Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.

Моят Lidl профил – Условия за ползване

Версия: Април 2023


1.Обхват и връзка с други регулации


Настоящите общи условия уреждат използването на услугата „Моят Lidl профил”. Услугата Моят Lidl профил се управлява и Услугата се предоставя от „Лидл Щифтунг & КО” КГ, Германия (Lidl Stiftung & Co. KG, наричано по-долу „Лидл Щифтунг“ или „ние“), но в изпълнението на Услугата участват и други дружества от групата Лидл (наричани по-долу общо „групата от компании“ https://www.lidl.bg/lidl-plus/company-addresses). Можете да отворите и запазите или отпечатате валидните в момента Общи условия по всяко време от тук [ВРЪЗКА]. Не запазваме текста на договора след сключването му.

Моят Lidl профил ви позволява да преглеждате, управлявате и редактирате вашите данни за различни онлайн услуги на групата компании, напр. онлайн магазина на Lidl, приложението Lidl Plus и т.н. (наричано по-долу всяка „услугатата“), той централно място за съхранение (наричано по-долу „Порталът“). Освен това ви предлага проста система за двуфакторна автентификация, наречена услуга за единично вписвавне/влизане (наричана по-нататък „SSO“) (заедно „Моят Lidl профил“ или „Услугата“).услугатауслугитеСлед като се регистрирате веднъж за услугатата, SSO ви позволява да използвате допълнителни услугитеуслуги със същото потребителско име и парола, при условие че SSO е внедрено в съответната услугата.

услугитеуслугитеУслугата се предоставя въз основа на настоящите условия за ползване на „Моят Lidl профил” („Условия за ползване“).

Тези условия за ползване не се прилагат за отделни договорни отношения, сключени с трети страни като част от услугитеуслугите; например за закупуване на стоки или услуги. Към тях ще се прилагат специфичните условия на съответната услугата.


2. Регистрация и акаунт и сключване на споразумение


За да използвате „Моят Lidl профил”, е необходимо да се регистрирате в услугата, свързана към SSO, за която потребителят трябва да създаде парола за акаунта „Моят Lidl профил”. Това, заедно с вашия имейл адрес или номер на мобилен телефон, се използва за достъп до вашия акаунт „Моят Lidl профил”.


Данните, предоставени от потребителя по време на процеса на регистрация, трябва да са верни и коректни. Данни на трети лица не могат да се използват. Ако тези данни се променят впоследстиве, потребителят трябва незабавно да ги коригира и в Порталът.


В зависимост от целевата услуга, по време на процеса на регистрация ще се изисква потвърждение на Вашия имейл адрес или на номера на мобилния Ви телефон. За целта ще ви изпратим имейл или SMS с код за потвърждение. Процесът на регистрация не може да продължи без проверка на имейл адреса или номера на мобилния телефон.


Активирайки бутона „Регистрирай се сега“ и след като завършите процеса на регистрация, Вие изпращате обвързваща оферта за регистрация за използване вашия акаунт в „Моят Lidl профил”. Преди да активирате този бутон, можете да отмените регистрацията по всяко време или да промените информацията, която сте предоставили, като изтриете, допълните, коригирате записите, направени в различните полета или затворите целевата услуга. След приключване на процеса на регистрация можете по всяко време да промените предоставената информация в Портала.


След получаване на Вашата оферта за сключване на договора, ние ще изпратим потвърждение за получаването й ("потвърждение на поръчката") на имейл адреса, който сте посочили при регистрацията. Това потвърждение на офертата представлява нашето приемане на предложението за сключване на договор за ползване на услугата („сключване на договор“). Можете да използвате Услугата веднага след като получите потвърждението на поръчката.


След приключване на регистрацията, автоматично ще ви бъде определен клиентски номер.


Данните за достъп са предназначени изключително и само за използване от съответния оторизиран потребител и трябва да бъдат предприети подходящи мерки за защита срещу узнаването им от трети лица. Ако има индикации за неоторизирано използване на Услугата, потребителят трябва незабавно да уведоми Лидл Щифтунг за това. Потребителят носи отговорност за последиците от неоторизирана употреба от трета страна, доколкото той е отговорен за това или не е предприел мерки за предотвратяването му.


Използването на акаунт „Моят Lidl профил” на устройства с операционна система Android е възможно само ако устройството използва браузъра Google Chrome.


3. Предмет на услугата


Предмет на услугата „Моят Lidl профил” е предоставянето на единен защитен с парола SSO за различни услугите услуги на групата компании. Това по същество означава, че след двуфакторна автентификация и удостоверяване, създаденият „Моят Lidl профил” акаунт може да се използва за влизане във всички услугите услуги, в които е внедрен „Моят Lidl профил” акаунт, без да е необходимо отделно регистриране или повторно въвеждане на подробни потребителски данни.


За удобно влизане имате и опцията да активирате функцията „Останете вписани“. След активиране на функцията в браузъра на Вашето устройство се задава постоянна бисквитка (6 месеца), която гарантира, че акаунтът „Моят Lidl профил” ще ви разпознава следващия път, когато влезете в него. Тази бисквитка може да бъде изтрита по всяко време включително чрез настройките в браузъра.


Ако се регистрирате за услугата, без да сте се регистрирали преди това в друга услугата, автоматично ще настроите акаунта „Моят Lidl профил”. В случай, че вече сте се регистрирали с друга услугата, интегрирана с акаунта „Моят Lidl профил”, можете просто да влезете в целевата услуга със съществуващите си данни за вход. Ако групата компании предлага нови услугите услуги в бъдеще, е възможно да ги използвате и чрез вашия акаунт в „Моят Lidl профил”. За отделните услугитеуслуги е възможно да се прилагат допълнителни условия за ползване.


Посредством SSO Вие получавате единна самоличност за различни портали, която се разпознава и потвърждава от свързаните услугите услуги и която можете да управлявате чрез Портала. Порталът Ви позволява да преглеждате, осъществявате достъп, управлявате и коригирате Вашата информация от различни услугите услуги на централно място. В Портала се съхранява основната информация за Вашите клиентски данни, както и основните клиентски данни и информация, които сте предоставили при използване на други услугите услуги. По този начин всички Ваши основни клиентски данни, данни за вход, информация за Вашите условия на живот и интереси от секцията „За мен“, както и информация за предимствата, предоставени по програма „Lidl Liddle Club“, ако са предоставени доброволно, са достъпни за Вас в Портала, като информацията за съхранените начини на плащане и историята на покупките и поръчките могат да бъдат видими от една централна точка. Ако е необходимо, Вашите данни ще бъдат предадени на съответната услугата при използване на конкретни оферти, за да се даде възможност за извършване на съответната транзакция (вижте раздел 7 по-долу).


Използването на акаунта „Моят Lidl профил” е безплатно. Използването на специфични услугите услуги обаче може да е свързано с разходи, които се представят прозрачно в съответствие със законовите изисквания. Същото се отнася и за евентуално необходимите услуги, които трябва да бъдат предоставени от трети страни, като например интернет връзка.


Когато използва Lidl Pay в приложението Лидл Плюс, потребителят може да активира това, което е известно като „двуфакторна автентификация“ за всички свои услугите услуги. След активиране на двуфакторната автентификация, всеки път, когато потребителят влиза в акаунта си в „Моят Lidl профил”, той също ще бъде помолен да предостави код за потвърждение, който ще му бъде изпратен на неговия мобилен телефон или имейл адрес, регистриран при нас.


Ако потребителят вече не иска двуфакторна автентификация, той може да го деактивира в приложението Lidl Plus профил, както и да маркира устройство като надеждно по всяко време.


4. Отказ


4.1 Право на отказ


Имате право да се откажете от това споразумение в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е 14 дни от деня на сключване на договора споразумението.

За да упражните правото си на отказ, трябва да изпратите на

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Германия

Телефон: 02 90 66 444

Електронна поща: datenschutz@lidlplus.bg

Ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за вашето решение да се откажете от това споразумениези договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, който обаче не е задължителен. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.


4.2 Последици от отказа


Ако се откажете от това споразумение и договор, трябва да ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от предлаганата най-евтина стандартна доставка от нас), незабавно и най-късно в рамките на 14 дни от деня, в който сме получили уведомление за Вашия отказ от това споразумениези договор. За това изплащане ще използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане.

Ако сте поискали услугите да започнат по време на периода за отказ, трябва да ни заплатите разумна сума, съответстваща на частта от вече предоставените услуги до момента, в който ни уведомите за упражняването на правото на отказ по отношение на към това споразумение спрямо общия обем на услугите, предвидени в него.


4.3 Формуляр за отказ


5. Гаранция, отговорност


Като част от отделните услуги, техният оператор носи цялата отговорност за предоставянето на им. Лидл Щифтунг не носи отговорност за евентуални искове, произтичащи от това. Същото важи и за други приноси на независими трети страни, като например интернет доставчик.


Лидл Щифтунг носи отговорност само за искове за обезщетение на потребителя, произтичащи от загуба на живот, телесна повреда или увреждане на здравето или от нарушаване на съществени задължения по споразумението (основни задължения), както и за други щети, произтичащи от умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от Лидл Щифтунг, нейни законни представители или подизпълнители. Съществени задължения по споразумението са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане целта му. В случай на нарушение на такиваи задължения Лидл Щифтунг носи отговорност само за предвидимите щети, типични за споразумението, ако те са причинени от обикновена небрежност, освен ако претенциите на потребителя за щети се основават на загуба на живот, телесна загуба нараняване или увреждане на здравето. Всякаква отговорност на Лидл Щифтунг за гаранции, изрично посочени като такива, и за искове, основани на Закона за защита на потребителите, остават незасегнати.


6. Прекратяване, заличаване, промяна


Както Лидл Щифтунг, така и потребителят могат да прекратят потребителските отношения за „Моя Lidl профил” по всяко време, без да дават предизвестие. Като част от администрирането на акаунта „Моят Lidl профил”, заличаването на същия може да бъде инициирано от потребителя по всяко време.


Прекратяването от страна на Лидл Щифтунг е възможно най-вече в случай, че потребителят наруши разпоредбите на тези условия за ползване. Докато подобни инциденти не бъдат изяснени, потребителският достъп може първоначално да бъде просто блокиран.


7. Защита на данните


Обработката на Вашите лични данни се извършва в съответствие с Вашите законови права. За да може да се предостави услугата, е необходимо данните, които предоставяте, да бъдат препратени към доставчика на използваната услугата, за да може доставчикът да идентифицира потребителя и да предостави конкретните заявени услугите в рамките на целевата Услуга (напр. доставка и фактуриране на поръчани стоки).

Подробности за това можете да намерите в нашата информация за защита на данните https://www.lidl.bg/polezno-info/zaschita-na-lichnite-danni/my-lidl-account-data-privacy


8. Заключителни разпоредби


Езикът на договора е български.


Европейската комисия предоставя онлайн портал за разрешаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние обаче не сме длъжни и не желаем да участваме в процедурата за уреждане на спорове пред институция за алтернативно решаване на потребителски спорове.