Блийб и Блоб

Храбри изследователи от незнайна галактика, са натоварени със задачата да изследват обитателите на една малка синя планета. Опитът им показва, че най-прекият път към разбирането на чужда цивилизация минава през анализ на покупателните ѝ навици. Първата им цел е инвентарният списък на Lidl.

Внимание