Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner
Анкета

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Благодарим Ви за интереса към анкетата за оценяване на пазаруването Ви в магазина „Твоето мнение“.

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Поради това ние се стремим да гарантираме Вашето право на информирано самоопределение. По-долу бихме искали да Ви обясним кои лични данни събираме, обработваме и използваме, кога и с каква цел.


1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от GDPR

Ако в отделните раздели на тази политика за защита на личните данните, не се посочва нищо друго, администратор на лични данни е „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, община Елин Пелин, personaldata.protection@lidl.bg


2. Използване на инструмента за оценка

2.1 Протоколни данни

Цели на обработката на данни / правни основания:

Когато посетите нашия уебсайт, браузърът, използван на Вашето устройство автоматично и без Вашата намеса изпраща

 • датата и часа на достъп,
 • името и URL адреса на извикания файл,
 • уебсайтът / приложението, от което е направен достъпът (Препращащ-URL),
 • браузъра, който използвате и, ако е приложимо, операционната система на Вашия компютър с интернет и
 • названието на Вашия доставчик на достъп
 • уникален потребителски идентификатор,
 • броя на предишните Ви участия в анкети,
 • времето, необходимо за отговори на анкетите


На сървъра на нашия уебсайт и временно биват съхранявани в така наречения лог файл за следните цели:

 • Осигуряване на гладка връзка,
 • Осигуряване на удобно използване на нашия уебсайт / приложение
 • Изключване на опити за измама при проучвания и


Оценка на сигурността и стабилността на системата. Моля, обърнете внимание, че през първите 7 дни след края на проучването има чисто хипотетична възможност да се направят заключения относно IP адреса, използван в търсачката на магазини. Ние не използваме тази опция и това е изключено, съгласно вътрешните ни правила.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6, ал. 1, буква е) GDPR. Нашият законен интерес се се състои в изброените по-горе цели на обработката на данни.


Получатели / категории получатели:

За предоставяне на нашето проучване на клиентите ние използваме специализирани доставчици на услуги, особено в областта на проучванията на клиентите. Те обработват Вашите данни от наше име като всеки от тях е внимателно подбран и е задължен по договор в съответствие с член 28 от ОРЗД. Всички доставчици на услуги, посочени в списъка с „бисквитки“ обработват данните по наше възлагане.


Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Данните относно продължителността на отговаряне на анкетите се архивират след 90 дни и след това се изтриват окончателно след още 14 дни. Това е необходимо, за да се даде възможност за дългосрочна оценка на проучванията с изключение на опитите за измама

Останалите регистрационни данни се архивират след 7 дни и се изтриват окончателно след 14 дни.


2.2 Използване на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението


Цели на обработката на данни / правни основания:

„Лидл Бълария ЕООД ЕНД КО“ КД е администратор на лични данни при използването на т.нар Бисквитки и други подобни Технологии за обработка на данни за употребата на всички (под) домейни под < https://survey2.medallia.eu/?lidl-bg-feedless&country=BG&language=BG-BG>.


„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и др.), когато посетите нашия уебсайт. Бисквитките не причиняват никакви щети на Вашето устройство и не съдържат вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която води до връзка с конкретното използвано устройство. Това обаче не означава, че веднага идентифицираме Вашата самоличност.

Използването на технически необходими бисквитки и други технически необходими технологии за обработка на данни за потреблението служат за предоставяне на анкетата.

Преглед на информацията за използваните бисквитки и други технологии за обработка на данни за потреблението, заедно със съответните цели на обработка, времената за съхранение и участващите доставчици на трети страни може да намерите по-долу в списъка с бисквитки.

В контекста на използването на технически необходими бисквитки и подобни необходими техники за обработка на данни за потреблението се обработват по-специално следните видове лични данни в зависимост от целта:

 • Потребителски вход за въвеждане в множество подстраници (напр. запазване на Вашето съгласие за бисквитките).
 • Свързани със сигурността събития (напр. откриване на измамно поведение при въвеждане);

Правно основание за използването на технически необходими бисквитки е член 6, параграф 1, писмо е) GDPR. Ние обработваме Вашите данни въз основа на нашия (едновременен) легитимен интерес от събирането на данни за подобряване на нашите предложения в магазините.

Списък с бисквитки:

КатегорияНазваниеДоставчикТип ПредназначениеСрок на валидност
НеобходимоNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaнеобходимаБисквитката се използва за активиране на балансиране на натоварването. За съответната сесия
НеобходимоConsentMedalliaнеобходимаЗаписва дали респондентът е приел условията за бисквитките. 1 година
НеобходимоAdrumAppDynamics необходимаПомага за разбирането на опита на респондента и оказва подкрепа. За съответната сесия

Получатели / категории получатели:

В контекста на обработката на данни с помощта на бисквитки и подобни техники за обработка на данни за потреблението, ние използваме специализирани доставчици на услуги, по-специално от областта на проучванията на клиентите.

Те обработват Вашите данни от наше име като всеки от тях е внимателно подбран и е задължен по договор в съответствие с член 28 от ОРЗД. Всички доставчици на услуги, посочени в списъка с „бисквитки“ обработват данните по наше възлагане.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Можете да узнаете за срока за съхранение на бисквитките по посочения по-горе списък.


3. Анкета за удовлетвореността на клиентите „Твоето мнение“.


Цели на обработката на данни / правни основания:

Като част от проучването на клиентите, ние събираме данни за Вашето пазаруване. Целта е непрекъснато да подобрявате Вашето пазаруване в нашите магазини.

Ние събираме данни за касовия бон ,за да се уверим, че за всяка покупка се участва само веднъж в анкетата. На база номера на касовия бон не могат да се правят заключения за Вашата личност, дори при плащане с дебитна или кредитна карта.

Правно основание за тази обработка е нашият едновременен, легитимен интерес да подобрим Вашето пазаруване в нашите магазини, съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR.


Получатели / категории получатели:

Използваме специализирани доставчици на услуги за обработка на данни, особено в областта на проучванията на клиентите. Те обработват Вашите данни от наше име като обработващи, като са внимателно подбрани и договорно задължени в съответствие с член 28 GDPR.


Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани не по-късно от 90 дни след даването на окончателния отговор.

Периодът на съхранение на данните от проучването е 12 месеца, след което всички стойности се обобщават към началото на съответния месец, през който е проведено проучването, така че данните от проучването не могат да бъдат свързани с време на провеждането на анкетата.


4. Свързване се с „Обслужване на клиенти“


Цел на обработката на данни / правно основание:

Доколкото предоставяте Вашите име, имейл, телефонен номер за да се свържем с Вас, ние ги обработваме, заедно с попълнените от Вас данни в анкетата, изцяло за целите на обработване на Вашето запитване. Правното основание за обработка на данните е чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR, като имаме общ едновременен интерес към навременната обработка на Вашето запитване, съответно получаване обратна връзка за Вашето пазаруване..

Получатели / категории получатели:

Използваме специализирани доставчици на услуги за обработка на данни, особено в областта на обслужването на клиенти и анкетите на клиентите. Те обработват Вашите данни от наше име като всеки от тях е внимателно подбран и е задължен по договор в съответствие с член 28 от ОРЗД.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

След като се свържете с нас, Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срок от 90 дни, след което ще бъдат автоматично изтрити.


5. Игра с награди

Цел на обработката на данни / правно основание:

Доколкото личните данни на участниците (фамилия, име, имейл адрес, физически адрес) се съхраняват в контекста на играта с награди, те ще се използват само за провеждане на играта. Правното основание за обработка на данни е чл. 6, ал. 1, буква б) GDPR.


Получатели / категории получатели:

Използваме специализирани доставчици на услуги за обработка на данни, особено в областта на обслужването на клиенти и анкетите на клиентите. Те обработват Вашите данни от наше име като всеки от тях е внимателно подбран и е задължен по договор в съответствие с член 28 от ОРЗД.

Срок на съхранение / критерии за определяне на срока на съхранение:

След приключване на играта с награди и обявяване на победителите, личните данни на участниците ще бъдат изтрити. В случай на непарични награди, данните на победителите ще се съхраняват за срока на предвидените в закона гаранционни искове, за да се започне ремонт или замяна, ако е необходимо.


6. Прехвърляне на данни в държави извън Европейското икономическо пространство


Ако предаваме данни на получатели в трета държава (извън Европейското икономическо пространство), можете да разберете това в информацията за получателите / категориите получатели в описанието на съответната обработка на данни. Европейската комисия удостоверява, че някои трети държави имат стандарт за защита на данните, който е сравним с нивото в Европейското икономическо пространство чрез така наречените решения за адекватност. Можете да намерите списък с тези държави на адрес https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:BG:PDF. Ако в дадена държава не е на лице сравним стандарт за защита на данните, ние гарантираме, че защитата на данните е адекватно гарантирана от други мерки. Това е възможно например чрез задължителни фирмени разпоредби, стандартни договорни клаузи на Европейската комисия за защита на личните данни, сертификати или признати кодекси за поведение. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (раздел 8), ако искате повече информация за това.


7. Потребителски права


Съгласно чл. 15 ал. 1 GDPR при поискване имате право да получавате безплатно информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас.

Освен това, ако са спазени законовите изисквания, имате право на корекция (чл. 16 GDPR), заличаване (чл. 17 GDPR) и ограничаване на обработката (чл. 18 GDPR) на Вашите лични данни.

Ако обработването на данните се основава на чл. 6 ал. 1 буква е) GDPR, имате право да възразите, съгласно чл. 21 GDPR. Ако възразите срещу обработката на данни, те няма да бъдат обработвани в бъдеще, освен ако администраторът на лични данни не може да докаже убедителни законни основания за по-нататъшна обработка, които надхвърлят Вашия интерес.

Ако сами сте предоставили обработените данни, имате право на преносимост на данни в съответствие с чл. 20 GDPR.

Ако обработването на данните се основава на съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква а) GDPR, можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, без да се засяга законността на предходната обработка.

В гореспоменатите случаи, ако имате въпроси или оплаквания, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните писмено или по имейл.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.


8. Още въпроси


Ако имате допълнителни въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля свържете се нашият служител по защита на данните:

„Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, община Елин Пелин, personaldata.protection@lidl.bg