Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.

ТИ ВРЪЩАШ. НИЕ РЕЦИКЛИРАМЕ. ТИ ПЕЧЕЛИШ.


Пластмасата се произвежда в огромни количества. Значителна част от нея не се използва повторно. Попаднала в околната среда, тя е траен замърсител и влошава качеството на живота ни. За да сме част от решението, в избрани наши магазини поставихме автомати за събиране на РЕТ бутилки и метални кенове.

МАГАЗИНИТЕ НИ, В КОИТО ИМА АВТОМАТ СА:

Text And Image Section
- град Балчик, ул. Дунав 5;

- град Ботевград, бул. Цар Освободител 33А;

- град Варна, бул. Сливница 176;

- град Варна, бул. Първи май №46, кв. Аспарухово;

- град Габрово, ул. Васил Неделчев 4;

- град Добрич, бул. Русия 2;

- град Карлово, ул. Ген. Заимов № 54;

- град Монтана, ул. Трети Март 137А;

- град Перник, ул. Захари Зограф №159;

- град Пловдив, ул. Рогошко шосе 1А;

- град Провадия, Северна промишлена зона;

- град София, бул. Царица Йоанна 84;

- град София, ул. Тодор Каблешков №28;

- град София, ул. Андрей Ляпчев 52;

- град София, бул. Искърско шосе 5;

- град Стара Загора, бул. Никола Петков 4, Парк Мол Стара Загора;

- град Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 1;

- град Шумен, ул. Генерал Драгомиров 18;

 1. Стъпка 1

  Стъпка 1

  Върнатите бутилки/кенове се разпределят по материал и цвят.

 2. Стъпка 2

  Стъпка 2

  Изпращаме ги за преработка към рециклиращо предприятие в България.

 3. Стъпка 3

  Стъпка 3

  Рециклираният материал се смесва с първичен материал и се произвеждат заготовки за бутилки с 30% съдържание на рециклат. Този процент е съобразен с изискванията на ЕС – от 2030 г. всички пластмасови бутилки от PET да съдържат най-малко 30% рециклиран материал.

 1. Стъпка 4

  Стъпка 4

  Заготовките се използват в България за изработване на нови бутилки.

 2. Стъпка 5

  Стъпка 5

  Така се затваря кръговият модел „от бутилка в бутилка“. Използва се по-малко пластмаса и заедно помагаме на природата.

 3. За нашето утре

  За нашето утре

  Заедно помагаме на природата

 1. ПРИЕМАТ СЕ

  ПРИЕМАТ СЕ

  Пластмасови бутилки до 3 l от PET материал и метални кенове. РЕТ бутилките са означени с този знак.

 2. НЕ СЕ ПРИЕМАТ

  НЕ СЕ ПРИЕМАТ

  Пластмасови бутилки от мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет. Пластмасови бутилки и метални кенове, които съдържат течности, деформирани са или са замърсени.

ВРЪЩАНЕ


За всяка върната бутилка или кен получаваш 5 ст. В зависимост от върнатото количество, автоматът отпечатва ековаучер за съответната обща сума, който можеш да ползваш при пазаруване в Lidl.

Максималната стойност на един ековаучер е 2 лв. (при върнати 40 бутилки/кенчета).

Ако върнеш 40 броя, машината автоматично издава ековаучер за 2 лв., а ти можеш да продължиш да връщаш. Накрая ще получиш нов ековаучер за бройките над 40.


ВНИМАНИЕ: Ако бутилката не отговаря на условията, машината няма да я приеме. Можеш обаче да я изхвърлиш отговорно в кош за разделно събиране на отпадъци.

Всеки ековаучер е валиден за срок от 90 дни от датата на издаването му и може да се ползва само в магазина, в който си го получил.

ПАЗАРУВАНЕ С ЕКОВАУЧЕР

Text And Image Section


Ековаучерът може да се използва само при покупка над 10 лв.


Как да пазаруваш с него:

При покупка от 10 до 19,99 лв. можеш да използваш един или повече ековаучери на обща стойност до 2 лв.

При покупка от 20 до 29,99 лв. – ековаучери на обща стойност до 4 лв.

При покупка от 30 до 39,99 лв. – ековаучери на обща стойност до 6 лв. и т.н.


ВНИМАНИЕ: Ековаучерът не може да бъде използван за покупки само на тютюн или тютюневи изделия, дори стойността им да надвишава 10 лв.

Той може да бъде използван само ако освен тютюневи изделия, сте закупили и други продукти.

ОТ БУТИЛКА В БУТИЛКА

Вече можеш да откриеш в продажба бутилки изворна вода 1,5 l под собствената ни марка Saguaro, които са изработени с 30% рециклиран материал. Той е добит от бутилките, върнати в нашите автомати. По този начин реализираме кръговия модел „от бутилка в бутилка“ и заедно помагаме на природата. Скоро ще бъдат пуснати в продажба и други продукти в бутилки с 30% рециклирано съдържание. Търси знака „Опаковано отговорно“ на етикета.

КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ

Щастливи сме, че сме в партньорство с фондация „Капачки за бъдеще“. Подкрепяме техните социални каузи и вярваме, че заедно ще правим още повече добро. Във всички 18 магазина с автомати за обратно приемане на бутилки и кенове са поставени специални съдове за капачки. Ще ги познаеш по брандирането с логото на инициативата. Съвсем скоро ще бъдат поставени и съдове на „Капачки за бъдеще“ във всички наши магазини, за да улесним участието ти в инициативата.

ПРАВИЛА НА ИНИЦИАТИВА „ТИ ВРЪЩАШ. НИЕ РЕЦИКЛИРАМЕ. ТИ ПЕЧЕЛИШ.“

1. Организатори


1.1. Организатор на инициативата “Ти връщаш. Ние рециклираме. Ти печелиш.” („Инициативата“) e „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1 („Лидл“) или „Организатор“.


1.2. Правилата на Инициативата са публикувани на страницата на Организатора, както следва: lidl.bg/reload и са достъпни през целия ѝ период по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Правилата са налични и в участващите магазини на Организатора в съкратена версия, като са разположени непосредствено до съответния автомат или автомати за обратно приемане.


2. Място на провеждане на Инициативата


Инициативата се провежда в следните магазини на Организатора:


- град Балчик, ул. Дунав 5;

- град Ботевград, бул. Цар Освободител 33А;

- град Варна, бул. Сливница 176;

- град Варна, бул. Първи май №46, кв. Аспарухово;

- град Габрово, ул. Васил Неделчев 4;

- град Добрич, бул. Русия 2;

- град Карлово, ул. Ген. Заимов № 54;

- град Монтана, ул. Трети Март 137А;

- град Перник, ул. Захари Зограф №159;

- град Пловдив, ул. Рогошко шосе 1А;

- град Провадия, Северна промишлена зона;

- град София, бул. Царица Йоанна 84;

- град София, ул. Тодор Каблешков №28;

- град София, ул. Андрей Ляпчев 52;

- град София, бул. Искърско шосе 5;

- град Стара Загора, бул. Никола Петков 4, Парк Мол Стара Загора;

- град Троян, ул. Акад. Ангел Балевски 1;

- град Шумен, ул. Генерал Драгомиров 18.


Организаторът си запазва правото по всяко време да включва нови магазини от своята мрежа в Инициативата, както и да изключа временно или постоянно някой/някои от магазините, посочени по-горе. И в двата случая Организаторът ще информира потребителите по подходящ начин за съответната промяна.


3. Срок на Инициативата


3.1. Инициативата не е ограничена със срок.


3.2. Независимо от горното, Организаторът си запазва правото да ограничи Инициативата със срок или да я преустанови по всяко време, за което ще информира потребителите по подходящ начин.


4. Условия за провеждане на Инициативата


4.1. В рамките на Инициативата в посочените в т.2 магазини на Организатора на надлежно обозначени места ще бъдат поставени автомати за обратно приемане на пластмасови бутилки до 3 литра и метални кенове за напитки.


4.2. Приемат се всички пластмасови бутилки за напитки до 3 л. от PET материал и всички метални кенове за напитки, предлагани на българския пазар, с изключение на:

4.2.1. пластмасови бутилки до 3 литра от мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет;

4.2.2. пластмасови бутилки до 3 литра и метални кенове за напитки, които съдържат течности, са деформирани или са замърсени;


4.3. Не се приемат:

4.3.1. стъклени бутилки, хартиени опаковки от сокове и други напитки и пластмасови бутилки над 3 литра.

4.3.2. Пластмасови напитки до 3 литра и метални кенове, които не са за напитки – напр. бутилки за веро, бутилки за течен прах за пране и др.

4.3.3. пластмасови бутилки до 3 литра за напитки, които не са изработени от PET материал. Бутилките, изработени от PET материал, се разпознават по следния знак, разположен от външната страна на бутилката:

4.4. Всеки посетител на участващите в Инициативата магазини на Лидл може да върне своите празни пластмасови бутилки или метални кенове за напитки, отговарящи на изискванията по т.4.2. и 4.3. по-горе, в автоматите за обратно приемане, като следва стъпките, които се визуализират на дисплея на всеки от автоматите.


4.5. За всяка върната единица (пластмасова бутилка до 3 литра или метален кен за напитка) Лидл предоставя сумата от 5 (пет) стотинки. Например, при върнати 3 бутилки и 2 кена се получава обща сума от 25 стотинки. Сумата се получава под формата на хартиен ваучер (ековаучер), който се отпечатва от автомата за обратно приемане. Издател на ековаучера е Организаторът.


4.6. Окончателният данък върху предоставяните суми по реда на чл.38 ал.10 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е за сметка на Организатора.


4.7. Ековаучерите, отпечатани от автоматите за обратно приемане, могат да се използват за заплащане на продукти при пазаруване в магазини на Организатора при следните условия:


4.7.1. Ековаучер, отпечатан от автомат за обратно приемане в конкретен магазин на Лидл, може да бъде използван само в същия магазин;


4.7.2. Максималната стойност на един ековаучер е 2 (два) лева. При връщане на повече от 40 единици в автомат за обратно приемане, на 40-тата единица автоматът автоматично отпечатва ековаучер за 2 лева, след което клиентът може да продължи с връщането на останалите единици;


4.7.3. Всеки ековаучер е валиден за срок от 90 (деветдесет) дни от датата на отпечатването му. След изтичането на този срок ековаучерът се обезсилва системно и не може да бъде използван повече;


4.7.4. За да може да използва ековаучер/ековаучери за заплащане на своите продукти на каса в магазина, клиентът следва да направи покупка в определен минимален размер, както следва:


- При покупка под 10 лева ековаучер/ековаучери не могат да бъдат използвани;

- При покупка от 10 до 19,99 лева може да се използва/т ековаучер/ековаучери на обща стойност до 2 лева;

- При покупка от 20 до 29,99 лева може да се използват ековаучери на обща стойност до 4 лева;

- При покупка от 30 до 39,99 лева може да се използват ековаучери на обща стойност до 6 лева;

- При покупка от 40 до 49,99 лева може да се използват ековаучери на обща стойност до 8 лева;

- При покупка от 50 до 59,99 лева може да се използват ековаучери на обща стойност до 10 лева и т.н.


Така, с всяко увеличаване на стойността на покупката с до 10 лева от предходната стойност, клиентът може да използва като средство за заплащане допълнителен/ни ековаучер/и на стойност до 2 лева.

4.7.5. Ековаучер не може да се използва при покупки единствено на тютюн или тютюневи изделия (например, при покупка единствено на две кутии цигари, които са на обща стойност над 10 лева.) Ако в покупката обаче са включени и други продукти (например, една кутия цигари и други продукти), с които се достига минималната стойност от 10 лева, ековаучер/и може да се използва/т.


5. Ограничаване на отговорността


5.1. Организаторът не носи отговорност при неизползването на ековаучер в рамките на срока му на валидност;


5.2. Организаторът е положил всички усилия, за да гарантира приемането от страна на автоматите за обратно приемане на всички пластмасови бутилки за напитки до 3 л. и всички метални кенове за напитки, предлагани на българския пазар (без посочените в т. 4.2. и т. 4.3 от тези Правила изключения). Също така Организаторът е предприел необходимите действия да проследи пускането на пазара на нови опаковки – пластмасови бутилки за напитки до 3 л. и метални кенове за напитки - и да подсигури в максимално кратък срок тяхното приемане от автоматите в участващите в Инициативата магазини. Въпреки това с оглед голямото разнообразие на видове подлежащи на приемане опаковки на пазара и фактът, че разработването и пускането на пазара на нови опаковки се осъществява извън контрола на Организатора, е възможно конкретна пластмасова бутилка или метален кен към конкретен момент и/или за определен период от време да не бъде разпознавана, съответно приемана от автоматите за обратно приемане. Възможно е също така поради специфична форма и/или размер на конкретна бутилка същата обективно да не може да бъде поставена, съответно приета и/или обработена от автоматите за обратно приемане.


5.3. Организаторът е осигурил последно поколение автомати за обратно приемане във всички участващи в Инициативата магазини, както и висококачествена и своевременна техническа поддръжка. Въпреки това е възможно поради технически или други затруднения извън контрола на Организатора в определен момент в отделен магазин или магазини автоматите да не работят или да не функционират оптимално. Поради това Организаторът не може да гарантира и не носи отговорност, в случай че автомат в конкретен магазин или магазини временно не работи или работата му е затруднена. В такива случаи Организаторът ще информира незабавно потребителите, както и ще положи всички необходими усилия за възможно най-бързото отстраняване на проблема.