През юни спечели 1 от 100 грила + 200лв. купони за пазаруване в Lidl plus

Спечели 1 от 100 грила и 200 лв. купони за пазаруване с Lidl Plus!

Лятото е тук. С дълги дни, свежи вкусове, вълнуващи пътешествия и… награди! Страхотни награди от Lidl Plus. Ще участваш ли?
През целия юни можеш да вземеш повече от любимия сезон с грил играта на Lidl. Участвай за 1 от 100 грила и 200 лв. купони за пазаруване в приложението.

Как да се включиш?

За всяка покупка в Lidl на стойност минимум 30 лв. в един касов бон в периода 01.06.2022 – 30.06.2022 получаваш възможност за участие в играта. Покупка на стойност 30 лв. дава право на 1 участие, покупка на стойност от 60 лв. – на 2 участия и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. А ето какви са стъпките:
- През целия юни пазарувай в Lidl
- Сканирай Lidl Plus на касата 
- Регистрирай и потвърди участието си в приложението
- Toва е! Вече участваш 😊
- Повече продукти, повече участия. Всеки 30 лв. в един касов бон са нов шанс да спечелиш!

Какво можеш да спечелиш?

1 от 100 страхотни грила и 200 лв. купони за пазаруване, заредени в твоето приложение Lidl Plus.
Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. (5 седмици) се теглят печеливши участници за 20 грила с 20 купона, всеки от които е на обща стойност 200 лв. Oбщо ще бъдат изтеглени печеливши участници за 100 грила и 100 купона по 200 лв. (разделени на 10 купона по 20 лв. и заредени в приложението Lidl Plus). Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 04.07.2022 г.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на тази страница най-късно в сряда на съответната седмица.
Виж пълните правила по-долу и в магазините на Lidl при поискване.

Седмица 4

Мария Димитрова 359883xxxxx89
Алдин Давидов 359886xxxxx54
Милена Янакиева 359887xxxxx44
Кристина Гушмакова 359896xxxxx31
Калоян Кюркчиев 359882xxxxx34
Младен Плашеев 359882xxxxx49
Красимир Милорадов 359877xxxxx23
Парашкева Петрова 359879xxxxx97
Теодора Николова 359887xxxxx35
Мариана Георгиева 359887xxxxx60
Ренета Тодорова 359988xxxxx42
Живко Николов 359887xxxxx55
Галина Иванова 359888xxxxx63
Димитър Александров 359886xxxxx62
Филипина Атанасова 359895xxxxx87
Красимир Койчев 359886xxxxx10
Светлана Кирилова 359888xxxxx91
Божидар Боянов 359899xxxxx35
Иван Дойчевски 359876xxxxx07
Катерина Куртева 359899xxxxx55

Седмица 3

Йордан Йорданов 359876xxxxx76
Калоян Калоянов 359892xxxxx05
Теменужка Митева 359889xxxxx47
Елизабет Върбанова 359885xxxxx88
Николай Чакъров 359883xxxxx71
Сирма Петрова 359886xxxxx01
Petya Peeva 359899xxxxx04
Десислава Пенчева-Хаджигеоргиева 359896xxxxx62
Снежана Бецинска 359897xxxxx44
Ралица Стаматова 359887xxxxx18
Адриан Ялнъзов 359898xxxxx54
Андриана Димитрова 359888xxxxx61
Галина Пиринова 359897xxxxx43
Мариела Миланова 359887xxxxx50
Надка Бонева 359888xxxxx58
Мария Багашева 359886xxxxx18
Martin Dimitrov 359883xxxxx21
РОСИЦА Ангелова 359878xxxxx53
Жени Дякова 359899xxxxx40
Жана Минкова 359898xxxxx86

Седмица 2

Гергана Евдокиева 359878xxxxx19
Ани Йовчева 359899xxxxx91
Alex Vasilev 336413xxxxx1
Пролетина Ангелова 359889xxxxx88
Снежана Михайлова 359878xxxxx70
Андрей Стойменов 359889xxxxx93
Невена Илиева 359884xxxxx19
Елица Великова 359883xxxxx57
Бисер Георгиев 359889xxxxx39
Теодора Иванова 359878xxxxx95
Дарина Германова-Тодорова 359888xxxxx97
Йоана Димитрова 359894xxxxx54
Галина Митева 359898xxxxx47
Росица Делчева 359885xxxxx26
Смилен Смиленов 359886xxxxx22
Цветанка Панова 359885xxxxx68
Свилена Балевска 359893xxxxx30
Станислава Чипова 359888xxxxx09
Моника Карабаджакова 359895xxxxx68
Милена Райкова 359888xxxxx08

Седмица 1

Ivan Stoilov 359876xxxxx90
Георги Смиленов 359899xxxxx78
Лилия Иванова 359888xxxxx04
Мария Стоянова 359886xxxxx41
Дима Сивова 359893xxxxx27
Дора Маркова 359889xxxxx22
Гергана Добрева 359887xxxxx31
Мария Куруянова 359898xxxxx78
Niya Parvanova 359885xxxxx27
Иван Иванов 359897xxxxx41
Олександр Васков 359879xxxxx09
Галя Ангелова 359883xxxxx54
Велислав Рачев 359897xxxxx91
Митка Русева 359899xxxxx67
Фрнцис Манчев 359878xxxxx25
Cилвия Димитровa 359889xxxxx01
Милена Брашнарова 359878xxxxx53
Златка Арнаучкова 359899xxxxx43
Таня Иванова 359888xxxxx77
Мариян Йосифов 359899xxxxx54

Условия за участие и указания за защита на лични данни за игра „Спечели 1 от 100 грила“

Период на провеждане: 01.06.2022 – 30.06.2022

1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на стойност мин. 30 лв. в един касов бон в периода 01.06.2022 – 30.06.2022, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 30 лв. дава право на едно участие. Покупка на стойност от 60 лв., идентифицирана с Lidl plus, дава право на 2 участия. Покупка на стойност 90 лв., идентифицирана с Lidl plus, дава право на 3 участия и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/grill. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш.

Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. 

3. Награди
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 100 грила, както и за купони на стойност 200 лв. (разделени в 10 купона по 20 лв. и заредени в приложението Lidl Plus) през седмицата, следваща потвърждаване на участието му.
Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г. (5 седмици) се теглят печеливши участници за 20 грила с 20 купона на стойност 200 лв. или общо ще бъдат изтеглени печеливши участници за 100 грила и 100 купона по 200 лв (разделени на 10 купона по 20 лв. и заредени в приложениeто Lidl Plus). Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 04.07.2022 г.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/grill най-късно в сряда на съответната седмица.
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.
Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/
Купоните на стойност 20 лв. не могат да се ползват заедно с друг купон от същия вид (за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката и купон за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на покупка в рамките на една и съща покупка). Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. Минималната стойност на покупката, за която се използва ваучерът е 20 лв.

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

5. Списък на наградите
100 грила, 100 купона на стойност 200 лв. (разделени на 10 купона по 20 лв. заредени в приложението Lidl Plus)

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg.
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер и ЕГН на спечелилите.
Освен това „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 
В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

3. Получатели/Категории получатели:
Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ЕООД за осъществяване на контакт с печелившите участници.) Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

ТАЗИ СЕДМИЦА ОПИТАЙ:

повече с приложението