Партньори

Ти и Lidl за по-добър живот

е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. Тя стартира през 2017 г. и цели да помага на хората в различните региони от страната да водят по-качествен живот, като подкрепя проекти в 4 тематични области: образование, култура и историческо наследство, здравословен начин на живот и околна среда.

Български дарителски форум

Българският дарителски форум е представителна общност на частните дарители в страната. Форумът обединява фондации и социално отговорни компании, които инвестират ресурси за постигане на значима обществена промяна. Предоставената от членовете на БДФ подкрепа е в полза на каузи от различни сфери, както и на гражданските организации, общностите и групите, които носят визията за устойчиво развитие. Мисията на Форума е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство и насърчаване на общуването между дарителите за обмен и разгръщане потенциала на дарителските политики.

Красимира Величкова, Директор „Български дарителски форум“
„За нас „Ти и Lidl за по-добър живот“ не е само инструмент за предоставяне на финансова подкрепа. Погледната в цялост програмата е пример за добро взаимодейвие между бизнеса и гражданските организации, което допринася за подобряването на местата, където проектите се реализират.
Lidl заяви сериозен ангажимент за постигане на социален ефект, като с това създаде възможност и въвлече хората в решаването на проблеми и постигането на промяна - такава, каквато те я виждат и от каквато имат нужда. Пилотното издание на програмата демонстрира на практика смисъла и ползите от такива партньорства. Първите устойчиви резултати са факт, дарителските инвестиции на Lidl се доказаха като успешен подход за общосподелена промяна.“

към официалната страница

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Мисията на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местните ресурси. Тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях фондацията работи за местното развитие, както и за развиването и въвеждането на дарителски практики. Инициативите, които Фондация


Илияна Николова, Изпълнителен директор фондация „Работилница за граждански инициативи“
“Животът в местната общност може да бъде по-добър, когато същата тази общност идентифицира местен проблем и се ангажира с неговото разрешаване. Именно това показахме, чрез първото издание на инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“.
Инициативите, които подкрепихме, ангажират всеки да допринася по един или друг начин за разрешаването на местните проблеми. Независимо в коя от четирите области се реализира дадена инициатива, тя подобрява средата в цялата местна общност, преди всичко защото показва, че именно личната отговорност е най-важна.“

към официалната страница