Забавна математика

Ако сте събирали капачки, сега е моментът да ги ползвате.

Необходими продукти:

  • лист хартия
  • нещо за писане
  • няколко капачки

Направете очертания върху листа, използвайки самите капачки, след това номерирайте кръговете и капачките с еднакви цифри. Дечицата могат да научат числата до 10 и да координират движенията си, поставяйки капачките в очертанията.