Откриваме нов магазин

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯ
„Талон за 50% отстъпка в периода от 22.02.2021 г. до 07.03.2021 г. в магазин Лидл в
гр. София, бул. „Царица Йоанна“ № 20

 

1. Организатор


1.1. Организатор на акцията е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


1.2. Правилата на акцията са публикувани на страницата на Организатора www.lidl.bg/novmagazin и са достъпни през целия ѝ период по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.


2. Период и място на провеждане на Акцията:


2.1. Акцията се провежда единствено и само в периода от 22.02.2021 г. до 07.03.2021 г., като периодът на реализиране на промоционалните условия е от 01.03.2021 г. до 07.03.2021 г.


2.2. Акцията се провежда единствено и само в магазина на Лидл България, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Царица Йоанна“ № 20.


3.Право и условия на участие


3.1. Всеки клиент, който в периода от 22.02.2021 г. до 28.02.2021 г. пазарува в магазина на Лидл България, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Царица Йоанна“ № 20,
и направи покупки на стойност минимум 25 лв. в един касов бон, има право да получи на касата талон за 50% (петдесет процента) еднократна отстъпка, важаща единствено и само при пазаруване в периода от 01.03.2021 г. до 07.03.2021 г. в същия магазин.
Отстъпката важи за следните артикули:

1. 39154 Пица на пещ с луканков салам, 350 g/опаковка
2. 63011 Мини пици (различни видове), 360 g/опаковка
3. 97153 Пица на пещ с моцарела, 335 g/опаковка
4. 97157 Пица на пещ с шунка, 330 g/опаковка
5. 97160 Пица на пещ Специале, 2х330 g/опаковка
6. 115532 Пица Трилогия, 340 g/опаковка


при следните допълнителни условия:

В рамките на една покупка в периода от 01.03.2021 г. до 07.03.2021 г.  в магазина на Лидл България на адрес гр. София, бул. „Царица Йоанна“ № 20 може да се използва само един талон за отстъпка.
Талонът не се продава и не може да се използва заедно с други  талони за отстъпка.
Талонът за отстъпка се предава на касата в Лидл към момента на покупката и  не може да бъде заменен с парична сума.


4. Валидност на талона


4.1. Талонът е валиден единствено и само в периода от 01.03.2021 г. до 07.03.2021 г. в магазина на Лидл България, находящ се на адрес: гр. София, бул. „Царица Йоанна“ № 20.


5. Издател на талона:


5.1. Издател на талона за отстъпка е „Лидл България ЕООД енд КО“ КД.


6. Отговорност


6.1. „Лидл България“ не носи отговорност при неизползването на талона в посочения възможен срок, а именно: единствено и само в периода от 01.03.2021 г. до 07.03.2021 г.


6.2. „Лидл България“ не носи отговорност за изгубени и откраднати талони.


6.3. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на акцията без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи.


6.4. Общият брой на талоните e внимателно и предварително определен. Въпреки това е възможно поради засилен потребителски интерес преди края на периода на раздаване на талони (22.02.2021 г. до 28.02.2021 г.) временно да не са налични талони в магазина. При възникване на такава ситуация Лидл България ще предприеме всички разумни мерки да осигури в обективно възможния най-кратък срок нови наличности на талони. Въпреки това Лидл България не може да гарантира наличност на талони в магазина във всеки един момент от деня на раздаване.


7. Други
Настоящите общи условия са в сила от момента на публикуването им. С участието си в настоящата акция Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.