Спечели 1 от 400 грила с Lidl Plus

НАСЛАДИ СЕ, ЛЯТО Е! ЗАРЕДИ ГРИЛА И МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ OT 5 ДО 30 ЮНИ

Дългите летни вечери ухаят на майсторски грил специалитети, поднесени в любима компания и с прекрасно настроение! Ела в Lidl, вземи прясно месо или риба за мин. 15 лв. в един касов бон и играй за 1 от 400 грила с Lidl Plus!

Ето как:

1. От 5 до 30 юни купи прясно месо или риба за минимум 15 лв. в 1 касов бон
2. В играта участват прясно месо и риба от марките Грил майстор, Порция свежест, Прясна риба всеки ден, Roso и Meat Revolution
3. Сканирай Lidl Plus на касата. Не забравяй да потвърдиш участието си в играта!
4. Можеш да спечелиш 1 от 400 грила за майсторски специалитети

Спечели 1 от 400 грила с Lidl Plus

Наградите се разиграват на случаен принцип. Печелившите участници се теглят всеки първи работен ден от седмицата в периода 12.06.2023 – 03.07.2023 г. (4 седмици). Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 03.07.2023 г.

*Lidl България спечели медал за най-високо качество на прясното пакетирано месо от собствени марки в България. Компанията получи най-голям брой гласове сред участниците в проучването Private label QUDAL – QUality meDAL 2022/2023.  Изследването бе проведено на българския пазар чрез онлайн въпросници от швейцарската организация ICERTIAS (International Certification Association GmbH) през март 2022 г. сред 1200 българи.
Виж повече ТУК.

Период на провеждане: 05.06.2023 – 30.06.2023

1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на прясно месо или риба на стойност мин. 15 лв. в един касов бон в периода 05.06.2023 – 30.06.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта.. Покупка на стойност 30 лв. означава 2 участия. Покупка на стойност от 45 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 участия т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка.. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон в срок от 5 работни дни от датата на тяхното определяне. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. 

3. Награди
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 400 грила.
Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 12.06.2023 – 03.07.2023 г. (4 седмици) се теглят печеливши участници за  100 грила. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 03.07.2023 г.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в сряда на съответната седмица.
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.
Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/.

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

5. Списък на наградите
400 грила.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg.
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер и ЕГН на спечелилите.
Освен това „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 
В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

3. Получатели/Категории получатели:
Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ЕООД за осъществяване на контакт с печелившите участници.) Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

за грила

QUDAL
1000 купона по 100 лв.

Седмица 3

Д. Иванова 359877xxxxx31
Йорданка Любенова 359878xxxxx61
Тихомир Драгнев 359883xxxxx83
Лазар Стефанов 359888xxxxx73
Пенка Николова 359889xxxxx24
Детелина Ярославова 359899xxxxx11
Христина Боянова 359887xxxxx34
Екатерина Демерджиева 359898xxxxx02
Сиана Миладинова 359898xxxxx70
Яница Цанкова 359889xxxxx61
Рая Милчева 359895xxxxx14
Нели Николова-Стефанова 359888xxxxx30
Ганка Куртева 359885xxxxx52
Росица Великова 359899xxxxx69
Гено Мишев 359887xxxxx61
Драгомир Захариев 359884xxxxx95
Мариана Йорданова 359898xxxxx75
Диана Караджинова 359883xxxxx68
Красимир Петков 359888xxxxx76
Яна Гергова 359886xxxxx32
Елена Йорданова 359886xxxxx27
Мартин Панайотов 359892xxxxx28
Бисер Костадинов 359888xxxxx12
Стоян Анастасов 359894xxxxx62
Мима Младенова 359878xxxxx60
Иванка Пенчева 359894xxxxx45
Николай Христов 359896xxxxx95
Светлана Кирилова 359888xxxxx10
Ивелина Здравкова 359896xxxxx23
Slavi Kostadinov 353894xxxxx76
Димитър Христов 359886xxxxx80
Десислава Иванова 359893xxxxx77
Yanitsa Km 359883xxxxx52
Иван Атанасов 359898xxxxx54
елена церовска 359887xxxxx67
Tony Montana 359896xxxxx61
Павлина Аврамова 359878xxxxx51
Aleksandar Karaganchev 359877xxxxx52
Милена Петкова 359878xxxxx61
Петко Коев 359887xxxxx55
Emile Bucheva 447873xxxxx99
Милена Николова 359883xxxxx01
Димка Радева 359895xxxxx32
Моника Щилянова 359877xxxxx65
Надя Пенчева 359898xxxxx54
Румен Лазаров 359896xxxxx18
Елеонора Димитрова 359887xxxxx77
Boris Pakov 359888xxxxx04
Димитрина Русева 359885xxxxx70
Антония Рикова 359895xxxxx06
Валентин Михайлов 359898xxxxx80
Снежана Атанасова 359887xxxxx08
Мария Найденова 359879xxxxx59
Емилия Запрянова 359889xxxxx55
Христиана Кожухарова 359877xxxxx27
Камелия Петрова 359885xxxxx87
Румяна Станева 359876xxxxx08
Диана Конрад 359893xxxxx03
Мирена Апостолова 359883xxxxx34
Виолета Николова 359895xxxxx17
Ана Любенова 359886xxxxx37
Теменужка Машева 359886xxxxx45
Семра Йорданова 359878xxxxx98
Елена Янкова 359878xxxxx39
Стефка Петрова 359898xxxxx09
Димитър Гушков 359897xxxxx11
Валентин Тодоров 359886xxxxx32
Христина Мацова 359898xxxxx09
Стефани Ивайлова 359896xxxxx01
Петър Оракалиев 359887xxxxx32
Пламен Ночев 359899xxxxx80
Васил Балемезов 359886xxxxx42
Мартин Казаков 359883xxxxx42
Людмил Райнов 359888xxxxx98
Илиян Георгиев 359898xxxxx62
Калинка Лазарова 359888xxxxx83
Цветомира Борисова 359884xxxxx53
Албена Ни 359878xxxxx16
Марияна Динева 359897xxxxx27
Ана Симеонова 359889xxxxx64
Петър Иванов 359877xxxxx55
Николай Петров 359888xxxxx29
Румен Русев 359897xxxxx12
Хатче Селим 359898xxxxx06
Svetoslav Petkov 359885xxxxx01
Гергана Минчева 359882xxxxx23
Бойчо Демирев 359879xxxxx47
Фетка Кънджиева 359877xxxxx18
Лилия Синапова 359899xxxxx33
Христина Генова 359879xxxxx22
Иванка Кълвачева 359899xxxxx67
Теодора Уйчева 359896xxxxx65
Емине Фахрединова 359894xxxxx71
Николета Колева 359897xxxxx78
Светослав Борисов 359895xxxxx07
Маргарита Кесякова-Антонова 359877xxxxx17
Philipp Aranibar 491763xxxxx051
Kalo Sazanov 359886xxxxx10
Ердинч Чолев 359887xxxxx86
Силвия Петрова 359885xxxxx62
Емилия Минчева 359988xxxxx67
Александрина Гинева 359896xxxxx11
Петя Митева 359887xxxxx96
Иванка Ангелова 359876xxxxx98
Павел Василев 359878xxxxx20
Борислава Грънчарова 359899xxxxx55
Антон Прахт 359884xxxxx26
Шенол Исуфов 359888xxxxx64
Златко Илиев 359878xxxxx00
Георги Божанов 359882xxxxx22
Кристина Ерохина 359888xxxxx47
Калина Енкова 359892xxxxx04
Мохамед Алабду 359894xxxxx45
Емилия Илиева 359893xxxxx54
Ирена Иванова 359898xxxxx82
Зафирка Иванова 359885xxxxx58
Станимира Загова 359895xxxxx10
Пенка Симова 359895xxxxx66
Борислав Станимиров 359885xxxxx15
Виолета Влаховска 359889xxxxx37
Пролетина Иванова 359885xxxxx00
Михаела Цокова 359878xxxxx99
Георги Мишков 359878xxxxx24
Калоян Димитров 359883xxxxx93
Надежда Димова 359884xxxxx51
Марияна Любомирова 359896xxxxx60
Петя Иванова 359899xxxxx66
Виктория Вълина 359899xxxxx92
Силвия Моллова 359886xxxxx32
Тодор Михайлов 359894xxxxx54
Виолета Димитрова 359889xxxxx08
Юлия Игнатова 359882xxxxx57
Ирина Георгиева 359899xxxxx03
Филип Филипов 359898xxxxx67
Pavel Petrov 359888xxxxx69
Елица Илиева 359885xxxxx66
Милена Добрева 359895xxxxx69
Анелия Алексиева 359898xxxxx65
ILIANA BOCHEVA 359898xxxxx49
Angela Georgieva 359888xxxxx54
Йоана Георгиева 359892xxxxx23
Маргарита Иванова 359899xxxxx07
Габриела Терзийска 359889xxxxx83
Антоанета Антонова 359884xxxxx99
Сарафима Гушевилова 359879xxxxx75
Николай Павлов 359878xxxxx12
СВЕТЛА ПАВЛОВА xxxxx
Иво Ботев 359888xxxxx16
Боряна Златева 359889xxxxx07
Rumen Zhekov 359899xxxxx10
Елка Николова 359889xxxxx73
ИЛИЙЧО СТЕФАНОВ 359887xxxxx38
Димитър Шумански 359876xxxxx28
Elmira Bekirova 359894xxxxx27
Росица Герасимова Тренчева 359888xxxxx75
Амиде Синанева 359896xxxxx74
Daca Eneva 359896xxxxx21
Дечо Дечев 359898xxxxx57
Данаил Терзиев 359878xxxxx27
Соня Маркова 359877xxxxx06
Емилия Дюлгерова 359898xxxxx31
Еркан Керим 359887xxxxx20
Теодора Ангелова 359889xxxxx11
Ивайло Симеонов 359877xxxxx67
Нефсе Бялева 359899xxxxx47
Марияна Стефановс 359882xxxxx78
Динко Карасъбев 359888xxxxx00
Лиляна Колева 359889xxxxx96
Нели Върбанова 359887xxxxx22
Volen Markov 359887xxxxx90
Белла Александрова 359878xxxxx02
Мария Георгиева 359887xxxxx68
Чавдар Христов 359886xxxxx01
Гергана Арамова 359899xxxxx80
Анета Ралчева 359889xxxxx56
Пламен Тошев 359886xxxxx32
Валя Църовска 359878xxxxx52
Нейка Боянова 359897xxxxx88
Йордан Йорданов 359898xxxxx51
Добринка Йорданова 359897xxxxx60
Моника Миланова 359877xxxxx07
Живко Икономов 359878xxxxx50
Милка Тодорова 359887xxxxx92
Снежана Минчева 359895xxxxx43
Живко Драганов 359888xxxxx38
Юлиана Гуцалска 359885xxxxx70
Йоана Гачева 359896xxxxx06
Ивелина Тодорова 359883xxxxx67
Елеонора Неделчева 359885xxxxx98
Екатерина Ставракева 359878xxxxx55
Анета Ел-Хадад 359885xxxxx15
Станислава Петкова 359889xxxxx29
Галена Терзиева 359887xxxxx13
Гергана Никова 359878xxxxx66
Николай Стоянов 359886xxxxx01
Цветелина Тумбева 359899xxxxx89
Stefan Yanev 359894xxxxx90
Капка Димитрова 359894xxxxx80
Десислава Мухтарова 359894xxxxx71
Валентин Пържанов 359899xxxxx29
Todor Tolev 359879xxxxx11
Ирена Илиева 359899xxxxx08
Мая Стоянова 359899xxxxx67
Тодор Ангелов 359895xxxxx88
Крум Овчаров 359887xxxxx35
Галина Минчева 359898xxxxx03
Женя Янкулова 359886xxxxx32
Евелина Андонова 359878xxxxx96
Georgi Georgiev 359889xxxxx23
Иван Алексиев 359886xxxxx59
Габриела Гатева 359897xxxxx59
Деяна Михова 359886xxxxx21
Елена Николова 359884xxxxx39
Вълчо Вълчев 359897xxxxx73
Diyan Dobrev 359883xxxxx82
Люси Сърабян 359897xxxxx00
Йоанна Георгиева 359877xxxxx87
Петър Иванов 359878xxxxx73
Снежина Маркова 359895xxxxx00
Тихомир Тодоров 359887xxxxx44
Добромир Станчев 359889xxxxx52
Aleksandar Konakov 359988xxxxx88
Lino Terradura 359888xxxxx37
Пенка Аврамова 359877xxxxx15
Галя Моралийска 359888xxxxx95
Мирослава Иванова 359877xxxxx22
Елена Бончева 359898xxxxx52
Милена Миланова 359889xxxxx78
Райчо Райков 359895xxxxx22
Гергана Бучкова-Кирилова 359888xxxxx33
РОСЕН ТАСКОВ 359885xxxxx16
Рая Хинова 359898xxxxx83
Zornitsa Radeva 359878xxxxx68
Елена Димитрова 359988xxxxx90
Ирен Маринова 359886xxxxx91
Мария Алексова 359895xxxxx63
Иван Иванов 359889xxxxx65
Кристина Костова 359883xxxxx87
Стоянка Мицева 359877xxxxx99
Снежана Христова 359898xxxxx40
Радка Пейкова 359878xxxxx03
Десислава Иванова 359888xxxxx93
Илина Любенова 359894xxxxx60
Мария Вълева 359896xxxxx66
Моли Георгиева 359878xxxxx97
Мехмед Узунов 359988xxxxx73
Веселин Киров 359898xxxxx90
Валери Ангелов 359876xxxxx23
Веско Михайлов 359894xxxxx93
Стела Николова 359896xxxxx66
Валерия Дюлгерова 359878xxxxx80
Мариела Руменова 359887xxxxx44
Мирена Величкова 359888xxxxx07
Светослав Манев 359898xxxxx80
София Атанасова 359888xxxxx66
Красимир Кирилов 359885xxxxx64
Елица Живкова 359884xxxxx37
Димитър Горанов 359877xxxxx51
Елена Русева 359886xxxxx66
Martin Dimitrov 359878xxxxx73
Златомира Койчева 359896xxxxx38
Мария Мървакова 359896xxxxx22
Недялка Апостолова 359897xxxxx57
Мирослав Маринов 359888xxxxx96
Ginka Adamova 359898xxxxx39
Даниела Иванова 359894xxxxx75
Петко Нейчев 359988xxxxx59
Ралица Панчева 359895xxxxx89
Георги Бахчиванов 359988xxxxx44
Марияна Моллова 359889xxxxx53
Николай Петров 359888xxxxx81
Георги Власакиев 359885xxxxx54
Венцислава Петрова 359896xxxxx42
Даниела Иванова 359889xxxxx55
Дилек Салиева 359892xxxxx29
Татяна Райкова 359899xxxxx59
Венцислав Николов 359988xxxxx16
Vasilka Yankulova 359898xxxxx20
Татяна Иванова 359897xxxxx97
Светозар Маринов 359878xxxxx41
Нейка Аризанова 359889xxxxx80
Ивайло Ценов 359885xxxxx89
Петя Златарева 359889xxxxx98
Галина Канджилова 359899xxxxx73
Тони Богданова 359878xxxxx26
Дани Станоев 359878xxxxx77
Емил Устов 359883xxxxx99
Аксения Павлова 359877xxxxx49
Тодорка Митковска 359878xxxxx49
Ивка Вуткова 359899xxxxx53
Красимира Наумова 359897xxxxx21
Ани Нончева 359899xxxxx41
Михаела Анкова 359894xxxxx99
Таня Иванова 359888xxxxx88
Ilhan Osmanov 359895xxxxx12
Ина Христова 359898xxxxx22
Константин Клок 359898xxxxx29
Гергана Петкова 359879xxxxx88
Олена Ратникова 359887xxxxx23
Косара Ненова 359884xxxxx71
Минко Минков 359877xxxxx40
Цветина Пеева 359877xxxxx69
Стефан Хаджиев 359897xxxxx61
Соня Минева 359896xxxxx30
Aleksander Podskochiev 359878xxxxx26
Йорданка Ангелова 359894xxxxx12
Гергана Арабаджиева 359899xxxxx29
Desislava Hristova 359887xxxxx57
Руслана Димитрова 359887xxxxx80
Петър Генчев 359898xxxxx00
Svetlozar Sabotinov 359898xxxxx58
Доротея Семова 359887xxxxx24
Станислава Атанасова 359899xxxxx27
Рушана Господинова 359887xxxxx78
Bogdan Bogdanov 359888xxxxx20
Шенай Вели 359877xxxxx31
Росица Лазова 359898xxxxx81
Цанко Димитров 359893xxxxx86
Мария Илиева 359892xxxxx36
Валерия Славчева 359889xxxxx46
Ваня Иванова 359878xxxxx47
Атанас Нанчев 359889xxxxx80
Стнислав Антонов 359884xxxxx13
Биньо Бинев 359887xxxxx16
antonia nen 359876xxxxx48
Христина Василева 359898xxxxx84
Мария Атанасова 359898xxxxx22
Добринка Вълкова 359899xxxxx86
Димитър Найденов 359896xxxxx78
Нора Кендерова 359877xxxxx63
Милена Милева 359895xxxxx20
Вели Хюсеин 359899xxxxx64
Мария Спиридонова 359879xxxxx07
Таня Карова 359893xxxxx45
Миглена Игнатова 359882xxxxx45
Полина Паунова 359883xxxxx01
Пресиян Александров 359885xxxxx48
Милена Шкетиева 359887xxxxx57
Теодора Янева 359884xxxxx05
Мехриджан Акифова 359899xxxxx06
Светлана Тодорова 359897xxxxx44
Емил Миленков 359888xxxxx60
Владимир Мирчев 359889xxxxx60
Елица Джамбазова 359896xxxxx27
Иванка Петрова 359896xxxxx01
Людмил Люцканов 359885xxxxx15
Ина-Гергана Бойчева 359897xxxxx42
Христо Христов 359897xxxxx99
Георги Димитров 359897xxxxx37
Джулия Димитрова 359896xxxxx00
Mihail-Asen Todorov 359882xxxxx08
Стефка Славчева 359877xxxxx80
Огнян Петров 359896xxxxx92
Aysel Alieva 359896xxxxx83
Михаела Ковачева 359885xxxxx75
Diana Emanuilova 359899xxxxx50
Мехмед Галиб 359899xxxxx70
Ани Маргова 359889xxxxx23
Милена Кръстева 359879xxxxx89
Атанаска Фъндъкова 359897xxxxx75
Красимир Янков 359885xxxxx88
Душо Мирев 359899xxxxx40
Емилия Лазарова 359898xxxxx80
Илина Йорданова 359898xxxxx68
Яна Цонева 359886xxxxx40
Ина Миразчийска 359878xxxxx54
Пламена Ангелова 359889xxxxx04
Димитър Костов 359893xxxxx09
Никол Георгиева 359876xxxxx31
Милица Георгиева 359884xxxxx97
Стела Бояджиева 359885xxxxx92
Илия Стоев 359894xxxxx24
Веселка Кирилова 359879xxxxx50
Мариана Петрешкова 359885xxxxx07
Соня Пачулова-Ковачева 359885xxxxx32
Русалина Иванова 359876xxxxx82
Надка Тодорова 359885xxxxx39
Атанас Божиков 359895xxxxx35
Невена Минчева 359884xxxxx91
Гергана Георгиева 359897xxxxx82
Недялка Тодорова 359885xxxxx94
Момчил Добрев 359877xxxxx06
Mila Angelova 359877xxxxx99
Антоанета Ветренска 359886xxxxx35
Антония Атанасова 359877xxxxx14
Наталия Гелова 359894xxxxx79
Antoaneta Ivanova 359886xxxxx92
Елена Стаменова 359897xxxxx49
Нели Ганчева 359888xxxxx86
Стела Бинчева 359899xxxxx54
Димитрина Иванова 359884xxxxx24
Венелин Панчев 359887xxxxx03
Таня Милева 359889xxxxx07
Ивка Тренчева 359888xxxxx68
Диана Петрова 359885xxxxx83
Силвия Бенева 359899xxxxx17
Светла Югова 359888xxxxx07
Руска Тилева 359899xxxxx28
Боряна Семова 359886xxxxx39
Лилия Иванова 359879xxxxx72

Седмица 2

Rozelina Tsonkova 359894xxxxx33
Янка Тодорова 359878xxxxx29
Калина Караиванова 359889xxxxx65
Суна Исмаил 359876xxxxx15
Елена Димова 359886xxxxx62
Станислав Манов 359887xxxxx47
Златомира Грекова 359892xxxxx99
Марио Пешев 359888xxxxx25
Найден Христов 359888xxxxx52
Десислава Станоева 359887xxxxx55
Димитър Янков 359884xxxxx81
Борислав Тепавичаров 359888xxxxx05
Dimitar Mihov 359890xxxxx01
Ралица Илиева 359898xxxxx81
Станислава Александрова 359898xxxxx04
Миглена Иванова 359878xxxxx88
Димитър Димитров 359898xxxxx29
Елена Рахова 359884xxxxx33
Калоян Иванов 359889xxxxx44
Пепа Василева 359887xxxxx43
Татяна Енчева 359898xxxxx02
Цанка Бочкова 359887xxxxx97
Здравко Ганчев 359882xxxxx59
Георги Георги Георгиев 359888xxxxx48
Рени Дончева 359889xxxxx73
Мария Трендафилова 359888xxxxx25
Iskra Bogdanova 359896xxxxx36
Катя Вълкова 359898xxxxx57
Стефан Христов 359897xxxxx40
Елена Иванова 359895xxxxx78
Гергана Грозева 359886xxxxx12
Ваня Вълчева 359886xxxxx99
Богдана Илиева 359878xxxxx21
Живка Русанова 359876xxxxx41
Таня Бурова 359879xxxxx28
Елена Филипова 359889xxxxx04
Ваня Михайлова 359878xxxxx44
Георги Манолов 359885xxxxx93
Теди Котева 359888xxxxx94
Емилия Казанчян 359879xxxxx09
Вероника Миткова 359876xxxxx86
Нанка Минева 359899xxxxx14
Красимира Лазарова 359879xxxxx03
Георги Георгиев 359898xxxxx58
Назике Мехмед 359876xxxxx86
Кристина Димитрова 359988xxxxx67
Милена Димова 359887xxxxx33
Йоанна Димитрова 359896xxxxx97
Цветина Петкова 359898xxxxx40
Абибе Ахмедова 359876xxxxx53
Антон Златарев 359888xxxxx89
Благовест Тодоров 359876xxxxx22
Мариян Марков 359885xxxxx50
Фатих Азаклъ 359899xxxxx60
Мартин Стоянов 359885xxxxx78
Antoaneta Lazarova 359888xxxxx32
Христофор Костадинов 359887xxxxx60
Христина Златева 359888xxxxx24
Анжелина Мирчова 359883xxxxx15
Доника Колева 359896xxxxx67
Стефка Михайлова 359889xxxxx82
Десислава Цекова 359889xxxxx02
Ивайло Гогов 359897xxxxx08
Мирослава Чалъкова 359889xxxxx98
Любен НИКОЛОВ 359899xxxxx91
Йоана Генова 359895xxxxx81
Деляна Узунова 359898xxxxx57
Станка Климентова 359889xxxxx25
Милена Томова 359883xxxxx87
Петя Трапова-Стойкова 359895xxxxx88
Весела Хаджийска 359889xxxxx69
Jenq Jeleva 359893xxxxx05
Надежда Полтавская 359879xxxxx94
Гергана Качорова 359896xxxxx17
Стефан Вълков 359887xxxxx91
Mihaela Kozhuharova 359898xxxxx55
Кристина Филипова 359877xxxxx19
Силвия Янева 359876xxxxx20
Яна Кръстева 359883xxxxx21
Proletina Dermendzhieva 359898xxxxx81
Красимира Стоилова 359896xxxxx29
Живко Белчев 359885xxxxx71
Нели Белизарова 359887xxxxx13
Соня Мюмюн 359898xxxxx03
Даниела Николова 359895xxxxx53
Ивелина Цанкова 359888xxxxx13
Александра Здравкова 359888xxxxx11
Цветелина Христова 359888xxxxx24
Георги Тодоров 359887xxxxx93
Светлана Симова 359876xxxxx15
Яница Енчева 359886xxxxx55
Антон Пенев 359888xxxxx71
Viliyana Nesheva 359889xxxxx53
Радина Запрянова 359883xxxxx69
Велин Митев 359895xxxxx70
Мариана Димитрова 359885xxxxx63
Живка Арабаджиева 359884xxxxx57
Илия Данчев 359898xxxxx03
Красимир Ясенов 359888xxxxx90
Васил Паров 359896xxxxx06
Галина Николова 359886xxxxx57
Силвия Илиева 359898xxxxx31
ПЛАМЕН КОЖУХАРОВ 359898xxxxx11
Естервина Ариас 359888xxxxx76
Янка Делчева 359878xxxxx80
Мирослава Михова 359888xxxxx01
Йорданка Христова 359883xxxxx00
Деница Христова 359888xxxxx59
Янко Иванов 359897xxxxx05
Маргарита Томова 359899xxxxx38
Даниела Чернева 359884xxxxx04
Мариела Петрова 359899xxxxx10
Валентин Йорданов 359988xxxxx16
Александър Зарков 359887xxxxx77
Николай Иванов 359885xxxxx94
Галя Тачева 359893xxxxx41
Ваня Попова 359898xxxxx26
габриела узунова 359887xxxxx57
Николай Тодоров 359877xxxxx75
Яни Косев 359896xxxxx38
дарена караиванова 359887xxxxx25
Делян Александров 359889xxxxx06
Александрина Маламова 359893xxxxx36
Александра Василева 359876xxxxx00
Мануела Минчева 359884xxxxx70
Гергана Стоянова 359878xxxxx56
Велина Въткова 359988xxxxx02
Кръстю Профиров 359888xxxxx40
Мая Бараклийска 359896xxxxx39
Тодор Стефанов 359889xxxxx85
Калбие Етимова 359878xxxxx20
Людмила Младенова 359889xxxxx08
Лилия Андреева 359899xxxxx11
Георги Йорданов 359876xxxxx26
Велика Величкова 359892xxxxx57
Никола Колев 359884xxxxx00
Христо Ковачев 359878xxxxx60
Златко Маринов 359898xxxxx39
Ирина Войнова 359885xxxxx11
Милка Боботанова 359878xxxxx15
Nikolina Kirilova 359896xxxxx05
Силвия Лазарова 359899xxxxx54
Бойка Трайчева 359899xxxxx15
Десислава Павлова 359888xxxxx66
Женя Иванова 359895xxxxx05
Jvc Kenwood 359877xxxxx50
Радина Ангелска 359899xxxxx58
Николай Ангелов 359885xxxxx56
Румен Атанасов 359898xxxxx75
РАДКА ХРИСТОВА 359898xxxxx53
Десислава Янакиева 359878xxxxx63
Галина Алексиева 359899xxxxx65
Бисер Генов 359878xxxxx05
Mariana Gospodinova 359897xxxxx32
Иванка Терзова 359898xxxxx40
Елена Мушева 359898xxxxx21
Симона Тодорова 359882xxxxx50
Ива Йосифова 359894xxxxx99
Красимира Радичева 359887xxxxx31
Вергиния Кочева 359886xxxxx27
Силвия Цветанова 359889xxxxx19
Анна Ласкарова-Иванова 359894xxxxx16
Dinyo Petrov 359875xxxxx74
Вилдан Мехмед 359886xxxxx48
Деян Димитров 359883xxxxx86
Елена Гургулева 359879xxxxx45
Здравко Стоилов 359887xxxxx94
Даниела Атанасова 359898xxxxx17
Рени Янкова 359885xxxxx37
Иван Иванов 359889xxxxx55
Petia Bankova 359886xxxxx90
Ивайло Иванов 359878xxxxx28
Лили Младенова 359886xxxxx50
Красимир Костов 359878xxxxx56
Мария Цурова 359885xxxxx50
Нурсел Чобан 359885xxxxx88
Fikrie Aygyul 447492xxxxx13
Севделина Мишкова 359882xxxxx55
Петя Иванова 359889xxxxx77
Влади Стоев 359888xxxxx00
Andrea Ilieva 359899xxxxx44
Григор Григоров 359897xxxxx33
Сениха Неждет 359882xxxxx92
Anton Makaveev 359888xxxxx40
Аврам Каджебов 359887xxxxx14
Боян Петров 359884xxxxx97
Krasen Kostov 359883xxxxx41
Ивайло Маринов 359885xxxxx53
Елена Кръстева 359877xxxxx27
Iliana Petrova 359877xxxxx44
Петя Ахтарова 359876xxxxx00
Любослав Тошев 359888xxxxx29
Петранка Генова 359899xxxxx64
Никол Демирева 359897xxxxx69
Анна Крумова 359885xxxxx01
Юлия Станчева 359884xxxxx00
Станислав Попов 359899xxxxx45
Майа Лазарова 359898xxxxx73
Теменужка Стоянова 359898xxxxx01
Нели Чалъкова 359887xxxxx30
Милена Иванова 359898xxxxx48
Rumen Ivanov 447456xxxxx70
Янка Викторова 359886xxxxx55
Филип Янчев 359886xxxxx53
Цветелина Цанова 359888xxxxx20
Кирил Бочаров 359879xxxxx02
Anita Filyova 359888xxxxx19
Борислава Шишева 359878xxxxx26
Станислава Славова 359886xxxxx48
Маргарита Костакиева 359899xxxxx03
Маргарита Геновска 359888xxxxx66
Мария Рашкова 359885xxxxx28
НАТАША ЧАЛЪКОВА 359898xxxxx10
Николай Главашки 359888xxxxx39
Диана Рибарова 359887xxxxx80
Галина Костадинова 359888xxxxx96
Ангел Вълканов 359878xxxxx80
ERDİNÇ SÜLEYMAN 359886xxxxx74
Ивайло Георгиев 359888xxxxx66
Дамян Сивков 359882xxxxx23
Лена Станчева 359895xxxxx56
Анна Бъркачева 359887xxxxx64
Tsvetomir Tsvetkov 359889xxxxx45
Galina Koleva 359895xxxxx78
Мария Бойкина 359898xxxxx68
Donka Bogdanova 359885xxxxx26
Станимира Маринска 359893xxxxx04
Георги Киров 359888xxxxx49
Милена Лазарова 359885xxxxx79
Георги Тошев 359889xxxxx13
Елена Иванова 359889xxxxx99
Патриция Колева 359898xxxxx93
Тюркян Чауш 359897xxxxx22
Илиян Ангелов 359897xxxxx47
Генка Николова 359879xxxxx76
Йълдъз Арабаджиева 359887xxxxx56
Светлана Славова 359896xxxxx74
Весела Данчева 359897xxxxx89
Мариела Дерелиева 359878xxxxx00
Ема Юлиянова 359879xxxxx01
Sofka Firkova 359897xxxxx99
Антоанета Петкова 359885xxxxx89
Жасмина Ха 359887xxxxx90
Петър Чупетловски 359884xxxxx39
Ани Николова 359887xxxxx48
София Караминева 359897xxxxx43
Михаела Маринова 359878xxxxx35
Маргарита Папазова 359888xxxxx18
Айля Мурад 359878xxxxx55
Ростислав Драганов 359896xxxxx50
Йолина Христова 359877xxxxx77
Сияна Сукурова 359889xxxxx09
Николай Николов 359877xxxxx99
Иглика Петрова 359886xxxxx30
Йордан Овчаров 359876xxxxx06
Генка Петкова 359898xxxxx67
Maria Kamenova 359885xxxxx66
Владимир Владимиров 359885xxxxx13
Ралица Стоянова 359898xxxxx23
Младен Георгиев 359988xxxxx60
Стилиян Илиев 359898xxxxx02
Станка Матева 359896xxxxx38
Димитър Сапунджиев 359889xxxxx24
Elka Ilkova 359889xxxxx21
Свилена Арабаджиева 359887xxxxx04
Мариана Евлогиева 359897xxxxx24
Илкнур Мехмедова 359888xxxxx83
Веселин Велев 359895xxxxx00
Бисерка Стефанова 359884xxxxx58
Ясен Саров 359888xxxxx12
Силвия Георгиева 359879xxxxx13
Светлана Азманова 359894xxxxx27
Ренета Маринова 359877xxxxx22
Дима Железова 359885xxxxx73
Любен Божанов 359887xxxxx75
Цветелина Цветкова 359885xxxxx41
Зорница Златева 359886xxxxx96
Цветанка Райчева 359888xxxxx36
Мария Ташева 359896xxxxx76
Мариета Гачева 359897xxxxx05
Ангел Писков 359898xxxxx46
Юлия Стоянова 359895xxxxx83
НЕЛИ Терзиева 359898xxxxx03
Йоана Ковачева 359886xxxxx42
Момчил Митов 359878xxxxx94
Величка Гайдажиева 359893xxxxx73
Славиния Петрова 359877xxxxx09
Вероника Ховсепян-Георгиева 359896xxxxx05
Мирела Монова 359898xxxxx09
Пенка Лазарова 359889xxxxx27
Димитър Савов 359898xxxxx36
Тодор Брейчев 359889xxxxx16
Стоян Тенев 359899xxxxx13
Валентин Иванов 359877xxxxx23
Стойко Пандурски 359879xxxxx77
Златина Станчева 359897xxxxx14
Яница Великова 359887xxxxx23
Йоланда Владова 359893xxxxx43
Христо Горбанов 359882xxxxx90
Ангел Ангелов 359885xxxxx17

Седмица 1
Елина Пашалиева 359897xxxxx83
Мария Чакърова 359882xxxxx90
Валерия Атанасова 359888xxxxx53
Стоян Пеев 359888xxxxx27
Николай Чакъров 359882xxxxx61
Кристина Сиванова 359898xxxxx38
Кристиян Миленов 359988xxxxx31
Мария Иванова 359878xxxxx09
Деян Хаджиев 359882xxxxx51
Мая Атанасова 359884xxxxx19
Красимира Илиева 359886xxxxx20
Калина Тодорова 359885xxxxx38
Даниела Стоянова 359889xxxxx19
Станка Кацарова 359888xxxxx90
Мирослав Симеонов 359898xxxxx26
Карина Вангелова 359896xxxxx22
Анна Стойчева 359878xxxxx86
Росица Павлова 359896xxxxx21
Светлана Димитров 359877xxxxx66
Антоанета Смерикарова 359896xxxxx26
Мерлин Рафикова-Ахмедова 359897xxxxx27
Веселин Костов 359898xxxxx70
Георги Иванов 359899xxxxx47
Цветанка Иванова 359888xxxxx24
Sashko Vetev 359879xxxxx87
Гергана Лалова-Узунова 359879xxxxx05
Кирилка Димитрова 359878xxxxx07
Петър Минков 359882xxxxx39
Веселка Иванова 359887xxxxx17
Николай Николов 359896xxxxx93
Димитър Лясков 359877xxxxx71
Elena Stanoeva 359877xxxxx92
Диан Кръстев 359882xxxxx23
Янита Стратиева 359894xxxxx26
Димитър Елков 359899xxxxx38
Теодор Гърневски 359885xxxxx77
Христина Бакърджиева 359899xxxxx20
Стоил Коев 359887xxxxx69
Радостина Григорова 359898xxxxx50
Любка Начева 359895xxxxx32
Георги Чолаков 359883xxxxx34
Ивелина Маринова 359895xxxxx33
Нели Бешева 359889xxxxx43
Ирена Динева 359898xxxxx00
Senol Hasan 359879xxxxx81
Павлина Илиева 359886xxxxx55
Гергана Атанасова 359885xxxxx27
Валентин Парашкевов 359887xxxxx56
Зехра Дурмуш 359887xxxxx05
Валентин Миков 359988xxxxx95
Маргарита Колева 359884xxxxx41
Габриела Гюрова 359886xxxxx88
Adriyana Makaveeva 359887xxxxx94
георги кумчев 359897xxxxx36
Иванка Петрова 359896xxxxx18
Андрей Пецу 359893xxxxx24
Дарина Димитрова 359878xxxxx69
Гино Богданов 359899xxxxx02
Адела Георгиева 359895xxxxx10
Николай Карапетков 359896xxxxx00
Фати Тахчиева 359898xxxxx79
Donika Borisova 359883xxxxx86
Пламен Гечев 359878xxxxx57
Ирена Попова 359887xxxxx69
Адриана ТРАЙЧЕВА 359885xxxxx57
Милена СИМЕОНОВА 359889xxxxx00
Радостина Димитрова 359877xxxxx10
Мирослава Проданова 359887xxxxx41
Милена Шишеджиева 359877xxxxx48
Елена Христова 359885xxxxx36
Hristomir Zapryanov 359887xxxxx72
Иванка Иванова 359888xxxxx56
Александър Колев 359895xxxxx45
Мартин Матеев 359882xxxxx00
Стоянчо Манолов 359889xxxxx97
Илиана Ярмазова 359895xxxxx73
Маргарита Кирчева 359889xxxxx16
Таня Аврамова 359898xxxxx91
Поля Табакова 359878xxxxx73
Борислава Йолова 359897xxxxx00
Севдалина Неделчева 359894xxxxx83
Параскев Бенчев 359887xxxxx62
Надежда Дросева 359878xxxxx28
Nikolai Mitev 359888xxxxx57
Маргарита Костова 359888xxxxx06
Емил Илиев 359884xxxxx06
Калинка Друмева 359892xxxxx80
Ралица Петрова 359887xxxxx82
Таня Палдъмова 359886xxxxx01
Жак Алкалай 359899xxxxx40
Бисер Борисов 359884xxxxx54
Вилма Павлова 359882xxxxx22
Нина Михайлова 359887xxxxx59
Todor Georgiev 359895xxxxx97
Краси Будинов 359896xxxxx66
Цветомира Цветанова 359884xxxxx72
Десислава Баненска 359899xxxxx37
Румяна Денчева 359893xxxxx08
Нася Зоева 359884xxxxx15
Венислав Маринов 359894xxxxx31
Даниела Петрова 359896xxxxx72
Стефан Стефанов 359999xxxxx66
Maya Katsarova 359887xxxxx69
Красимир Гюрецов 359898xxxxx86
Джамал Налбантов 359885xxxxx95
Боряна Георгиева 359879xxxxx46
Кирил Бончев 359885xxxxx51
Стоян Костадинов 359888xxxxx20
Марияна Притропова 359988xxxxx46
Любомир Иванов 359878xxxxx71
Силвия Иванова 359895xxxxx68
Ангелина Генчева 359889xxxxx05
Zineb Iliyazova 359896xxxxx16
Снежана Г Георгиева 359888xxxxx24
Капка Стоянова 359885xxxxx37
Марияна Иванова 359896xxxxx56
Николина Кавъркова 359898xxxxx04
Nikol Kurteva 359894xxxxx52
Розалина Ковачева-Петрова 359878xxxxx44
Малинка Петрова 359889xxxxx86
Димитър Динев 359876xxxxx42
Невяна Кюркчиева 359888xxxxx89
Маргарита Станева 359898xxxxx86
Stefan Gorchev 359889xxxxx34
Радостина Влайкова 359887xxxxx93
Васил Иванов 359897xxxxx36
димитър марински 359889xxxxx04
Билян Иванов 359876xxxxx85
Красимира Никова 359879xxxxx38
Павлина Маринова 359886xxxxx75
Виола Цонкова 359885xxxxx97
Нина Иванова 359879xxxxx39
Александра Бонева 359877xxxxx23
Гергана Спасова 359886xxxxx55
Ралица Атанасова 359899xxxxx40
Димитър Халачев 359878xxxxx40
Бирсена Фургьова 359889xxxxx66
Галичка Пейкова 359886xxxxx27
Владислав Иванов 359883xxxxx77
Филип Тоджаров 359889xxxxx10
Христина Минкова 359898xxxxx56
Искра Стоянова 359889xxxxx49
Детелина Пачева 359878xxxxx85
Наталия Великова 359894xxxxx37
Евгения Петрова 359886xxxxx14
Елена Коматинска 359897xxxxx78
Krasimira Mavreva 359878xxxxx92
Мария Манолова 359897xxxxx37
Моника Филкова 359878xxxxx30
Мария Георгиева 359896xxxxx70
Ваня Цоневска 359885xxxxx00
Кадрие Халил 359898xxxxx67
Даниела Йорданова 359887xxxxx48
Стефан Караджов 359896xxxxx11
Миглена Търчийска 359897xxxxx77
Любка Комсалова 359895xxxxx48
Мариана Игнатова 359897xxxxx27
Daniela Jilova 359888xxxxx72
Катрин Спасова 359877xxxxx09
Миглена Ярева 359888xxxxx78
Петя Игнатова 359878xxxxx38
Галина Атанасова 359883xxxxx60
Галя Великова 359895xxxxx35
Златина Карамфилова 359882xxxxx95
Хатидже Али 359885xxxxx95
Yeliz Redzhep 359899xxxxx99
Гюлназ Осман 359886xxxxx00
Svetoslava Nikolovska 359884xxxxx24
Павел Бешков 359883xxxxx07
Марияна Костова 359888xxxxx79
Станислав Иванов 359892xxxxx46
Йоана Димитрова 359878xxxxx33
Мая Манева 359884xxxxx05
Диана Николова 359897xxxxx73
Слави Динчев 359886xxxxx36
Деспина Мавродиева 359896xxxxx38
Калина Равуцова 359882xxxxx04
Маргарета Гетова 359897xxxxx53
Свилена Димитрова 359894xxxxx14
Мадлена Марковска 359884xxxxx30
Йорданка Райчева 359889xxxxx30
Даяна Любенова 359988xxxxx03
Маргарита Атанасова 359888xxxxx49
Dobromir Zhekov 359888xxxxx48
Красимира Калфова 359899xxxxx24
Анна Гроздева 359883xxxxx70
Борислава Монева 359887xxxxx55
Десислава Найденова 359893xxxxx35
Елена Иванова 359877xxxxx67
Христо Дипчиков 359878xxxxx27
Десислава Стаматова 359898xxxxx16
Николай Хаджиев 359894xxxxx24
Веселина Николова 359887xxxxx39
Теменужка Жекова 359889xxxxx71
Добринка Мурджева 359888xxxxx99
Галина Топузова 359889xxxxx75
Мария Георгиева 359883xxxxx87
Стоянка Цветанова- Мераклиева 359884xxxxx64
Сава Корудов 359878xxxxx91
Цветелина Стоянова 359889xxxxx29
Цонка Желева 359887xxxxx74
Кристина Георгиева 359887xxxxx12
Мария Делгянска 359893xxxxx35
Kalin Chernev 359878xxxxx23
Teodora Marinova 359878xxxxx12
Стефана Пенкова 359895xxxxx68
Тодорка Панайотова 359897xxxxx79
Стефка Ранкова 359897xxxxx64
Илия Самаров 359885xxxxx28
Стефани Маринска 359899xxxxx61
Нели Йорданова 359899xxxxx07
Ивелин Петков 359879xxxxx95
Габриела Иванова 359876xxxxx60
Петя Димитрова 359899xxxxx77
Иванка Райчева 359878xxxxx38
Мирослав Караколев 359888xxxxx78
Виолета Димова 359894xxxxx69
Теодора Стаевска 359887xxxxx77
Татяна Узунова 359894xxxxx26
Евгени Спасов 359877xxxxx55
Радослав Мартинов 359888xxxxx79
Младен Христов 359885xxxxx26
Ангелина Пашалийска 359887xxxxx22
Нели Иванова 359888xxxxx61
Стоян Стоянов 359897xxxxx87
Диляна Райкова 359884xxxxx49
Йорданка Василева 359896xxxxx39
Veronika Aleksieva 359876xxxxx88
Наталия Стойкова 359898xxxxx80
Елисавета Петкова 359895xxxxx40
Людмил Христов 359882xxxxx34
Калоян Сотиров 359898xxxxx68
Росица Христова 359888xxxxx06
Светла Василева 359877xxxxx90
Габриела Кирова 359885xxxxx63
Todor Garev 359896xxxxx17
Тодор Тодоров 359897xxxxx03
Весела Просеникова 359879xxxxx60
Zlatka Mihaleva 359898xxxxx75
Дора Делева 359898xxxxx88
Петя Маринова 359893xxxxx13
Silviya Tsoleva 359897xxxxx82
Латина Асенова 359876xxxxx80
Николай Николов 359878xxxxx10
Венелин Николов 359892xxxxx45
Емил Димитров 359893xxxxx03
Пламен Камарашки 359876xxxxx13
Ivailo Beshparov 359895xxxxx78
Даниела Ламбрева 359885xxxxx96
Екатерина Камбурова 359899xxxxx98
Юлия Господинова 359897xxxxx13
Цветан Чуканов 359899xxxxx58
Олег Мурадян 359896xxxxx90
Миглена Кръстева 359886xxxxx16
Момчил Даков 359898xxxxx01
Спас Мильовски 359887xxxxx92
Илиян Демирев 359899xxxxx31
Gabriela Krasteva 359883xxxxx90
Петър Тенев 359876xxxxx87
Красимира Пенчева 359889xxxxx43
Анна Христева 359897xxxxx16
Иван Стоилов 359886xxxxx37
Нона Анева 359897xxxxx65
Фатима Мишова 359890xxxxx03
Диана Динкова 359896xxxxx22
Мария Христова 359898xxxxx90
Албена Бяндова 359887xxxxx70
Юлиана Господинова 359889xxxxx50
Aneta Taseva 359893xxxxx61
Симона Маринова 359899xxxxx80
Павел Петков 359899xxxxx01
Йорданка Карчеджикова 359898xxxxx29
Лиляна Китипова 359886xxxxx76
Aseana Kusheva 359887xxxxx09
Деница Петкова 359885xxxxx58
Десислава Златева 359889xxxxx71
Кристина Петрова 359899xxxxx77
Дешка Костова 359897xxxxx71
Бистра Стефанова 359884xxxxx63
Женя Шарбанова 359898xxxxx96
Георги Ранков 359888xxxxx18
Христина Симеонова 359886xxxxx80
Няма Значение 359886xxxxx36
Теодор Дунебабин 359885xxxxx42
Жулиета Троянова 359897xxxxx80
Мариян Цанков 359895xxxxx76
Kemal Mehmet 359899xxxxx58
Гергана Тодорова 359899xxxxx20
Радостин Радев 359888xxxxx78
Галина Димитрова 359888xxxxx40
Gabriela Tzerovska 359888xxxxx98
Стефан Ангелов 359899xxxxx32
Александър Пенев 359898xxxxx37
Емилия Илиева 359888xxxxx05
Светлозар Димитров 359889xxxxx72
Галина Секова 359898xxxxx41
Маринка Добрева 359894xxxxx65
Валери Тодоров 359897xxxxx78
Antonia Rashkova 359884xxxxx43
Христина Гераксиева 359896xxxxx15

Период на провеждане: 08.05.2023 – 28.05.2023

1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на сладоледи с марка Gelatelli, Bon Gelati или Ballino за минимум 4 лв. в един касов бон в периода 08.05.2023 – 28.05.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 8 лв., идентифицирана с Lidl Plus означава 2 участия. Покупка на стойност от 12 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 участия т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra. 

Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. 

3. Награди
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 1000 купона по  100 лв.
Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 08.05.2023 – 28.05.2023 г. (3 седмици) се теглят печеливши участници за 300 купона за пазаруване с Lidl Plus по 100 лв. през първите 2 седмици и 400 купона през последната. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 29.05.2023 г.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/igra най-късно в сряда на съответната седмица.
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.
Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus.

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

5. Списък на наградите
1000 купона за пазаруване с Lidl Plus, по 100 лв. (разделени на 4 купона по 25 лв. и заредени в приложениeто Lidl Plus) с валидност 3 месеца от генериране на купона в профила на участника.
Купоните на печелившите участници ще бъдат генерирани директно в техните профили в мобилното приложение Lidl Plus. За улеснение при тяхното разпознаване, на купоните ще бъде описано името на играта. 

Купоните на стойност 25 лв. не могат да се ползват заедно с друг купон от същия вид (за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката и купон за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на покупка в рамките на една и съща покупка). Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. Минималната стойност на покупката, за която се използва ваучерът е 25 лв.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg.
Видове и източници на данните
За нуждите на провеждането на играта „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД обработва клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта - за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, генерирането на купони на спечелилите.
Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

3. Получатели/Категории получатели:
Данните няма да бъдат обработвани от трети лица.

4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, Организаторът преустановява обработването на данните.

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg
Настоящите условия се отнасят само за обработването на лични данни за целите на Играта. За обработването на лични данни за цялостното използване на приложението Lidl Plus може да получите информация в приложението в раздел „Още“ -> „Правна информация“ -> „Защита на личните данни“.

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!

Свали от Google PlayAppStore или App Gallery.
Инсталирай безплатното приложение Lidl Plus на телефона си.