Общи условия за ползване на Lidl Plus

Версия: aприл 2021


1. Обхват и връзка с други разпоредби
Тези Общи условия уреждат участието в клиентската програма Lidl Plus (по-долу "Услуга"). Услугата се предоставя и управлява от Lidl Stiftung & Co. KG (Лидл Щифтунг & Ко КД) (по-долу "Лидл Щифтунг" или "ние"), като в предоставянето ѝ участват и други дружества от групата Лидл (всички наричани заедно „Лидл“). Услугата е насочена към потребители (по-долу "Потребители" Или "Вие“), които искат да получават от Лидл персонализирана информация за търговски оферти и акции на Лидл, както и на избрани партньори на Лидл, които във възможно най-голяма степен съответстват на интересите на съответното лице.  Следователно услугата има за цел да гарантира, че потребителите получават относимо за тях съдържание и по-специално, че Лидл не изпраща информация, която не представлява интерес за съответния потребител. Услугата се предоставя въз основа на съдържащите се по-долу Общи условия.


2. Предпоставки за участие
Вие трябва да имате навършени 18 години и да сте потребител  по смисъла на § 13, т. 1 от българския Закон за защита на потребителите, за да може да заявите ползване на Услугата.  Участието може да бъде само лично. Участие в качеството на търговец по смисъла на  член 1 от българския Търговски закон не е възможно.


3. Регистрация и акаунт
За да използвате нашата Услуга, трябва да създадете Ваш акаунт. Когато се регистрирате за онлайн услуга на Lidl за първи път, автоматично ще настроите Моят Lidl профил, описан в раздел Б. Ако вече сте се регистрирали с друга онлайн услуга, интегрирана с вашия акаунт в Моя Lidl Акаунт, можете просто да влезете със съществуващите си данни за вход.
Тъй като предоставяме Услугата доброволно и безплатно, имаме право да откажем да създадем акаунт в отделни случаи, без да посочваме причина.
Електронният адрес (имейл адрес), както и мобилният Ви номер, който предоставяте при регистрация, не може да се ползват към друг акаунт. Също така е забранено да предоставяте електронен адрес, мобилен номер или други данни за контакт, които не принадлежат на Вас, особено т.нар. „временни имейли“. Трябва да пазите данните си за достъп. Забранено е да давате достъп на други хора до вашия акаунт.
Всяко отношение с Лидл, което се осъществява чрез вашия акаунт, ще бъде отнесено към Вас. Това е така и ако трети лица са действали от Вашия акаунт, ако тези трети лица са успели да използват Вашия акаунт поради Вашето виновно поведение. Вие сте длъжни да ни информирате незабавно за всяка неоторизирана употреба на Вашия акаунт и да промените данните си за достъп, ако имате съмнение, че Вашият акаунт се използва от трети лица.
Можете да се регистрирате за Lidl Plus по следните начини:
• чрез нашето приложение, което е налично за различни мобилни платформи.
По време на регистрацията автоматично ще Ви бъде генериран клиентски номер.


4. Предмет на Услугата


4.1 Подходяща информация
Целта на Услугата е да Ви изпращаме, респ. да Ви показваме в Lidl Plus приложението, възможно най-подходяща информация, която отговаря в максимална степен на Вашите интереси и – доколкото е възможно – да съставим наши предложения и услуги персонално за Вас.  
Участието в Lidl Plus е безплатно.
С Lidl Plus можете да се насладите на широк спектър от услуги, съобразени с Вашите нужди. Те включват, наред с други неща, оферти, съобразени с вашите нужди и желания, участие в игри с награди, отстъпки и други акции. С тази цел ще се опитаме да отговорим на Вашите интереси и предпочитания по отношение на продукти и услуги, предлагани от Лидл.
Доколкото искаме Вашето съгласие за обработката на Вашите данни по описания по-долу начин, съответно относимата информация ще се обработва за целите на Lidl Plus единствено ако сте дали такова съгласие. Тъй като Lidl Plus е създаден да Ви предоставя най-точната информация и оферти въз основа на вашите идентифицирани нужди и желания, без да дадете съгласието си за анализ на Вашето поведение при използване на това приложение за съжаление ще може да използвате само базовата му версия. В този случай все още ще можете да виждате информация за нашите продукти, но няма да можете да участвате в отстъпки и специални акция и да използвате купони.


4.2 Събиране и съхранение на данни
Основата за нашето определяне на офертите, които са подходящи за вас, са данните, посочени в този раздел:


4.2.1 Регистрация за Lidl Plus
В рамките на регистрационния процес изискваме следните основни данни на клиента: Име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, мобилен номер и предпочитан магазин Lidl. По желание може да бъде предоставена информация за желан начин на обръщение, пол и домашен адрес (улица, номер, пощенски код, град и държава). Опционално предпочитаният от Вас магазин Lidl може да бъде споделен с нас и чрез използването на функцията за геолокация на Вашето мобилно устройство.


4.2.2 Посещения на магазини
Когато се идентифицирате на касата на посетения от Вас магазин, ние узнаваме кой е посетеният магазин, закупените от Вас продукти по вид, количество и цена, купоните, които сте използвали, общата сума на касовия бон, както и момента на плащане и видовете използвани платежни средства. С прибавянето на конкретното Ви пазаруване към Вашия клиентски акаунт следваме определените в т.4.1. по-горе цели, а именно да Ви предложим оферти, съобразени с вашите предпочитания и интереси, както и участие в подходящи промоции.

Активната идентификация на касата се осъществява чрез Вашата цифрова клиентска карта.


4.2.3 Данни от Моя Lidl Акаунт
Ако по Ваше желание сте предоставили определена информация за свързани с Вас обстоятелства и Ваши интереси в Моя Lidl Акаунт, ние събираме тази информация и в рамките на Lidl Plus.


4.2.4 Обслужване на клиенти
В случай че се свържете с нашата клиентска линия, ние използваме данните, които сте предоставили в тази връзка.


4.2.5    Използване на приложението
При използване на Lidl Plus приложението получаваме информация за магазина, в който пазарувате, както и информация за цялото съдържание, прегледано в приложението като: активирани купони, Вашите настройки за уведомяване, участие в игри, прегледана ин-формация, както и избрания от Вас основен магазин. Също така събираме информация за начина, по който използвате приложението като: посетени секции, прегледани екрани в рамките на всяка сесия, броя на натискания (clicks) и броя на преместване на екрана с приплъзване (scrolls). Освен това обработваме Вашия клиентски номер (Loyalty ID),  информация за използваната версия на операционната система, идентификацията на устройството, системния език и избраната държава, както и използваната от Вас версия на приложението. Тази информация частично събираме и използваме само след Вашето изрично съгласие съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. Моля, обърнете внимание на информацията за защита на личните данните.


4.2.6 Данни за вход
Вашите данни за вход се събират и се използват за извършване на влизането. За да не се налага да влизате всеки път в приложението, данните Ви за вход се съхраняват в криптирана форма в приложението, докато не излезете от акаунта си.


4.2.7 Оферти от партньори
В рамките на Lidl Plus приложението понякога, напр. при акции с намаления, може да получавате възможности да се възползвате от специални оферти на наши партньори. По правило тези предложения съдържат генеричен или индивидуализиран идентификационен номер (по-долу Промоционен код), който трябва да представите или споделите на партньора при използване на офертата (съответния купон/ваучер). В някои случаи, за да се възползвате от офертата, вместо да представите/споделите Промоционния код, ще трябва да се идентифицирате като Lidl Plus клиент като използвате дигиталната си клиентска карта. Тези купони/ваучери не съдържат оферта от нас; приемането и използването им са изцяло регулирани от условията за ползване и информациите за защита на данните на съответния партньор. В тази връзка, посочените оферти от партньори могат да бъдат едностранно променяни и/или биха могли да отпаднат като предложения от стана на партньора. Партньорите ни ще ни информират за използването на съответния купон/ваучер и Промоционен код. Доколкото функцията „Оферти от партньори“ съдържа външни връзки (външни линкове), за съдържанието на свързаните страници отговаря изключително съответният техен оператор. В случай че с оглед използването на услугите на нашите партньори се предоставя специална оферта в Lidl Plus приложението, съответният партньор ще ни предостави Вашите контактни данни (електронен (имейл) адрес и телефонен номер), за да можем коректно да свържем офертата с Вашия акаунт.   


4.2.8 Бюлетин (Newsletter)/ Push уведомления / кратки съобщения (SMS)
Ние също така събираме данни за Вашето потребителско поведение по отношение на бюлетина и друга информация, която сме Ви изпратили като push известия или SMS, запазваме ги и, ако е възможно, ги свързваме с Вас, Вашия имейл адрес или Вашия клиентски номер. По този начин получаваме информация за момента на отваряне, използваните от Вас линкове, прегледаните области, избрани продукти, продължителност и честота на използване.


4.3 Анализ на данни
Описаните в т. 4.24.2 запазваме в нашата база данни. Ние оценяваме данните с цел да идентифицираме информация, която би могла да Ви интересува, за да можем да Ви изпращаме или показваме само такава информация. Ние също така използваме математически-статистически методи, за да определим вероятните Ваши интереси към конкретни продукти. За тази цел Вашите лични данни се сравняват с данните на други клиенти. Въз основа на това сравнение можем да извлечем кои други продукти и промоции, от които са се интересували други клиенти със сравними интереси, биха могли да бъдат от интерес и за Вас. В същото време Лидл не поема задължение да гарантира, че обработката на данни винаги работи, както се цели,  и че Вие ще получавате само оферти, които са от интерес за Вас. В допълнение при използване на приложението ние създаваме сегментирани потребителски профили за целите на статистически анализ и свързваме същите, ако е възможно, с Вашата личност, имейл адрес или потребителски номер.
Специални категории лични данни по смисъла на член 9, параграф 1 GDPR не са включени в оценката.


5. Общи изисквания за използване на услугата
За да използвате услугата Lidl Plus е необходим валиден номер на мобилен телефон и имейл адрес. Изисквания за мобилни телефони, използването на мобилни данни и др. е съгласно национално законодателство и индивидуалния план и договор на потребителя с мобилния оператор.
В допълнение, за да може да използва приложението Lidl Plus, участникът трябва да го изтегли от платформа за приложения. Има специфични версии на приложението за различни видове мобилни устройства. По технически причини не може да се предложи подходящ софтуер за някои видове мобилни устройства. Ако няма подходяща версия на приложение за съответния мобилен апарат на абоната, този абонат не може да използва услугите. Лидл Шифтунг полага всички усилия да предложи приложението за възможно най-много различни видове устройства. Поради постоянно променящата се продуктова гама на пазара на мобилни устройства, Лидл Шифтунг не може да предложи текущ списък на всички апарати, с които услугите могат да се използват.
Инсталирането на приложението и използването на услугата изискват редовно предаване на данни на мобилния телефон на участника. Обхватът и честотата на предаване на данни зависят от вида и обхвата на използване на услугата. Разходите за осъществяване на връзка за предаване на данни се поемат от участника. Размерът им зависи от договора между абоната и съответния мобилен оператор.
Разходите за изграждане на интернет връзка и поддържането ѝ от страна на потребителя не са част от услугите на Лидл Шифтунг. Те са предмет на договорните отношения между участника и доставчика на интернет услуги.
Използването на услугата Lidl Plus също изисква достатъчно ниво на батерията и яркост на екрана за сканиране на QR кодове при процеса на чекиране на каса.
Участникът се задължава да инсталира актуализациите на приложението, предлагани от Лидл. Той/тя ще бъде информиран за наличието на такива в процеса на ползване на приложението. Използването на услугата Lidl Plus на манипулирани крайни устройства (Например т.нар. Jailbreaking/Rooting) не е позволено.


6. Вашите задължения
Вие трябва да
• Предоставите коректни данни по време на регистрацията и да поддържате профила си актуален;
• пазите паролата си в тайна и да я промените в случай на злоупотреба или предполагаема злоупотреба; и
• използвате услугата в съответствие с приложимото законодателство.


7 Отговорност
Ние носим отговорност за умисъл и груба небрежност. Ние не носим отговорност за обикновена небрежност, освен в случай на смърт и телесна повреда, ако
- Приложението не функционира или функционира ограничено
- Не е налична или е налична ограничена безжична връзка
- сканиращото устройство на касата не функционира правилно
- предложенията не са налични
Отговорността съгласно действащите разпоредби за отговорност от продукта не се засяга от горните ограничения.


8. Прекратяване
Участникът има право да прекрати участието си по всяко време без да посочва причини като активира функцията „Изтрий профила“. Прекратяването от страна на Лидл Щифтунг без посочване на причина е възможно по всяко време с предизвестие от 10 дни. Правото на страните на извънредно прекратяване поради основателна причина (разваляне) остава незасегнато.


9. Промени в Общите условия
Лидл Щифтунг може да променя общите условия при спазване изискванията на настоя-щата точка. Актуалната версия на общите условия винаги е достъпна. Актуалността на общите условия се посочва в самите тях.
Ние можем да променим тези общи условия, доколкото промяната служи да осигури нашите легитимни интереси, най-вече предоставяне на по-добра услуга, и гарантираме интересите на клиентите по подходящ начин.  
В случай че Лидл Щифтунг промени общите условия, Лидл Щифтунг ще уведоми участниците със съответно съобщение в приложението и ще поиска от последните да потвърдят, че са се запознали с и ще спазват новите условия.
Ако участник не е съгласен с променените общи условия, Лидл Щифтунг има право да прекрати отношенията си с него/нея във връзка с ползване на приложението.


10. Заключителни разпоредби
По отношение на потребителите като страна по тези Общи условия се прилага българс-кото право, като в случай на съдебни спорове между страните, компетентни ще са българските съдилища.,
Европейската комисия предоставя онлайн портал за разрешаване на спорове : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Независимо от това ние не сме задължени и не бихме искали да участваме с процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен панел.
В случай на спорове между страните Потребителят също така може да подаде Заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисията за Защита на Потребителите (КЗП).

Общи условия за ползване на „Моя Lidl акаунт“ (My Lidl Account)

Версия: април 2021 г.


1. Обхват и връзка с други разпоредби
Тези общи условия регулират използването на услугата „Моя Lidl профил“ (My Lidl профил) (по-долу " моят Lidl" Или "Услуга"). Услугата се предоставя и управлява от Lidl Stiftung & Co. KG (Лидл Щифтунг & Ко КД) (по-долу "Оператор" или "ние", „нас“), като в предоставянето ѝ участват и други дружества от групата Лидл (всички наричани заедно „Лидл“). Услугата предоставя единен достъп до многобройни онлайн оферти на групата компании Lidl (наричани по-долу „Предложения"). Става въпрос за т.нар. singe sign-on услуга, чрез която ползвателят с едни и същи данни за достъп може да се възползва от множество Предложения (напр. онлайн магазини, платформи за резервация и др.), налични в дадената държава, в която Лидл оперира, предлагани от различни търговци. В допълнение, услугата дава възможност на ползвателя по свое желание да предостави информация за свързани с него/нея обстоятелства и интереси в потребителски профил. Услугата се предоставя въз основа на съдържащите се по-долу Общи условия.
Тези общи условия не се прилагат по отношение на отделните договорни отношения с трети страни, сключени въз основа на Предложенията; например за закупуване на стоки или услуги. Определящи в тази връзка са конкретните условия на съответната оферта  (вж. за въпросните услуги по-горе А.).


2. Регистрация и акаунт
За използването на моя Lidl се изисква регистрация, при която потребителят трябва да създаде своя парола. Регистрацията, ведно с Вашия е-мейл или мобилен телефон служат за идентификация при влизането Ви в приложението „моят Lidl“Процесът на регистрация е завършен едва когато телефонният номер на потребителя, посочен за целите на регистрацията, е валидиран и регистрацията е потвърдена окончателно от Оператора.
Данните, предоставени от потребителя по време на процеса на регистрация, трябва да са верни. Не могат да се използват данни на трети страни. Ако след това тези данни се про-менят, потребителят трябва незабавно да ги актуализира в своя Lidl Профил.
Данните за достъп са предназначени за използване само от съответния оторизиран потребител и трябва да бъдат защитени от узнаване от трети страни с разумни предпазни мерки. Ако има признаци за неправилно използване на услугата, потребителят трябва незабавно да уведоми Oператора за това. Потребителят носи отговорност за последици-те от неправомерно използване от трети страни, доколкото той е отговорен за него или е могъл, но не го е предотвратил.
Използването на моя Lidl на устройства, ползващи операционна система Android е въз-можно единствено ако устройството използва като браузър  Google Chrome.


3. Предмет на услугата
Предмет на услугата моя Lidl е предоставянето на т.нар. singe sign-on защитена с паролауслуга за различни предложения на дружества от Лидл-групата. Това по същество означава, че създаденият профил може да се използва за всички съдържащи се и интег-рирани в приложението оферти, без да е необходимо всеки път отделно да се регистри-рате или да въвеждате отново подробни потребителски данни.
Ако се регистрирате в целевата услуга, без предварително да сте се регистрирали в други онлайн услуги на Lidl, автоматично ще настроите и акаунта си My Lidl. В случай, че вече сте се регистрирали с друга онлайн услуга, интегрирана с акаунт My Lidl, можете да влезете в целевата услуга със съществуващите си данни за вход. Ако Lidl предлага нови онлайн услуги в бъдеще, можете също да ги използвате чрез вашия акаунт в My Lidl. За това могат да важат допълнителни условия за използване
Администрирането на потребителските данни се извършва централно през моя Lidl. Ако се използват конкретни оферти, данните ще бъдат предадени на съответните доставчици, за да се даде възможност за извършване на съответната транзакция (вижте т.6 по-долу). Моя Lidl съхранява както личните данни на клиента, събрани за използването на конкретна оферта, така и личните данни на клиента, които сте предоставили при регистрация / влизане в други онлайн услуги на Lidl.

В допълнение, Моят Lidl Акаунт дава възможност на съответния ползвател да отговори на определени въпроси относно неговите/нейните интереси и свързани с нея/него обстоятелства чрез избор от конкретно предложени отговори. Ползвателят може да прегледа, промени или изтрие потребителския си профил по всяко време. Ако ползвателят същевременно се е регистрирал и за услугата Lidl Plus, предоставяна от Лидл Щифтунг, тази информация ще бъде използвана в рамките на Lidl Plus за целите на осъществяване на персонализирана реклама. По-подробни правила в това отношение могат да бъдат намерени в Общите условия на Lidl Plus
Използването на моя Lidl е безплатно. При използването на конкретни оферти обаче мо-же да възникнат разходи, които са представени към всяка съответна оферта точно и ясно в съответствие със законовите изисквания. Разходи възникват и за всички необходими услуги на трети страни, като например използване на интернет връзка.


4. Гаранция, отговорност
Операторът се стреми да предоставя моя Lidl постоянно и без проблеми. Поради технически специфики като промени в конфигурацията, поддръжка, повреда на устройството и т.н. това обаче не може да се гарантира напълно. В случай на проблем с предоставянето на услугата, Операторът ще се стреми да възстанови пълната използваемост и функционалност възможно най-скоро. Операторът не носи отговорност за каквито и да е последствия, произтичащи от липса на (пълна) използваемост.
Операторът си запазва правото в бъдеще  да предоставя услугата моя Lidl с намален и/или модифициран набор от функции, съответно напълно да преустанови предоставянето на улсугата. Потребителят няма договорно право на (продължителна) използваемост на тази (безплатна) услуга.
Единствено съответните доставчици носят пълна отговорност за предоставянето на услуги в рамките на индивидуалните оферти; Операторът не носи отговорност за каквито и да е възникнали в тази връзка претенции. Същото се отнася и за услуги от независими трети страни – напр. доставчик на интернет услуги.

В допълнение Операторът носи отговорност за обезщетяване единствено на вреди при смърт или телесна повреда или при нарушаване на съществени договорни задължения (кардинални задължения), както и други вреди, които се дължат на умишлени или осъществени при условията на груба небрежност нарушения на задължения на Оператора, законовите му представители или служители. Съществени договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане на целта на договора. В случай на нарушение на съществени договорни задължения операторът носи отговорност за предвидимите щети, характерни за договора, когато те са причинени от обикновена небрежност, освен ако потребителят няма право на обезщетение за вреди от смърт или телесна повреда.


5. Прекратяване, заличаване, промяна
Както Операторът, така и потребителят могат да преустановят отношенията си по изпол-зването на моя Lidl по всяко време без предупреждение. Като част от управлението на моя Lidl акаунт потребителят може по всяко време да инициира заличаването му.
Прекратяването от страна на Оператора може да последва най-често, ако потребителят наруши тези Общи условия. Докато не се изяснят обстоятелствата по едно такова веро-ятно нарушение, потребителските данни могат просто да бъдат блокирани.
Операторът си запазва правото да адаптира актуализира условия в бъдеще. Потребителите се информират със съответно съобщение в приложението, като от тях ще бъде по-искано да потвърдят, че са се запознали с и ще спазват новите условия. Тези актуализа-ции не обхващат основни промени като напр. задължение за плащане на разходи, които винаги изискват изрично съгласие. Ако потребителят възрази срещу дадена промяна, операторът може да прекрати отношенията за използване на моя Lidl.


6. Защита на личните данни
Обработката на Вашите лични данни се извършва при спазване на Вашите права като субект на данни. За извършване на услугата е необходимо данните, които предоставяте, да бъдат препратени на доставчика по съответното Предложение, за  да се даде възмож-ност потребителят да бъде установен и да могат да се предоставят услугите, предмет на предложението (например изпращане и фактуриране на поръчани стоки).
Подробности можете да намерите в нашата Политика за защита на личните данни Защита на данни.


7. Заключителни разпоредби
По отношение на потребителите като страна по тези Общи условия се прилага българското право, като в случай на съдебни спорове между страните, компетентни ще са българските съдилища.,
Европейската комисия предоставя онлайн портал за разрешаване на спорове: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Независимо от това ние не сме задължени и не бихме искали да участваме с процедури за разрешаване на спорове пред потребителски арбитражен панел.
В случай на спорове между страните Потребителят също така може да подаде Заявление за осъществяване на посредничество директно към Комисията за Защита на Потребите-лите (КЗП).

Версия за изтегляне

Условията за участие на приложението „Lidl Plus“ могат да бъдат изтеглени като PDF версия от долния линк.