Микадо

Микадо е игра с дървени пръчици, развиваща физическите умения, вниманието и наблюдателността. Ако не разполагате с класическите дървени пръчици, може да използвате шепа спагети. Разпилейте снопче от тях върху маса или твърда повърхност. Всеки играч се стреми да извади максимален брой пръчици, без да мърда останалите от купа.