внимание
Този браузър не се подържа.

Използвате версия на браузър, която не се подържа от нашия сайт.

 • Не продаваме алкохол на непълнолетни
  Не продаваме алкохол на непълнолетни

  Lidl подкрепя кампанията на Асоциацията за спиртни напитки – "Не продаваме алкохол на непълнолетни"

  Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН) е сдружение, което използва саморегулацията като осъзнат процес на доброволно придържане към определени етични правила и социални ангажименти както към отделната личност, така и към обществото като цяло. Членовете на АПВТСН работят активно за ограничаване на вредната употреба на алкохол от деца и създаване на култура на умерена консумация.

  Българската Асоциация на вносителите, производителите и търговците на спиртни напитки изразява ясната позиция на целия отрасъл: „Алкохолът не е за деца!”

  На 10 септември 2015 г., в партньорство с Лидл България ЕООД, АПВТСН стартира кампания за ограничаване продажбата на алкохол към непълнолетни в търговската мрежа под надслов „Не продаваме алкохол на непълнолетни”. Тази първа по рода си у нас и в Европа инициатива на производители и търговци на дребно има за цел да напомни, че употребата на алкохол от непълнолетни (до 18-годишна възраст) е социален проблем и неговото решаване зависи от проявената обща отговорност и работа в посока превенция.

  В 78 обекта на Лидл из цяла България ще бъдат поставени анонсиращи материали, които напомнят на крайните потребители, че в съответните магазини НЕ може да се купи алкохол от непълнолетни лица. Кампанията ще бъде с продължителност 4 месеца и ще приключи в края на 2015 г. Освен това, всеки управител на магазин ще получи Харта за отговорна продажба и употреба на алкохол, която лично да подпише и запази, за да може той и неговият екип да бъдат мотивирани ежедневно да спазват нейните принципи.

  Всички магазини на Лидл ще бъдат обозначени на българския интернет сайт за отговорна консумация konsumirai-otgovorno.bg като ангажирани не само със спазване на Закона, но и с лична отговорност за ограничаване злоупотребата със спиртни напитки в ранна възраст.
  Ето какво казват от Лидл България ЕООД: "Радваме се, че можем да изразим подкрепата си за кампанията „Не продаваме алкохол на непълнолетни”, тъй като това е кауза, която заслужава широко общественото внимание. Лидл винаги е спазвал този принцип на предлагане в своите магазини и смятаме, че ако повече търговци ограничат продажбата на алкохол на младежи и деца, това ще намали значително мащаба на употребата сред непълнолетни лица. Надяваме се нашият пример да бъде последван и с общи усилия на цялото българско общество да спомогнем за решаването на този сериозен проблем."

  Каузата „Не продаваме алкохол на непълнолетни” е в контекста на предприетите от Европейското сдружение на индустрията spiritsEurope мерки за превенция и образование на рискови групи за опасностите на употребата на алкохол от непълнолетни. От създаването на Европейския форум за Алкохол и здраве през 2006 г. до този момент spiritsEurope са провели 317 кампании за намаляване злоупотребата с алкохол в 28-те държави - членки на Европейския съюз.

  Благодарение на множеството инициативи се отбелязва общ спад в употребата на алкохол от непълнолетни в 20 от общо 28 изследвани страни по света между 2002 и 2010 г. Според изследване на Европейското списание за обществено здраве (The European Journal of Public Health), консумацията на седмична база намалява както следва: от 12,1% на 6,1% в англосаксонските държави, от 11,4% на 7,8% в страните от Западна Европа, от 9,3% на 4,1% в Северна Европа и от 16,3% на 9,9% в Южна Европа. Дори и в Източна Европа се наблюдава трайна тенденция на спад през 2010 г. от 12,3% на 10,1%. Тенденцията за намаляване на консумацията на алкохол е очевидна при двата пола и във всички възрастовите подгрупи непълнолетни.

  В бъдеще предвиждаме програмата „Не продаваме алкохол на непълнолетни” да обхване много повече търговски канали и привърженици. Освен това ще работим съвместно и в сътрудничество с цялата държавна администрация, неправителствени организации и всички други заинтересовани страни, защото вярваме, че само единните ни действия ще доведат до сериозни резултати за предпазване на децата от ненужно ранните срещи с алкохола.