внимание
Този браузър не се подържа.

Използвате версия на браузър, която не се подържа от нашия сайт.

Ти и Lidl за по-добър живот Ти и Lidl за по-добър живот Ти и Lidl за по-добър живот

Инициативата

От 14.05. до 10.06, отделяме по 3 ст. на всеки касов бон

Така като пазаруваш, помагаш

Събраните средства ще подкрепят социално значими проекти в цялата страна

Категории

Образование

В областта  образование инициативата цели да  повиши образователното равнище на учениците,  да намали броя на преждевременно напускащите училище, да повиши функционалната грамотност на учениците и да създаде възможности за учене през целия живот чрез инвестиции в учениците, учителите и родителите.

Околна среда

Инициативата инвестира в  дейности насочени срещу замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и намаляването на високите нива на шум и запазването на биологичното разнообразие в населените места и извън тях.

Култура и историческо наследство

Инициативата подкрепя и стимулира културни събития или значими за жителите на отделно населено място културни дейности, опазването и социализацията на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия за развитие на творческите индустрии, както и стимулиране въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт.

Активен начин на живот

Инициативата подкрепя дейности, които развиват и стимулират практикуването на масов спорт в свободното време, като  превенция на различни болести или зависимости, подобряване психичното и физическо здраве на децата и младежите.

етапи