна Торбова 08xxxxx793
23 Георги Георгиев 08xxxxx254
24 Гергана Стоянова 08xxxxx445
25 Даниела Райкова 08xxxxx421
26 Дарина Христова Николова 08xxxxx848
27 Даринка Ванкова 08xxxxx011
28 Десислава Христова 08xxxxx822
29 Детелина Темелкова 08xxxxx393
30 Джемиле Чешлиева 08xxxxx794
31 Диана Славова 08xxxxx223
32 Дилян Георгиев 08xxxxx682
33 Диляна 08xxxxx318
34 Диляна Асенова 08xxxxx855
35 Димитрина Петрова 08xxxxx923
36 Димитрия 08xxxxx749
37 Диян Иванов 08xxxxx244
38 Доброслав Генчев 08xxxxx960
39 Елена Николова 08xxxxx681
40 Емил Тодоров 08xxxxx700
41 Жени Петрова 08xxxxx907
42 Ивайло Стефанов 08xxxxx367
43 ИВАН ЧОЛАКОВ 08xxxxx219
44 Ивелина Керанова 08xxxxx185
45 Мирослав Николов 08xxxxx228
46 Ина Димитрова 08xxxxx888
47 Ирена Бакалова 08xxxxx875
48 Йордан Стоичков 08xxxxx943
49 Йорданка Димитрова 08xxxxx221
50 Калин Пройнов 08xxxxx175
51 Калина Таскова 08xxxxx456
52 Камелия Пеева 08xxxxx433
53 Костадин Сербезов 08xxxxx522
54 Красимира Петрова 08xxxxx621
55 Красимирка Георгиева Лилова 08xxxxx296
56 Кремена Войникова 08xxxxx334
57 Кристина Георгиева 08xxxxx970
58 лилия Войнова 08xxxxx157
59 Лилия Талева 08xxxxx807
60 Лиляна 08xxxxx394
61 Марийка Кръстева 08xxxxx309
62 Марина Горанова 08xxxxx708
63 Марина Трендафилова 08xxxxx051
64 Марияна Захариева 08xxxxx696
65 Мечка Петрова 08xxxxx261
66 Мила Нешева 08xxxxx599
67 Милена Ицина - Колева 08xxxxx394
68 Тодорка Симеонова 08xxxxx044
69 Милена Паунова 08xxxxx163
70 Мирена Анчева 08xxxxx445
71 Мирослава Павлова 08xxxxx915
72 Михаела Темелкова 08xxxxx783
73 Михаил Йорданов 08xxxxx234
74 Муса Мустафа 08xxxxx435
75 Румяна Механднжиева 08xxxxx352
76 Нели Вълева 08xxxxx468
77 Николай Николов 08xxxxx268
78 Евгени Райков 08xxxxx853
79 Петя Петрова 08xxxxx261
80 Райна Атанасова 08xxxxx639
81 Рени Милкинска 08xxxxx222
82 Росица Илева 08xxxxx312
83 Румяна Георгиева 08xxxxx659
84 Силвия Лилова 08xxxxx710
85 Силвия Тодорова 08xxxxx700
86 Снежина 08xxxxx689
87 Соня Аврамова 08xxxxx993
88 Соня Шопова 08xxxxx251
89 Стиляна Желева 08xxxxx084
90 Стоян Барбонелов 08xxxxx188
91 Теодора Димова 08xxxxx345
92 Теодора Кръстева 08xxxxx886
93 Теодорина тодорова 08xxxxx016
94 Тихомир Добрев 08xxxxx960
95 Филип Черногоров 08xxxxx216
96 Христина Валентинова Христова 08xxxxx806
97 Христинка Попова 08xxxxx700
98 Християна Петрова 08xxxxx877
99 Христо Петров 08xxxxx503
100 Щилян Козаров 08xxxxx857

Правила на играта „Истинската вечеря е споделена“

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Истинската вечеря е споделена“ ("Играта").  
    
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, идентификационен № като администратор на лични данни 286250, контакт: lidl.bg/kontakt ("Лидл България" или "Организатора").

3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 31.10.2016 г. до 23:59 часа на 04.12.2016 г. включително („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва:

7.1. да посети сайта gotvi.lidl.bg

7.2. да качи снимка на спасената от него/нея вечеря (снимката може да бъде на готово/и ястие/я или на Участника как вечеря);

7.3. да се регистрира в електронната регистрационна форма, която се появява след качване на снимка, като посочи свои две имена, телефон и имейл за връзка и отбележи, че е запознат и съгласен с тези Правила, вкл. личните му данни да се обработват за целите на Играта в съответствие с Правилата.
   
8. Всеки Участник може да участва в Играта само веднъж.

9. Участието в Играта не е обвързано с покупка.


IV. Награда


10. Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

i. 100 броя брандирани ръкохватки „Да спасим вечерята“ с Манчев и Шишков“;
ii. 10 ваучера на стойност 100 лв. за пазаруване в Lidl
iii. 30 броя брандирани готварски престилки „Да спасим вечерята“ с Манчев и Шишков.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.


V. Определяне на печелившите Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 06.12.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила, вкл. снимката да отговаря на изискванията по т.7.2. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

13. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: gotvi.lidl.bg и www.lidl.bg/sdinner в рамките на деня на 06.12.2016 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

14. Печелившите Участници, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България (06.12.2016 г.) да изпратят имейл с потвърждение, както и адрес на най-удобния им магазин на Лидл България, от който да получат наградата си, на адрес: igra@lidl.bg. В случай че печелившият Участник живее в населено място, в което няма магазин на Лидл България и/или иска наградата да му бъде доставена до конкретен адрес, той посочва адреса (вкл. пощенски код) в имейла за потвърждение.

15. Ако Организаторът не получи от уведомен Участник имейл  с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

16. В случаите, когато печелившият Участник е посочил магазин на Лидл България, от който да получи наградата си, Организаторът осигурява наличността на наградата в конкретния магазин до 5 (пет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Служител на Организатора се обажда на спечелилия Участник, за да го уведоми, че наградата вече е в магазина и може да бъде получена. В случаите, когато печелившият Участник е поискал наградата да му бъде изпратена на конкретен адрес, Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

18. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

19. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

21. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

23. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

24. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   


VII. Лични данни


25. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) или адрес (когато такъв се предоставя съгласно т.14)) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

26. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) и адрес (в случаите по т. 14 от Правилата за участие в Играта)) от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие.

27. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

28. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

29. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:
(і) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.
(іі) по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii) да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv) да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

30. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на участника в съответствие със ЗЗЛД.

31. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

32. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) и адрес (в случаите по т. 14)) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, снимка (когато на същата е заснет и Участникът)и адрес (в случаите по т. 14)), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, снимка (когато на същата е заснет и Участникът)  и адрес (в случаите по т. 14)) да бъдат обработвани за целите на Играта от Лидл България и от получателите, описани в настоящите Условия и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото/нейното име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Лидл България, както е посочено в т.13; (vi) изразява изричното си съгласие неговото име и фамилия, както и предоставената от него/нея снимка, да бъдат публикувани в снимковата галерия със „спасени вечери“ на www.gotvi.lidl.bg.


VIII. Други


33. С приемане на настоящите Общи условия всеки Участник декларира и гарантира, че:
I. aвторското право върху снимки, които качва на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, му принадлежи и никое заинтересовано трето лице не се противопоставя на изпращането им до Организатора;
II. е получил съгласието на изобразените лица върху снимките (включително дава своето собствено съгласие, ако Участникът  е заснетото лице върху снимките за качване и/или изпращане до Организатора;
III. ще оказва необходимото съдействие на Организатора по всички възможни начини в случай на спорове във връзка с правата върху снимките, качени на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, , включително, но не само като урежда в бъдеще, изцяло в съответствие с българското законодателство и за своя сметка, всяка претенция срещу Организатора по отношение на правата върху снимките, качени на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, респективно ще освобождава Организатора от всякакви претенции, направени по съдебен, извънсъдебен ред, административен ред и/или наказателно-правен ред от трети лица във връзка със снимките, качени на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, а при евентуално предявяване на такива претенции пряко към Организатора, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка, в случай че се установи, че тези претенции са основателни;
IV. се задължава да обезщети Организатора за всички вреди, претърпени във връзка или по повод неправомерно използване на обекти на интелектуална собственост от страна на Участник чрез качване на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, включително и за тези вреди, които Организаторът е претърпял в резултат на административен акт или съдебно решение, постановени срещу Организатора, във връзка с това неправомерно използване;
V. с приемане на настоящите Общи условия, всеки участник предоставя безвъзмездно на Организатора, неизключителните права за използване на снимките, качени на уеб страницата: www.gotvi.lidl.bg, включително но не само, предоставя на Организатора правото по своя собствена преценка да възпроизвежда, публично да ги показва и да ги разпространява сред неограничен брой лица (напр. във Facebook страницата на Организатора; уеб страниците на Организатора: www.lidl.bg, www.lidl.bg/sdiner и www.gotvi.lidl.bg; печатни и онлайн рекламни брошури на организатора; билбордове; електронен бюлетин и мобилно приложение на Организатора; избрана от Организатора платформа за видеосподеляне (напр. YouTube)); да реши дали те могат да бъдат разгласени и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, да спре използването им и др. Участниците предоставят правата по настоящата т. (v) за срок от 10 (десет) години, за територията на целия свят, като Организаторът има право да използва предоставените му обекти на интелектуална собственост изцяло по своя преценка, по какъвто начин прецени и многократно.  

34. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: igra@lidl.bg.

35. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: igra@lidl.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

36. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

37. Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Играта на gotvi.lidl.bg и www.lidl.bg/sdinner