Целогодишно производство на свежи зеленчуци

Свежи краставици, домати и салати доставя за филиалите на Лидл България „Загора Био“ - съвременна високотехнологична оранжерия от Стара Загора. Производството се извършва с пълна грижа към околната среда. Стопанството притежава сертификатите GlobalG.A.P. и GRASP за всички произвеждани култури. „Загора Био“ ЕООД е част от групата на Холдинг Загора – едно от значимите икономически сдружения за региона.

Загора Био
Загора Био
Загора Био

Димитър Герганов (главен агроном) споделя „С Лидл си партнираме от 2017 г., като целогодишно осигуряваме ежедневни доставки на зеленчуци. Работим при добро взаимно сътрудничество, ангажираност в детайлите и прозрачност в отношенията.
Дори в условията на наложени епидемиологични ограничения, необходимите продукти се доставят редовно, съгласно уговорените обеми и срокове.“