Можете да ни потърсите и на безплатен за вас телефон:
телефон: 0800 14141
Понеделник до петък: 8:30 - 18:00 ч.
Събота: 10:00 - 16:00 ч.

За запитвания от медии:
Отдел "Корпоративни комуникации": pr@lidl.bg
Елица Георгиева, Ръководител "Корпоративни комуникации": elitsa.georgieva@lidl.bg
Милена Димитрова, отдел "Корпоративни комуникации": milenas.dimitrova@lidl.bg