danger
Този браузър не се подържа.

Използвате версия на браузър, която не се подържа от нашия сайт.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
ВИЖ ТУК ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При осъществяване на контакт с нас, Вие предоставяте лични данни според предвидените полета за попълване. Целта за събиране на личните Ви данни е отговор и реакция на вашите запитвания. Личните данни се събират въз основа на вашето съгласие - чл. 6, ал. 1 буква а), от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента).
Предоставянето не личните данни е доброволно. Предоставянето на имейл е необходимо условие за да отговорим на Вашето запитване. Останалите данни се посочват по Ваша преценка и желание.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от Лидл във връзка с указаните цели. При необходимост може да бъдат предоставени на други фирми от групата Лидл.
Данните се унищожават в срок от 3 месеца след обработката на запитването.
Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на Вас, така и на посоченото от Вас лице или организация.
При въпроси относно обработката на личните Ви данни или в случай, че желаете да подадете сигнал или оплакване, може да го направите писмено по настоящата форма за контакт или по посочените по долу данни за контакт с администратора на лични данни, или директно с длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл hotline@lidl.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 с. Равно поле
personaldata.protection@lidl.bg