С грижа към природата

„Фрукталина“ e асоциация от земеделски производители, която обработва 1000 дка от най-плодородната земя в Добруджа. Създадена през 2013 година, днес „Фрукталина“ предлага висококачествени плодове – череши, кайсии, нектарини, ябълки и грозде на достъпни цени, като използва най-модерни методи за отглеждане и технологии за съхранение. От 2019 г. насам портфолиото й включва и студено пресовани сокове. Асоциацията разполага с модерна база, оборудвана с 10 хладилни камери.

Фрукталина
Фрукталина
Фрукталина

Управителят на „Фрукталина“ Златан Златанов споделя:
Още при създаването на „Фрукталина“ ние имахме мисия – да бъдем лидер в овощарството в България. През годините тази мисия ни мотивира не само да инвестираме в модерна инфраструктура – 100% покритие с мрежи, 250 km  капково напояване, база за сортиране и съхранение, фабрика за 100% студено пресовани сокове, но и да усъвършенстваме нашите методи на земеделие, така че да са в крак с 21-ви век. Разполагайки се в защитена по „Натура 2000“ територия, ние имаме предимството на екологично чистите почви, но и отговорността да се грижим за автохтонното биоразнообразие.
Агрономите ни полагат изключителни грижи да стимулират развитието на местната флора и фауна чрез стриктно изпълняване на международните изисквания, поставящи високи базови стандарти при отглеждането на плодовете. Затова „Фрукталина“ се сертифицира ежегодно по GlobalG.A.P., а от 2020 г. и по GRASP. Съвкупността от тези фактори създава синергия между нас и Лидл България – и двете страни отдаваме изключително значение на качеството, опазването на природата и значението на българските производители за регионалното развитие.