Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание

Етичен кодекс на Lidl

Корпоративни принципи

Като международно оперираща компания ние осъзнаваме собствения си мащаб и присъствие в общественото пространство.

Ние уважаваме многообразието на културите и отчитаме различията в техните ценности и традиции.

Дейността ни се подчинява на корпоративните ни принципи и на ръководната ни харта.

 • Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.

   
 • Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.

   
 • Продължаваме да растем чрез експанзия и непрекъснати подобрения в нашите филиали.

   
 • Като многофилиална търговска верига работим с единна система.

   
 • Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.

   
 • Спазваме действащото законодателство и вътрешно-фирмените правила.

   
 • В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.

   
 • Коректността към всеки в компанията е наша повеля.

   
 • Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.

   
 • Договореностите се изпълняват в атмосфера на доверие.

   
 • В работна атмосфера се стремим да съчетаваме похвала и признание с конструктивна критика.

   
 • Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.