Млечни продукти с етикет „От собствената ферма“

„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД

„Млечни продукти“ ЕООД са един от първите наши партньори от откриването на първия Lidl магазин в България. За нас те доставят богата гама от млечни продукти, сред които домашно саламурено сирене, кисело мляко 4% и цедено кисело мляко, всички от марката Родна стряха и с етикет „От собствената ферма“. Производствените предприятия се намират в с. Коньовец, Шуменско и с. Маноле, Пловдивско, където има нова модерна линия за производство на сирене и нови складови пространства. Последните инвестиции на „Млечни продукти“ са в посока нови модерни складови пространства, обучение на персонала, както и увеличаване на капацитете на собствената кравеферма.

За партньорството с Lidl Славена Семерджиева, мениджър покупки и продажби, споделя: „Според нас стратегиите, които Lidl прилага за промотиране на продуктите си и ограничаване на прекалено големия и излишен асортимент за всеки клас и вид продукт, позволява на доставчиците да осъществяват реални добри продажби. Локалните и износни промоции също спомагат за увеличаване на продажбите.“  А по отношение предизвикателствата пред тях като съвременен производител допълва: „Най-голямото предизвикателство е мотивацията на работниците ни, както и справянето с нелоялната конкуренция. Природата и времето оказват силно влияние върху основната ни суровина – млякото. За качествени продукти се изисква качествено мляко, и то на добра цена.“

 

„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД
„Млечни продукти“ ЕООД