Как се грижим за околната среда?

Дългосрочният ни стремеж към качество и ефективност е осъществим единствено в синхрон с природата. Затова извършваме своята дейност с ясна отговорност към околната среда, като ежедневно работим за устойчивото развитие на нашите обекти и екологичното организиране на процесите и технологиите.

Как се грижим за околната среда?

  • Следваме принципи за прозрачност и отговаряме на световно признати сертифицирани стандарти
  • Използваме ефективно енергията и ресурсите
  • Създаваме и използваме възобновяема енергия
  • Управляваме своите логистични и транспортни процеси с грижа за природата и в синхрон с околната среда
  • Насърчаваме рециклирането и рециклираме колкото е възможно повече