Banner

Общи условия за получаването на нюзлетър

Общи условия за получаване на нашия нюзлетър

Абонирайки се за нюзлетъра:


(i) декларирам, че съм запознат/-а и съгласен/-на с условията за абониране за нюзлетър и Политиката за защита на лични данни и предоставям доброволно моите лични данни;


(ii) декларирам, че съм запознат/-а и давам изричното си, доброволно и информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от ЛИДЛ България ЕООД енд КО. КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587, със седалище и адрес на управление: ул. "3-ти март" № 1, 2129 Равно поле, и от категориите получатели, посочени в Политиката за защита на лични данни, за посочените в Политиката за защита на лични данни цели и условия;


(iii) декларирам, че съм запознат/-а с предоставената ми възможност по всяко време да се откажа от получаване на нюзлетър, като използвам опцията за отказ, предоставяна ми в края на всеки бюлетин;


(iv) декларирам, че съм запознат/-а с предоставената ми възможност по всяко време да възразя срещу обработването на личните ми данни, като изпратя имейл на: personaldata.protection@lidl.bg.