Правила за защита на личните данни за приложението My Lidl World

Благодарим Ви, че използвате приложението My Lidl World (наричано по-долу „приложението“).
Минималната възраст за използване на приложението е 16 години.
Целта на тази политика за поверителност е да Ви информира как обработваме Вашите лични данни, когато използвате приложението.
1. Администратор на лични данни и длъжностно лице по защита на данните
Администратор на лични данни в рамките на приложението е дружеството Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (наричано по-долу „Lidl“, „ние“ или „нас“), което обработва данните за работата на приложението и ги предава на други дружества от групата на Lidl.
Групата на Lidl включва и различни национални и регионални дружества, които са изброени подробно тук, както и Lidl Digital International GmbH & Co. KG (наричани по-долу „дружества на Lidl“). Списъкът съдържа само текущия състав на дружествата на Lidl. Съставът на дружествата на Lidl може да се промени в бъдеще (напр. могат да се добавят нови дружества на Lidl).
Ако някое дружество на Lidl получи данните от приложението, за да Ви информира за оферти и промоции, то действа като независим администратор на лични данни.
Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Lidl на адрес: datenschutz@lidl.com
2. Обработка на данни за използването по време на използване на приложението
Обработката на някои данни е необходима, за да се гарантират различните функции на приложението. Правното основание за обработката на тези данни е член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Това включва следните видове обработка:
a) Показване на съдържание на Вашето устройство
Обработваме т.нар. протоколни данни, посочени тук, за да можем да показваме приложението на Вашето устройство:
•    вид на мобилното крайно устройство, от което стартирате нашето приложение;
•    IP адрес;
•    дата и час на достъп;
•    запитване на клиента;
•    кода за http отговор;
•    количество на прехвърлените данни;
•    използвана версия на приложението.
Тези данни се изтриват автоматично след 14 дни.
б) Предотвратяване на измами с баркод скенер
Докато използвате баркод скенер, ползваме местоположението, регистрирано от Вашето устройство, за да гарантираме, че сканираните продукти всъщност са сканирани в магазин Lidl. Тук сравняваме автоматично дали данните за местоположението на устройството по време на сканирането съвпадат с местоположението на някой от нашите магазини.
По този начин можем да изключим възможността отделни играчи да бъдат некоректни и например, да сканират продукти извън магазин Lidl, като по този начин защитаваме честните играчи.
Данните за местоположението ще бъдат анонимизирани веднага, щом спрете да използвате баркод скенер.
в) Класация на магазини
С помощта на данните за местоположението можем да видим колко често и в кои магазини се използва баркод скенер и да направим заключение кои са най-популярните магазини на Lidl в България. За целта използваме данните за местоположението, които се предават при използване на баркод скенер, както и други данни за Вашето местоположение, при условие че сте предоставили разрешение за тяхната обработка.
Въз основа на това правим класация на трите най-популярни магазини в страната и ги показваме в приложението.
г) Класация на играчи
Спечелените от всеки играч точки, пари и други ресурси се използват за създаване на класация на играчите и показването ѝ в приложението.
д) Регистрация и влизане в системата  
Имате възможност да регистрирате профил в My Lidl World (наричан по-долу „профил“) и по-късно да влезете в системата, за да запишете онлайн резултата си от играта. За този профил ние или оправомощен от нас доставчик на услуги ще обработваме и съхраняваме Вашия имейл адрес, паролата Ви в анонимизирана форма и Вашите резултати от играта, за да Ви дадем възможност да продължите да играете на други устройства, ако влезете с профила си.
Онлайн предложението на Lidl се разширява периодично. В бъдеще с профила ще можете да се възползвате от други оферти на Lidl и да ги използвате, ако желаете (т. нар. „достъп с единна идентификация“, накратко „SSO“).
Можете да изтриете профила си по всяко време в настройките на приложението. Изтриването на профила може да отнеме до 72 часа, докато данните бъдат напълно изтрити от нашите системи.
3. Достъп до функциите, сензорите и данните на местоположението на Вашето устройство
Осъществяваме достъп до следните функции или сензори чрез интерфейсите на Вашето устройство:
Камера
Получаваме достъп до камерата на Вашето устройство само с Вашето изрично съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR чрез диалоговия прозорец „Даване на разрешение“. Камерата на Вашето устройство се използва за сканиране на баркодове на продукти в приложението. Чрез сканиране на истински продукти в магазина могат да бъдат отключени допълнителни преимущества в приложението.
Съгласието е доброволно и можете да го оттеглите по всяко време.
Интернет
Приложението извлича от интернет съдържание, като например текст и изображения за определени функции на играта. Например, при „баркод скенер“ се извличат от интернет изображения за сканираните продукти, така че да могат да бъдат показвани.
Данните ще се обработват само докато играете играта. След това данните няма да се записват.
Данни за местоположението
Ще обработваме данните за Вашето местоположение само с Вашето изрично съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR, за да определим колко от нашите играчи посещават магазини и колко често даден магазин се посещава от различни играчи. Това помага за по-голяма точност на описаната по-горе класация на магазините.
Също така използваме данните за Вашето местоположение, за да Ви показваме регионална информация и реклама за нашите продукти и услуги във и извън приложението, напр., за да Ви показваме в приложението новите брошури на Lidl според Вашето местоположение. Правим това само с Вашето изрично съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да научите повече за персонализирането на рекламите по-долу (раздел 5).
Съгласието е доброволно и може да бъде отменено по всяко време от настройките в приложението.

4. Анализ на използването за подобряване на приложението
За да подобрим функциите на приложението, а оттам цялостното изживяване от играта, анализираме как Вие и другите играчи използвате приложението.
Обработваме тези данни въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Тази разпоредба ни позволява да обработваме данни за целите на нашите законни интереси, когато тези интереси имат преимущество пред Вашите интереси и интересите на други потребители. Нашият законен интерес се изразява в нуждата от подобряване дизайна на приложението.
a) Общ анализ на използването
Можем да събираме някои данни директно, когато се използва приложението. Това, например, включва информацията колко често се показва определен интро екран, колко често се гледа определен урок, колко често се извикват определени информационни раздели, колко често се изпълняват определени задачи, колко време отнема достигането на определени нива в магазина, колко често се стигат определени постижения, колко често хората сменят работата или коя декорация е изградена на кое ниво на пазара и колко често се използва.
Използваме тази информация за статистически анализи, за да разберем как се използва приложението. По този начин можем да проверим дали играта работи по предназначение и ако това не е така, да я коригираме. Можем да определим, например дали дадена задача или ниво в магазина е твърде трудно и съответно да коригираме нивото на трудност. Можем да определим, например кои функции на приложението се използват особено често, като поставим на преден план най-популярните функции или подобряваме други функции.
б) Google Analytics / Google Firebase
Използваме Google Analytics или Google Firebase, услуга за анализ от Google LLC (Google), за да анализираме използването на приложението. Google ще използва описаната по-горе информация от наше име, за да анализира използването на приложението, да състави отчети за действията и да ни информира как се използва приложението като цяло. Google в никакъв случай няма да свърже Вашия IP адрес с други данни на Google или да го използва за собствени нужди.
Google Analytics или Google Firebase обикновено предава генерираната информация за използването на приложението на сървър на Google в САЩ, където тя се съхранява. Преди предаването IP адресът на потребителите на Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави от Европейското икономическо пространство се съкращава, така че той вече не може да бъде съотнесен обратно до Вас. Пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там само в изключителни случаи.

5. Анализ на използването за възпроизвеждане на реклама
За да подобрим нашата реклама, бихме искали да анализираме как използвате нашето приложение. Това ни дава възможност да показваме подходящи за Вас реклами за нашите продукти и услуги както в приложението, така и извън него (напр. във Вашия браузър, когато сърфирате в интернет).
Правим това обаче само ако сте ни дали изрично съгласие за това в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква a) от GDPR. Ще ви помолим да ни дадете това съгласие, когато създавате профила си в приложението или стартирате играта за първи път. Можете да дадете своето съгласие и по-късно в настройките на приложението.
Съгласието е доброволно и можете да използвате базовите функции на приложението, дори ако не ни го предоставите. Ако не ни дадете съгласието си обаче, е възможно да не можете да използвате някои функции на приложението. Ако ни дадете съгласието си, в знак на благодарност, ще получите някои преимущества в играта.
Щом веднъж дадете съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време в настройките на приложението. След това вече няма да обработваме данните, както е описано в този раздел.
a) Персонализиране на рекламата с помощта на adjust
В този контекст също използваме програмата за анализ „adjust“ на фирма adjust GmbH. Ако инсталирате приложението и ни дадете съгласието си, adjust ще събира данни за това как използвате приложението и какви настройки сте направили.
Това ни дава възможност да разберем как използвате приложението. Тази информация ни дава възможност да анализираме и подобрим рекламата си. След това, въз основа на Вашето използване на приложението, можем да изберем интересна за Вас реклама и да ви я показваме във и извън приложението. За този анализ adjust използва различни идентификатори на Вашето устройство, които биват криптирани заедно и по този начин се генерира уникален идентификатор, т.нар. „пръстов отпечатък“ за Вашето устройство. Това ни дава възможност да разберем на кое устройство каква реклама да показваме. За да се генерира този пръстов отпечатък, adjust използва т. нар. рекламни идентификатори на iOS и Android устройства, определена информация, която така или иначе е необходима за достъп до информация от интернет (т.нар. IP адрес, MAC адрес и HTTP заглавката), както и времето на достъп до информацията и определени настройки на устройството (държава, език, операционна система и нейната версия, версия на приложението).
б) Други данни, които се обработват за персонализиране на рекламата
Ако сте ни дали съгласието си, ще анализираме посочените по-долу данни, за да Ви показваме персонализирана реклама във и извън приложението:
•    Посетените магазини на Lidl и честота на посещение, които могат да бъдат определени от предаваните от Вас данни за местоположението, при условие че сте ни дали съгласието си;
•    Данните за Вашето местоположение в степента, в която сте ги разрешили в настройките на Вашето устройство (напр. само когато използвате приложението или във фонов режим);
•    Дадените от Вас отговори като част от теста, както и постигнатите от Вас резултати;
•    Вашите кликвания върху брошурата на Lidl в приложението, като и
•    видеоклиповете и промоционалните видеа, които сте гледали в приложението и дали сте ги изгледали докрай.
6. Свързване с Вашите приятели в мрежа
Предлагаме Ви възможност да намирате приятелите си в играта. За целта можете да изпращате заявка за приятелство на непознати играчи или, ако имате познати играчи, да ги потърсите по име и да им изпратите заявка за приятелство.
Също така можете да споделяте успехите си като постижения или достигане на ново ниво в магазина с контактите си в други приложения като WhatsApp, Facebook Messenger или подобни услуги в различни етапи от играта. Избраните от Вас играчи ще получат линк, от който могат да изтеглят играта, ако желаят.
Обърнете внимание, че другите услуги, с които можете да изпращате съобщения, както е описано по-горе, се предлагат от други доставчици на услуги и за тях са приложими собствените им правила за поверителност и условия на ползване. Lidl няма влияние върху обработката на данни от тези услуги и не е администратор на лични данни по смисъла на член 4, т. 7 от GDPR.
Lidl не получава достъп до Вашите данни за контакт и не научава с кого и чрез кой друг канал (напр. WhatsApp или Facebook) контактувате с приятели и други играчи.
Възможността да се свързвате с други играчи е в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от GDPR въз основа на законните ни интереси да осигурим възможност за контакт с приятелите ви в играта, независимо дали те вече играят My Lidl World или не и защото интересите на администратора на данни имат преимущество пред тези на субектите на данни.
7. Предаване на Вашите данни
Предаваме вашите данни за използването, местоположението и резултатите от тях на други дружества от групата на Lidl (виж т. 1 по-горе), така че и те да могат да Ви показват възможно най-интересната и персонализирана реклама за Вас. След това самите дружества стават администратори на Вашите данни.
Предаваме Вашите данни на тези дружества на Lidl, само ако сте ни дали изричното си съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Съгласието е доброволно и можете да го оттеглите по всяко време.
Освен това предаваме Вашите данни и на доставчиците на услуги, така наречените обработващи лични данни, които действат стриктно според нашите инструкции и нямат право да използват данните за собствени цели. Правното основание за това предаване е чл. 28 и чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR, защото имаме законен интерес да използваме такива доставчици на услуги.
Освен това индивидуалната информация, която изпращате на други хора чрез услуги на трети страни (напр. WhatsApp или Facebook), също може да достигне до доставчиците на тези услуги (вж. раздел 6 по-горе), тъй като доставчиците на услуги също трябва да обработват тези данни.
В някои случаи описаните данни може да се прехвърлят и в трета страна, т.е. в държава извън Европейското икономическо пространство. Доколкото Европейската комисия не е определила, че трета държава има адекватно ниво на защита, предвиждаме мерки, за да гарантираме адекватна защита на Вашите данни. Това може да бъде направено например чрез сключване на договори, които съдържат стандартни клаузи за защита на данните на ЕС и предлагат подходящи гаранции съгласно решения на Европейската комисия (можете да ги намерите на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087).
8. Вашите права  
a) Право на достъп на субекта на данните, чл. 15 от GDPR
Имате право да научите какви данни съхраняваме за Вас.
б) Право на коригиране, чл. 16 от GDPR
Ако сме съхранили грешни данни за Вас, имате право да поискате да ги коригираме.
в) Право на изтриване, чл. 17 от GDPR
При определени условия имате право да изискате да изтрием Вашите данни. Това е в сила особено, когато вече нямаме нужда от Вашите данни, за да можем да показваме приложението.
г) Право на ограничаване на обработването, чл. 18 от GDPR
При определени условия имате право да изискате да спрем да обработваме Вашите данни за целите, които сме посочили в този текст. Това се отнася например, ако ни кажете, че Вашите данни са грешни или искате да изтрием данните Ви и все още трябва да ги проверим.
д) Право на възражение
При определени условия имате право да изискате да спрем да обработваме Вашите данни. Това се нарича „възражение“. В такъв случай ще проверим дали законът ни го позволява, или дали ни задължава да използваме Вашите данни въпреки това, или ще спрем да обработваме Вашите данни.
е) Упражняване на тези права
Ако искате да упражните някое от правата си, изпратете имейл на нашето длъжностно лице по защита на данните на адрес Datenschutz@lidl.com.
ж) Право на жалба
Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган за защитата на данните.

Последна редакция: май 2020 г.