Вземи повече от любимото с Lidl Plus!

От 16 август до 19 септември всеки 25 лв. от стойността на покупката в 1 касов бон ти дават шанса да спечелиш 1 от 100 ваучера за пазаруване х 500 лв.
Лесно е! Отвори приложението, сканирай своя Lidl Plus на касата и активирай участието си. 
Всяка седмица теглим 20 х 500 лв.
Повече участия, по-голям шанс да спечелиш!

Печеливши участници
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

Седмица 5

Милена Колева 359877xxxxx91
Радостина Димитрова 359898xxxxx96
Мария Игнатова 359895xxxxx44
Силвия Великова 359896xxxxx87
Евгения Генова 359898xxxxx76
Станимир Енчев 359883xxxxx30
Николина Апостолова 359888xxxxx80
Десислава Караджова 359888xxxxx58
Nele Demeulenaere 359877xxxxx50
Катя Цветкова 359884xxxxx89
Даниела Атанасова 359890xxxxx85
Теодора Янева 359887xxxxx45
Nikolai Todorov 359888xxxxx47
Ива Кабакчиева 359879xxxxx42
Цветомила Петрова 359895xxxxx13
Petya Vaceva 359888xxxxx01
Людмила Костова 359888xxxxx23
Ангел Угринов 359887xxxxx67
Милан Андонов 359878xxxxx70
Върбинка Чобанова 359889xxxxx29

 

Седмица 4

Величко Великов 359878xxxxx60
Росен Илиев 359883xxxxx76
Рангел Димитров 359883xxxxx76
Ilda Lilova 359898xxxxx61
Кристина Николова 359888xxxxx83
Росица Цветанова 359889xxxxx88
Даниел Боровски 359885xxxxx80
Kristiana Tufkova 359894xxxxx58
Gergana Voynyagovska 359899xxxxx05
Иван Търпов 359896xxxxx20
Мирослава Цветкова 359887xxxxx76
Моника Борисова 359887xxxxx11
Силвия Михайлова 359886xxxxx49
Симеон Градинарски 359889xxxxx38
Kr Il 359899xxxxx88
Rusi Pobornikov 359899xxxxx50
Зорница Димитрова 359888xxxxx79
емилия Любенова 359894xxxxx23
Tsvetomira Haydukova 359897xxxxx27
Елизабет Велкова 359889xxxxx83

 

Седмица 3

Ива Павлова 359899xxxxx16
ЕМИЛИАН МИЛКОВ 359877xxxxx69
Ванюша Кирова 359896xxxxx34
Свилен Лефтеров 359897xxxxx33
Анна Арутюнян 359899xxxxx47
Борис Груев 359887xxxxx59
Цветомира Василева 359885xxxxx75
Петър Вълчев 359883xxxxx59
Евелина Велинова 359886xxxxx02
Петя Филипова 359888xxxxx09
Мариета Тодорова 359879xxxxx85
Снежа Топузова 359885xxxxx29
Полина Милева 359893xxxxx76
Моника Николова 359898xxxxx59
Georgi Ivanov 359892xxxxx82
Виктория Петева 359877xxxxx33
DarinA Nikolova 359885xxxxx09
Юлиана Андреева 359895xxxxx13
Гергана Константинова 359889xxxxx29
Вероника Халил 359877xxxxx15

 

Седмица 2

Гергана Дилкова 359890xxxxx55
Валерия Каишева 359883xxxxx07
Марсел Хусеин 359888xxxxx07
Александар Стойков 359887xxxxx39
Евгени Попов 359886xxxxx04
Мария Любенова 359897xxxxx54
Елина Василева 359899xxxxx42
Людмила Христова 359878xxxxx78
Анна Болярова 359878xxxxx15
Pavel Atanasov 359898xxxxx64
Дамян Димитров 359888xxxxx12
Иванка Дичева 359897xxxxx33
Камен Атанасов 359879xxxxx35
Диляна Христова 359887xxxxx36
Александра Христова 359896xxxxx95
Донка Атанасова 359888xxxxx42
Катюша Костадинова 359888xxxxx89
Марта Тонева 359898xxxxx63
Яна Пампорова 359889xxxxx88
Анелия Василева 359876xxxxx64

 

Седмица 1

Паулина Пенова 359889xxxxx29
Георги Георгиев 359887xxxxx61
Мила Гатева 359896xxxxx26
Asen Stanoev 359889xxxxx94
Таня Петрова 359896xxxxx00
Иван Пашов 359896xxxxx48
Стефан Апостолов 359893xxxxx79
Бойка Теохарова 359887xxxxx06
Милена Иванова 359885xxxxx50
Андон Петков 359877xxxxx15
Пенка Петрова 359895xxxxx15
Цветелина Басмаджиева 359877xxxxx74
Йорданка Неделчева 359878xxxxx90
Цветан Гаджовски 359887xxxxx74
Пирин Андреев 359888xxxxx40
Петя Гогева 359887xxxxx92
Славка Иванова 359882xxxxx60
Мирослав Михайлов 359888xxxxx55
Айгюн Мехмед 359888xxxxx65
Ивайло Димитров 359883xxxxx12

Условия за участие и указания за ЗЛД
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

I. Условия за участие


1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март” № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо. Тегленето на печелившите ще се извърши без публично участие и без надзора на нотариус. 

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на стойност мин. 25 лв. на един касов бон в периода 16.08.2021 – 19.09.2021, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 25 лв. дава право на едно участие. Касов бон на стойност от 50 лв., сканиран с Lidl plus, дава право на 2 участия, касов бон на стойност 75 лв., сканиран с Lidl plus,  дава право на 3 участия и т. н. до изчерпване на стойността на съответния касов бон Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Активирай“. С активирането на участието в играта, клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени по телефон и имейл. С уведомяването за наградата, победителят се приканва да предостави на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД необходимите допълнителни данни за контакт, нужни за изпращане или предаване на наградата, както и данните, необходими за изпълнение на законовото задължение за деклариране на спечелилите участници в НАП.

Печелившият Участник трябва се свърже с „Лидл България ЕООД енд КО“ КД  в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата, като използва контактната форма: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm и да предостави следните свои данни: три имена; телефон за връзка, валидно ЕГН. Ако „Лидл България ЕООД енд КО“ КД не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок и по предвидения начин, или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд КО“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. 
Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. Ако спечелил участник рамките на 5 дни след уведомяването не се свърже с нас или не може да бъде намерен, правото на награда се погасява. „Лидл България ЕООД енд Ко” КД публикува печелившите на своя уеб сайт www.lidl.bg/100x500

3. Ваучери за пазаруване
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 100 ваучера за пазаруване, всеки на стойност от 500 лв., през следващата седмица. 
Ваучерите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 23.08.2021 – 20.09.2021 (5 седмици) се теглят печеливши участници за 20 ваучера, всеки един на стойност 500 лв., или общо ще бъдат изтеглени печеливши участници за 100 ваучера. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 20.09.2021 год.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/100x500 най-късно в сряда на съответната седмица. 
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления. 
Участие, което е участвало в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта.
Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени по имейл и чрез обаждане от отдела ни за обслужване на клиенти. 

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

5. Списък на наградите
Ваучери за пазаруване:

100 ваучера за пазаруване, всеки на стойност  500 лв. (обща стойност на наградите 50 000 лв.)


II. Защита на личните данни

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко” КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март” № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко” КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg 
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от  „Лидл България ЕООД енд Ко” КД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер, имейл и ЕГН на спечелилите.
Освен това „Лидл България ЕООД енд Ко” КД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни 
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко” КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Обработваме вашия имейл, защото е необходимо да получим от Вас съобщение за данните за деклариране в НАП. В тази връзка правното основание е легитимният ни интерес от обработване на имейл, съгласно чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR.
В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

3. Получатели/ Kaтегории получатели:
Предаване на данни на трети лица ще се извършва само ако това е необходимо за провеждането на играта (напр. изпращане на наградата чрез логистична компания) или за публикуване на победителите (напр. във Facebook). Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

4. Период на съхранение/ Kритерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както и имейлите и телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени. 
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е  Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!