Хей, обичаш плодове и зеленчуци, нали?

Пазарувай в LIDL и за всеки 20 лв. от стойността на покупката в един касов бон ще получиш стикер с 1 точка. Залепи 5 точки върху специалната безплатна карта, която се раздава на касите в магазина, и ще получиш подарък – 1 плюшена играчка по избор от колекцията „Бандата на свежите таланти“.
Промоцията е валидна в магазините на LIDL България от 02.09. до 29.09.2019 г. или до изчерпване на количествата в рамките на този период.

Виж пълните правила по-долу и в магазините на LIDL при поискване.

Запознай се с новата ни колекция от плюшени герои!

Чушката Супербел

Патладжана Смууб

Картофа Лоръс

Моркова Джим

Маги Крушата

Ягодата Емма

Банана Сеп

Правила за провеждане на промоционалната кампания „Бандата на свежите таланти“

1. Организатор на кампанията. Общи условия.

1.1. Организатор на кампанията е "Лидл България ЕООД енд Ко." КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, тел: 0800 14141, www.lidl.bg/kontakt ("Лидл").

1.2. Настоящите Правила уреждат провеждането на промоционалната кампания „Бандата на свежите таланти“ („Кампания/та“). Правилата са достъпни за целия период на Кампанията на www.lidl.bg/fresh, както и в магазините на Лидл при поискване.

1.3. Лидл си запазва правото да променя и допълва Правилата на Кампанията по всяко време, при условие че промените/допълненията не са неблагоприятни за потребителите. Всяка промяна/допълнение ще бъде комуникирана по подходящ начин на www.lidl.bg/fresh и в магазините на Лидл.

2. Период на кампанията
Кампанията се провежда в периода от 02.09.2019 г. до 29.09.2019 г. включително във всички магазини Лидл на територията на Република България.  

3. Механизъм на участие

3.1. В периода на Кампанията (02.09.2019 г. до 29.09.2019 г. включително) за всеки 20 (двадесет) лева от стойността на покупката в един касов бон всеки потребител получава 1 стикер (отговарящ на 1 точка).

3.2. Стикер/и се получава/т на касата на съответния магазин на Лидл непосредствено при заплащане на покупката. Последващо представяне на касова/и бележка/и, вкл. комбиниране на касови бележки за достигане до минималната стойност от 20 (двадесет) лева, не дава право за получаване на стикер.

3.3. На касата на всеки магазин Лидл в рамките на срока на Кампанията всеки потребител може да получи безплатно и карта, в която да залепва получени стикери ("Картата").

3.4. Всеки потребител, който е събрал 5 (пет) стикера (точки), залепил ги е на означените за това на Картата места и е представил  в периода на Кампанията (02.09.2019 г. до 29.09.2019 г. включително) Картата на каса в магазин на Лидл в България, ще получи една от 7-те плюшени играчки от колекцията "Бандата на свежите таланти", а именно Моркова Джим, Маги Крушата, Ягодата Емма, Банана Сеп, Чушката Супербел, Патладжана Смууб или Картофа Лоръс.

3.5. Представяне на две или повече карти със залепени общо 5 (пет) стикера (точки) на тях не дава право за получаване на играчка. Плюшена играчка от "Бандата на свежите таланти" може да се получи в периода от 02.09.2019 г. до 29.09.2019 г. включително или до по-ранното изчерпване на количествата в посочения период.  

4. Ограничаване на отговорността

4.1. Лидл не носи отговорност за дефекти на предоставяните в рамките на Кампанията плюшени играчки.

4.2. Лидл не носи отговорност за причинени от плюшените играчки или от употребата им не по предназначение вреди.

4.3. Общият брой на плюшените играчки, количествата по видове, разпределението им в магазините на Лидл и периодичността на доставките са внимателно и предварително определени. Въпреки това е възможно поради засилен потребителски интерес преди края на периода на Кампанията плюшените играчки или определени видове да се изчерпят временно или постоянно в отделни магазини или в магазинната мрежа на Лидл. Поради това Лидл не може да гарантира наличност на всички видове плюшени играчки във всички свои магазини и във всеки един момент от периода на Кампанията.

5. Други

5.1. При въпроси във връзка с Кампанията можете да се свържете с нас на безплатен телефон: 0800 14141 или на www.lidl.bg/kontakt.

Включи се в нашата игра oт 02.09. до 29.09.

Всяка от четирите седмици в Периода на провеждане на Играта, ще бъде представена по една илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Отговори на въпроса към нея и всяка седмица участваш в томбола за 1 от 10 плюшени играчки по избор.