Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.

  ИГРАЙ ЗА 1 ОТ 400 ЛАПТОПА С LIDL PLUS!


  Тази Коледа можеш да спечелиш лаптоп Huawei MateBook D15. Включи се в играта с Lidl Plus и добави още един подарък към чувала на Дядо Коледа.


  В периода 27.11.2023 г. – 23.12.2023 г. получаваш 1 точка за всеки 40 лв. от стойността на покупката в един касов бон с Lidl Plus. Събери 5 точки в приложението, потвърди участията си и играй за 1 от 400 лаптопа.


  Вълшебна Коледа с Lidl!

  Text And Image Section  Характеристиките на лаптопа HUAWEI MateBook D 15 включват:


  • Изключително лек и компактен дизайн
  • Дисково пространство: 512 GB
  • 11-то поколение Intel® Core™ процесор
  • 15.6” IPS HUAWEI дисплей
  • Резолюция от 1920 х 1080
  • Достъп с пръстов отпечатък
  • Инсталиран Windows 11 Home 64bit и Office 365 Personal 64bit (тестова версия)

  СПЕЦИФИКАЦИИ НА МОДЕЛА

  За да разгледаш файла, е необходим Adobe Acrobat Reader.

  ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

  Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 27.11.2023 г. – 23.12.2023 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за 100 лаптопа. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 28.12.2023 г.


  Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в петък на съответната седмица.


  Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.

  Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но ако участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.


  Един участник може да спечели само една награда в едноседмично теглене. В случай, че в рамките на съответната седмица са генерирани повече от една възможности за участие в полза на един и същи участник, то ако някоя от тях спечели награда, тя се преклудира, а останалите автоматично се прехвърлят за участие в следващите седмици за целия период на играта. В случай, че един и същи участник спечели повече от една награда в една и съща седмица, той има право да получи само една награда, а останалите участия се прехвърлят в следващите седмици.


  Виж пълните правила по-долу и в магазините на Lidl при поискване.


  Ето как:

  • Пазарувай

   В периода 27.11. – 23.12. получаваш 1 точка за всеки 40 лв. от стойността на покупката в един касов бон с Lidl Plus.

  • Участвай

   Събери 5 точки в приложението и участвай в играта!

  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Как да провериш своите точки и участия в играта?

  Условия за участие и указания за защита на лични данни за игра „Спечели 1 от 400 лаптопа“


  Период на провеждане: 27.11.2023 – 23.12.2023


  1. Право на участие


  Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.


  2. Определяне на наградите


  За всяка покупка на стойност мин. 40 лв. в един касов бон в периода 27.11.2023 – 23.12.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават 1 точка в приложението. При 5 събрани точки клиентите получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 40 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 120 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки в приложението. Покупка на стойност 200 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 5 точки или 1 участие и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка.

  Възможността за участие се предоставя независимо от начина на плащане /в брой, с ваучери за храна, подаръчни ваучери или с банкова карта/. Броят на точките се определя от реално заплатената от участника при покупката сума, като от стойността на касовия бон се приспадат отстъпки от цените на отделни продукти, купони, еко ваучери и други подобни не подлежащи на ефективно заплащане финансови предимства.

  Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. Агенция Advancead / Адванс Ед ООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон в срок от 5 работни дни от датата на тяхното определяне. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

  Многократно участие е допустимо.


  3. Награди


  Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето 1 от 400 лаптопа.

  Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 27.11.2023 г. – 23.12.2023 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за 100 лаптопа. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 28.12.2023 г.

  Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в петък на съответната седмица.

  Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.

  Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но ако участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.

  Един участник може да спечели само една награда! В случай, че в рамките на съответната седмица са генерирани или прехвърлени повече от една възможности за участие в полза на един и същи участник, то ако някоя от тях спечели награда, тя преклудира всички останали участия, както и бъдещите възможности на участника да спечели следваща награда. В случай, че през текущата седмица нито едно участие не печели награда, то всички участия автоматично се прехвърлят за участие в следващите седмици за целия период на играта до спечелването на награда или до приключване на играта. По-големият брой участия увеличава шансовете за получаване на награда.

  Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено на посочения по-долу имейл от Агенция Advancead / Адванс Ед ООД, ЕИК: 206023890/.

  Цялата имейл кореспонденция между Организатора, Агенцията и участниците във връзка с участието в Играта, спечелването и предоставянето на наградите, се осъществява на имейл lidl_giveaway@advancead.bg. Участниците могат да се свържат с Организатора или Агенцията по всякакви въпроси, свързани с Играта, на телефон 0884164077

  Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Лидл не носи отговорност.

  Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на Адванс Ед ООД.

  Служител/и на Адванс Ед ООД ще се свържат с печелившите в срок от 5 работни дни от датата на тяхното теглене. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно облагане.

  Ако стойността на наградата подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) то данъчната тежест ще бъде поета изцяло от Лидл. Всеки участник, спечелил награда, е необходимо да съдейства с информация за неговото име и ЕГН (ЛНЧ за чуждестранни лица). ЕГН може да бъде предоставено по телефон или имейл при потвърждаване на желанието за получаване на наградата. Непредоставянето на валидно ЕГН е пречка за получаване на наградата, тъй като Организаторът няма да бъде в състояние да изпълни своите публични задължения.

  Ако Адванс Ед ООД не успее да се свърже с печеливш участник, поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното облагане) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта.

  Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.

  В случай на невъзможност за установяване на контакт с втория изтеглен или ако той откаже да получи наградата или не изпълни някое от другите изисквания на настоящите Условия за нейното получаване, то наградата остава в полза на Организатора.

  Ангажимент на Адванс Ед ООД е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 7 дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.

  Участниците са уведомени, че при контакт с куриерската фирма и при доставянето на наградите е възможно да има забавяния, породени от обективни причини, за които Организаторът не носи отговорност.


  4. Заключителни разпоредби


  Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.


  5. Списък на наградите


  400 лаптопа HUAWEI MateBook D 15 с инсталиран Windows 11 Home 64bit и Office 365 Personal 64bit (тестова версия), както и с всички други спецификации, подробно описани в приложението към настоящите ОУ.


  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  1. Данни на администратора на лични данни


  „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg.

  Видове и източници на данните

  Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:

  - Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;

  - Допълнително три имена, телефонен номер, имейл и ЕГН на спечелилите.


  2. Цели и правно основание на обработката на лични данни


  Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Правното основание за обработка на телефонни номера и имейл адреси на печелившите участници е както член 6, параграф 1, буква б) от GDPR във връзка с осъществяването на контакт и предоставянето на наградата, така и чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR поради наличието на легитимен интерес от обработката им до извършване на декларирането на данните в НАП.

  В случай че данните се обработват на база дадено съгласие, правното основание е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.


  3. Получатели/Категории получатели:


  Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ООД за осъществяване на контакт с печелившите участници.) Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.


  4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:


  След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на неспечелилите участници ще бъдат заличени.

  Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

  Телефонните номера и имейлите на печелившите участници ще се обработват до края на следващата календарна година, което е съобразено със сроковете за деклариране в НАП.


  5. Права на субектите на данни


  Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.

  За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg


  Седмица 1


  Веселин Карловски 359885xxxxx95

  Пламен Драгиев 359889xxxxx88

  Стефка Димитрова-Базлянкова 359886xxxxx10

  Росица Господинова 359878xxxxx78

  Пламен Иванов 359894xxxxx46

  Ангелина Серафимова 359892xxxxx60

  ЦВЕТАНА СИМЕОНОВА 359899xxxxx08

  Нина Калайджиева 359898xxxxx58

  Иван Чолев 359888xxxxx52

  Галя Драшанска-Петровска 359885xxxxx12

  Жорж Игнатов 359878xxxxx77

  Красимира Паунова 359898xxxxx49

  Цветина Захарлиева 359888xxxxx33

  Таня Стоянова 359895xxxxx36

  Мария ЙОРДАНОВА 359888xxxxx48

  Лилия Ленкова 359888xxxxx30

  Мирослав Димитров 359887xxxxx99

  Росица Велинова 359879xxxxx82

  Тихомир Грънчаров 359885xxxxx68

  Димитрина Николова 359888xxxxx27

  Христина Гаврилова 359898xxxxx25

  Красимира Стоянова 359887xxxxx94

  Никола Филипов 359888xxxxx79

  Елеонора Георгиева 359887xxxxx68

  Мима Москова 359887xxxxx83

  Ирина Апостолова 359879xxxxx30

  Мария Порохня 359892xxxxx84

  Валентина Петрова 359899xxxxx98

  Габриела Атанасова 359894xxxxx13

  Тодор Илинколов 359887xxxxx84

  Виктория Христова-Начева359896xxxxx63

  Елена Станкова 359886xxxxx67

  Павлина Динева 359877xxxxx17

  Албена Мирчева 359887xxxxx64

  Христина Панчева 359887xxxxx44

  Владимир Костадинов 359898xxxxx98

  Емилия Трайкова 359878xxxxx05

  Даниела Александрова 359886xxxxx07

  Snezhi Ivanova 359888xxxxx08

  Цветан Димитров 359877xxxxx33

  Юлия Михайлова 359888xxxxx16

  Диана Йовчева 359887xxxxx75

  Дарина Калинкова 359897xxxxx90

  Николай Йорданов 359888xxxxx87

  Рашид Рашидов 359887xxxxx86

  Станислав Стоянов 359895xxxxx17

  Агнес Филиповска 359897xxxxx37

  Anna Georgieva 359877xxxxx93

  Евелина Пейчева 359884xxxxx87

  Яна Чалкиян 359876xxxxx65

  Гавраил Цонев 359896xxxxx65

  Силвия Павлова 359899xxxxx17

  Violeta Vankova - Spiridonova 359896xxxxx94

  Димитринка Младенова 359888xxxxx05

  Мариела Тодорова 359897xxxxx70

  Диана Ташева 359897xxxxx22

  Магдалена Властанова 359879xxxxx18

  Надя Ангелова 359886xxxxx20

  Тина Павлов 359885xxxxx26

  Petko Slavov 359884xxxxx65

  Teodora Petrova 359899xxxxx58

  Ани Панталеева 359898xxxxx27

  Кристиан Христов 359887xxxxx21

  Милена Кирилова 359889xxxxx16

  Людмил Стоев 359888xxxxx74

  Десислав Плугов 359899xxxxx95

  Ангел Младенов 359894xxxxx75

  Марина Янгьозова 359888xxxxx63

  Илина Първанова 359883xxxxx63

  Марина Недкова 359889xxxxx45

  Елена Динева 359889xxxxx91

  Василена Василева 359899xxxxx75

  Георги Писков 359886xxxxx39

  Ива Димитрова 359885xxxxx60

  Веселин Димитров 359882xxxxx12

  Елизабет Шиндлер 359895xxxxx89

  Никола Чавдаров 359897xxxxx58

  Жанет Коюмджян 359883xxxxx35

  Виталий Яковлев 359888xxxxx56

  Стойка Стоянова 359896xxxxx67

  Цветан Светомиров 359883xxxxx84

  Светла Бойкина 359887xxxxx07

  Валентин Илиев 359888xxxxx04

  Бисерка Недялкова 359889xxxxx34

  Десислава Ценова 359877xxxxx17

  Стоян Мариновски 359885xxxxx58

  Венера Статкова 359898xxxxx44

  Андрей Михайлов 359896xxxxx83

  Лазарина Лазарова 359888xxxxx85

  Милена Георгиева 359897xxxxx33

  Веселина Бошнакова 359887xxxxx28

  Николай Алашки 359876xxxxx41

  Ivan Andonov 359885xxxxx94

  Мария Шишкова 359889xxxxx13

  Петрунка Антонова - Кънева 359895xxxxx10

  Десислава Илиева 359898xxxxx50

  Daniel Daskalov 359887xxxxx32

  Георги Узунов 359876xxxxx65

  Ivan Handjiev 359899xxxxx44

  Дойчин Любомиров 359888xxxxx99

  ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!

  Свали от Google Play, AppStore или App Gallery.

  Инсталирай безплатното приложение Lidl Plus на телефона си.