Правила за защита на личните данни за приложението MyLidlShop

Благодарим ви, че използвате приложението My Lidl Shop и проявявате интерес към нашата политика за поверителност. Следната политика за поверителност на личните данни е предназначена да Ви информира за това как се осъществява събирането, обработката и употребата на Вашите лични данни като част от използването на това приложение.

1. Администратор на лични данни в смисъла на  Чл. 4, ал. 7 от Общия регламент за защита на данните ОРЗД
Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz (защита на личните данни)
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
Електронна поща: datenschutz@lidl-shop.de

отговаря за обработката на данни съгласно чл. 4, ал. 7 от Общия регламент за защита на данните.

2. Използване на данни по време на работата на приложението
а) Цел на обработката на данни и правно основание
Ние обработваме информация за използването на нашето приложение под формата на регистрационни файлове, за да:

осъществим функциите на приложението и да ги подобрим,
подобрим нашето предлагане, както и  да защитим нашите системи и да предотвратим злоупотреба или измама.

Съответните регистрационни файлове включват:

мобилното устройство, от което стартирате приложението;
IP адрес;
датата на достъп и времето за достъп;
клиентско запитване;
HTTP  отговор (response code);
количеството прехвърлени данни;
използваната версия на приложението.

С това няма да бъдат създадени лични потребителски профили. Правното основание на тази обработка на данни е чл. 15, ал. 1 от Закона за телемедиите (TMG).
б) Получатели/категории получатели

Не е позволен достъп до регистрационните файлове, съхранени във Вашата система за тези цели. Заявката към регистрационните  файлове се осъществява автоматично всеки път, когато посетите нашето приложение.
в) Продължителност на съхранение/критерии за определяне на продължителността на съхранение на дневниците
Регистрационните файлове се изтриват автоматично след 14 дни.

3. Достъп до функции и сензори на Вашето мобилно устройство
а) Цел на обработката на данни и правното основание
Имаме достъп до следните функции на устройството или сензори на устройството чрез интерфейсите на устройството:
Камера
Само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 6 (1) (a) от Общия регламент за защита на данните чрез диалоговия прозорец „Даване на разрешение“ ще получим достъп до камерата на Вашето устройство. Камерата на Вашето мобилно устройство се използва за сканиране на продуктови баркодове. Чрез сканиране на реални продукти в магазина могат да бъдат отключени допълнителни функции в приложението.
Интернет
Приложението ни извлича от Интернет съдържание, като например текст и изображения, за осъществяване на функциите на играта (например „Баркод детектив“).
Използване на безжична връзка
Приложението използва безжичната връзка на мобилното ви устройство, за да установи връзка с интернет и да ви позволи да използвате приложението в пълна степен (чл. 15, ал. 1 от Закона за телемедиите).
б) Получатели/категории получатели
Никой няма право на достъп до данните от камерата.
в) Продължителност на съхранение/критерии за определяне на продължителността на съхранение
Данните се обработват само докато трае играта. Не се извършва допълнително съхранение.

4. Анализ на употребата
а) Цел на обработката на данни и правното основание
За да подобрим функциите на нашето приложение и предлаганите услуги, създаваме псевдонимни профили на използване съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за телемедиите. Подробности за това и за възможностите да отправите възражение можете да намерите в този раздел.
Това приложение използва Google Analytics, услуга за анализ, предоставена от Google Inc. (Google), за да анализира поведението на потребителите. Google ще използва тази информация от името на оператора, за да оцени как използвате приложението, да състави отчети за дейностите и да предостави на оператора други услуги, свързани с използването му. Google никога няма да свърже Вашия IP адрес с други данни от Google. Можете да се откажете от използването на Google Analytics в това  приложение по всяко време с бъдещ ефект. За да направите това, отворете менюто, кликнете върху раздела „Още“ и стигнете до края на декларацията за поверителност. Тук можете да деактивирате анализа, като натиснете бутона, разположен отдолу.
Приложението My Lidl Shop използва инструмента за анализ adjust, продукт на фирмата adjust GmbH.  Когато инсталирате приложението Lidl, adjust ще запази данните за инсталацията и събитията от приложението Ви Lidl (например, използването на приложението или действия  в клиентския профил). Това ще ни помогне да разберем как взаимодействате с приложението ни. Това също ни позволява да анализираме и подобряваме нашите мобилни рекламни кампании. За този анализ adjust използва IDFA (Идентификатор за рекламиране при iOS) или рекламен идентификатор за Android, IP/MAC адрес, HTTP хедър, както и пръстов отпечатък на Вашето крайно устройство (допълнително: времето на достъп, държава, език, локални настройки, операционна система и версия  на операционната система, версията на приложението). Тези данни ще бъдат анонимни, т.е. нито ние, нито adjust, ще можем да Ви идентифицираме с помощта на тези данни. Вие можете да възстановите или да деактивирате IDFA и рекламния идентификатор за Android по всяко време чрез Вашата операционна система. Ако не искате проследяване чрез adjust, можете да го откажете по всяко време с ефект за в бъдеще, като натиснете бутона, разположен отдолу.
б) Получатели/категории получатели
Google Analytics предава информацията, генерирана за използването на приложението, обикновено към сървър на Google в САЩ, където тя се съхранява. В това приложение е активирано анонимизирането на IP адреса, така че IP адресът на потребителите на Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство да бъде предварително съкратен. Пълният IP адрес се предава към сървър на Google в САЩ само в изключителни случаи и се съкращава  там.
Сървърите на adjust GmbH от друга страна се намират само в Европейския съюз.
Освен тези два доставчика на услуги, никой няма достъп до Вашите лични данни, обработени по време на анализа на използването.
в) Продължителност на съхранение/критерии за определяне на продължителността на съхранение
Обработените  в контекста на използването на инструменти за анализ лични данни се анонимизират веднага след изследването.

5. Вашите права като субект на данните и възможности за контакт със служителя по защита на данните

Имате право да получите информация за съхраняваните за Вас лични данни в съответствие с член 15, ал. 1 от Общия регламент за защита на данните  безплатно при поискване. Освен това, ако съществуват правни предпоставки, имате право на корекция (член 16 ОРЗД), изтриване (член 17 ОРЗД) и ограничаване на обработката (член 18 ОРЗД) на Вашите лични данни.
Ако обработването на данни се основава на член 6, ал. 1, буква е) или f) ОРЗД, имате право на възражение съгласно член 21 ОРЗД. Ако  възразите срещу обработването на данни, то това влиза в сила за в бъдеще, с изключение на случаите, когато отговорното лице може да докаже неопровержими законови основания за по-нататъшна обработка, които са с приоритет пред интереса на възразяващото лице.
Ако сте предоставили сами обработваните данни, имате право да пренасяте своите данни по реда на чл. 20 ОРЗД.
Ако обработката на данни се основава на съгласие по реда на чл. 6, ал. 1, а) или чл. 9, ал. 2, а) ОРЗД, винаги можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще, без да се нарушава законността на досегашната обработка.
Моля, свържете се със служителя по защита на данните в посочените по-горе случаи, при възникване на въпроси или в случай на оплаквания – в писмен вид или по електронна поща. Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните. Компетентен е органът за защита на данните на държавата, в която пребивавате или в която се намира лицето, което отговаря за защита на данните.
Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и употребата на Вашите лични данни, свържете се с нашия отговорник за защита на данните:
Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-Mail datenschutz@lidl-shop.de

Актуалност към: май 2018 година