За запитвания от медии:
Отдел "Корпоративни комуникации": pr@lidl.bg
Елица Георгиева, Ръководител "Корпоративни комуникации": elitsa.georgieva@lidl.bg
Милена Димитрова, отдел "Корпоративни комуникации": milenas.dimitrova@lidl.bg