От 11.10. до 07.11. трупаш суми с всяка покупка на прясно месо, риба и рибни продукти. При достигане на сума от 15, 25 и 35 лв. получаваш купони и избираш кой продукт от него да получиш на преференциална цена от  1 стотинка в приложението. При натрупване на сумата от 55 лв. получаваш 5% отстъпка при следваща покупка (до 100 лв.).
В играта не попадат замразени продукти, салати, разядки, месни и рибни консерви. 

Как работи?

 1. Сканирай картата си при всяка покупка. Особено когато пазаруваш прясно месо, риба и рибни продукти! 😊
   
 2. Следи прогрес лентата в приложението и виж как всяка твоя покупка на прясно месо, риба и рибни продукти те приближава до целите ти.
   
 3. Допълнителните купони ще откриеш в секция Купони. Активирай ги при следващото си пазаруване в Lidl и вземи любим продукт за 1 ст.

Достигнеш ли сумата от 55 лв., участието в играта приключва.

Какво мога да спечеля с Купон + ?

Купон + ти дава 4 цели, с които можеш да спечелиш следните награди:

 

 • При достигане на сума за покупки на прясно месо, риба и рибни продукти в размер на общо 15 лв., получаваш Купон + награда на стойност 1 ст. за покупка на бира Perlenbacher кен 0,33 l или фокача с маслини 150 g.
 • При достигане на сума за покупки на прясно месо, риба и рибни продукти в размер на общо 25 лв., получаваш Купон + награда на стойност 1 ст. за покупка на спагети Combino 500 g или лютеница, финомляна Freshona 310 g.
 • При достигане на сума за покупки на прясно месо, риба и рибни продукти в размер на общо 35 лв., получаваш Купон + награда на стойност 1 ст. за покупка на сок портокал Solevita 1 l или вафлени рулца с ванилия Tastino 280 g.
 • При достигане на сума за покупки на прясно месо, риба и рибни продукти в размер на общо 55 лв., получаваш Купон + за 5% отстъпка от следващата ти покупка. Прилага се при покупки до 100 лв.

Следи валидността на спечелените купони за отстъпка, за да не пропуснеш да ги използваш. Всеки купон важи 7 дни от момента на печалбата.
В категория прясно месо, риба и рибни продукти не попадат замразени продукти, салати, разядки, месни и рибни консерви.

 

SGS

Гаранция за качество

Разбери повече за преимущества на пресните месо и риба, сертифицирани от SGS.

виж тук
SGS

Правила за участие

 • Купон + е валиден от 11.10.2021 до 07.11.2021 г. Участието в кампанията стартира със сканиране на Lidl Plus картата на касата. 
 • През този период при достигане на всяка от определените цели за натрупан оборот от категория прясно месо, риба и рибни продукти, получаваш допълнителен купон.
 • Допълнителният купон се зарежда в приложението Lidl Plus в секция „Купони“ веднага след достигане на съответната определена цел и може да бъде използван в рамките на 7 дни. 
 • Купонът - награда съдържа 2 продукта от които клиентът може да избере, кой от тях да получи на преференциална цена от 1 ст. В случай, че бъдат закупени и двата продукта от купона, то намалението ще бъде приложено на продукта с по-ниска цена, а спрямо другия артикул няма да бъде приложено намаление. Купонът важи за 1 брой от избрания продукт.
 • Купонът - 5% отстъпка върху следваща покупка, се прилага при покупки до 100 лв. Ако покупката надвишава 100 лв., то максималната отстъпка, която клиентът може да получи е - 5% от 100 лв. Остатъчна сума над 100 лв, няма да получи отстъпка.
 • Спечелен от участие в Купон+ купон за 5% отстъпка при следваща покупка не може да се ползва заедно с друг купон от същия вид (за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на цялата покупка) и купон за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката в рамките на една и съща покупка. Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. 
 • За достигане на всяка от целите за получаване на награди под формата на допълнителни купони се отчитат натрупаните обороти от категория прясно месо, риба и рибни продукти през периода на кампанията (в нея не попадат замразени продукти, салати, разядки, месни и рибни консерви). 
 • Вече натрупани обороти не могат да бъдат прехвърлени към следваща кампания на Купон +.
 • След  достигане на всички определени за кампанията цели или достигане периода ѝ на валидност, Купон + приключва.

Правила за участие в Игра „Lidl Plus Купон +“

1. Общи положения

1.1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Купон +“ („Играта“).  
    
1.2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

1.3. Играта е достъпна за участие само за регистрирани потребители на приложението „Lidl Plus“ (за повече информация посетете www.lidl.bg/couponplus или линкът под наградите които можеш да спечелиш в Купон + на Повече информация).

2. Участници

В Играта могат да вземат участие всички физически лица, които отговарят на следните изисквания („Участници“):
• Регистрирани са като потребители на приложението Lidl Plus. Приложението Lidl Plus може да бъде безплатно свалено от „App Store“ или „Google Store“;
• Имат навършени 18 години и са дееспособни;
• Приели са настоящите Правила за участие по предвидения в т.3 

3. Участие

3.1. Играта се провежда в периода – 11.10.2021 - 07.11.2021г.  През този период при достигане на определена цел за натрупана сума от категория прясно месо, риба и рибни продукти, получаваш допълнителен купон изненада. В категория прясно месо, риба и рибни продукти се включват само прясно месо, риба и рибни продукти (в нея не попадат замразени продукти, салати, разядки, месни и рибни консерви). 

3.2. За да участва в Играта, Участникът следва да се идентифицира като Lidl Plus потребител при плащане на каса в магазин на Лидл България. Това става чрез дигиталната Lidl Plus клиентска карта (която се съдържа в приложението). 

3.3. След всяко идентифициране при пазаруване (заплащане на стойността на избраните за покупка продукти на каса), сумата от направените от него покупки от категория  прясно месо, риба и рибни продукти се прибавя към прогресната лента в приложението. Условие за участие в играта е достигането на определени цели за периода, като след тяхното достигане клиентът получава награда (допълнителен купон) за всяка една от тях. 

3.4. Спечелена награда при достигане на определена цел се запазва автоматично в приложението Lidl Plus в секция „Купони“ и има 7 дневен период на валидност, който е отбелязан и на самия купон. За да бъде използван купонът, той трябва да бъде предварително активиран.

3.5. Правилата на Играта, са достъпни както като линк под наградите които можеш да спечелиш в Купон + на Повече информация, така и по всяко време в рамките на Периода на провеждане на www.lidl.bg/couponplus

3.6. След изтичане срока на валидност на спечелената награда, тя автоматично изчезва от секция „Купони“; в този случай използването й вече не е възможно.

4. Награди

4.1. При участие в Играта могат да бъдат спечелени различни купони за отстъпки. Наградите са предварително обявени в Купон + на Виж повече 

4.2. Наградите се предоставят на печелившите Участници под формата на купони в техния акаунт в Lidl Plus приложението и могат да се използват при следните условия:
• Купоните следва да бъдат активирани в приложението Lidl Plus;
• Купоните могат да бъдат използвани във всички магазини на Лидл България 
• Купоът може да се използва при следваща/и покупка/и (не може да се използва в рамките на покупката, в резултат на която е получена наградата);
• Купонът следва да се активира и използва в рамките на срока му на валидност (видим върху самия купон);
• Купонът не може да се прехвърля на трети лица и не може да бъде заменен срещу парична сума или продукти на неговата стойност. 
• Купонът - награда съдържа 2 продукта от които клиентът може да избере, кой от тях да получи на преференциална цена от 1 ст. В случай, че бъдат закупени и двата продукта от купона, то намалението ще бъде приложено на продукта с по-ниска цена, а спрямо другия артикул няма да бъде приложено намаление. Купонът важи за 1 брой от избрания продукт.
• Купонът - 5% отстъпка върху следваща покупка, се прилага при покупки до 100 лв. Ако покупката надвишава 100 лв. , то максималната отстъпка, която клиентът може да получи е - 5% от 100 лв. Остатъчна сума над 100 лв, няма да получи отстъпка.
• Спечелен от участие в Купон+ купон за 5% отстъпка при следваща покупка не може да се ползва заедно с друг купон от същия вид (за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на цялата покупка) и купон за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката в рамките на една и съща покупка. Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. 

4.3. Купоните не могат да се предоставят физически и не могат да се отпечатват.

4.4. Печелившият Участник получава купон в приложението с наградата, която е спечелил след достигане на определена цел. 

4.5. След достигане на последната стъпка и получаване на последната награда, клиентът излиза от кампанията.

5. Ограничаване на отговорността. Други.

5.1. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на  виновно поведение на Организатора. 

5.2. Без да се засяга общия характер на т.5.1. по-горе, Лидл България не носи отговорност за грешки, вреди и нередности, които могат да възникнат при изпращане на информация, когато същите се дължат на нарушения в предаването или каквато и да е друга грешка, предизвикани от проблеми с телекомуникации, трансфер на данни, претоварване или друг проблем с интернет връзки или каквато и да е друга причина, която е извън  контрола на Лидл България.

5.3. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

5.4. Всички Участници поемат за своя сметка  всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

5.5. Участници, които не спазват Правилата, вкл. използват забранени средства при участието си в Играта (напр. вируси, троянски коне, хакерски софтуер и др.), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. 


 


Защита на личните данни

1. Данни за администратора на лични данни

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД (Лидл), седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е администратор на личните данни. С длъжностното лице за защита на личните данни може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg

2. Какви лични данни обработваме и кои са техните източници

За нуждите на провеждане на играта, Лидл обработва клиентски идентификацинен номер на участниците, както и информация за вида закупени продукти и тяхната цена.

3. Цели и правно основание за обработване на личните данни

Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от Лидл изключително за нуждите на провеждането на игата с цел генериране на купони при достигане на предвидените в играта цели.

Правното основание за обработване на данните във връзка с провеждането на играта е договорни отношения между участникът и Лидл, съгласно чл. 6, ал.1, буква б) от GDPR, като договорните отношения се изразяват в наличието на насрещни престации – пазаруване на определен вид стока на определена цена срещу генерирането на купон в приложението.

4. Получатели/Категории получатели

Лични данни няма да бъдат предоставяни за обработване на трети лица

5. Период на съхранение

Данните са необходими за срока на играта или до генериране на предвидените за достигнатите цели купони, след което повече не се обработват.

6. Права на субектите на данни

Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът съмо има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни, която е необходима за защита на законните интереси на Лидл или на трета страна.

Освен горепосоченото, участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на личните данни, по-специално в държавата членка по местоживеене или мястото на предполагаемо нарушение. За република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 21 тел. 02/91 53 518, ел. поща: kzld@cpdp.bg

Тази политика за защита на личните данни се отнася само за провеждането на конкретната игра. Политиката за защита на личните данни, отнасяща се за цялостното използване на приложението Lidl Plus може да откриете в манюто на приложението в графа „Още“ -> „Правна информация“ -> „Защита на личните данни“.

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!

Свали от Google Play, AppStore или App Gallery.
Инсталирай безплатното приложение Lidl Plus на телефона си.