Защита на личните данни

Версия 1.5, Април 2023

Благодарим Ви за проявения интерес към Lidl Plus.

Общ преглед на високото ниво на защита на данни на Lidl Plus

Кои сме ние?

Ние сме Lidl Stiftung & Co. KG, „Щифтсбергщрасе“ № 1, 74167 Некарзулм, Германия (по-долу "Lidl Stiftung", "ние" или "нас") и операторът на програмата за обслужване на клиенти Lidl Plus. Ние сме отговорни за обработката, както и за защитата на Вашите лични данни в Lidl Plus.

Какво представлява Lidl Plus?

Lidl Plus е насочена към потребителите, които желаят да получават персонализирана информация за нашите оферти, промоции, както и продукти и услуги от избрани партньори и други компании, принадлежащи към Lidl Групата. Ние ще определим Вашия профил по интереси въз основа на Вашето поведение като потребител, употреба на нашето приложение и на други дигитални услуги предлагани от Lidl Групата.

Какви лични данни събираме от Вас?

Ние събираме Вашите лични данни, които предоставяте, когато се регистрирате за Lidl Plus. Освен това, събираме данни за Вашето потребление на стоки и използването на  Lidl Plus и други дигитални услуги от групата Lidl използвани от Вас.

Защо събираме тези лични данни и за какви цели ги използваме?

Ние обработваме Вашите лични данни главно, за да изпълним сключения с нас от Ваша страна при завършване на регистрацията в Lidl Plus договор, т.е. да определим възможните Ви интереси въз основа на Вашето поведение при покупка и използването на приложението по отношение на продуктите и услугите на групата компании на Lidl и да Ви предоставим персонализирана информация и оферти.

Ако сте дали съгласието си ще Ви изпращаме персонализирана информация относно актуални промоции и оферти на Lidl по имейл, Push нотификация или SMS.

Освен това имаме интерес да направим Вашето преживяване във връзка с Lidl Plus възможно най-лесно и ефективно.

На кого предаваме Вашите лични данни?

В някои случаи предаваме Вашите лични данни на доставчици на услуги, които са били поръчани от нас в писмен вид и редовно се проверяват от нас. Тези компании никога не използват данните Ви за свои собствени цели. Освен това Вашите лични данни могат да бъдат предадени на национални компании в Lidl, за да представят подходящо за Вас съдържание или да проведат игра с награди, организирана от съответната национална компания, при условие че сте дали съгласието си.
Ако прехвърляме лични данни на получатели в страните извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние гарантираме, че адекватното ниво на защита на данните се осигурява от мерки като задължителни корпоративни правила, стандартни договорни клаузи, механизъм за сертифициране или признати кодекси за поведение.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни ще бъдат анонимизирани веднага щом отпадне целта за обработването им. По правило съхраняваме Вашите лични данни за срока на Вашето участие в Lidl Plus. Ако сте били неактивни в продължение на 24 месеца, ще Ви информираме за предстоящото изтриване.

Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?

Ако желаете да получите достъп или да получите копие от личните си данни съхранявани при нас, ние, разбира се, ще Ви ги предоставим безплатно. Имате право при съответните законови условия да коригирате неверни данни. Освен това можете да изтриете личните си данни, да ограничите обработката и предаването на личните си данни и да възразите срещу обработването въз основа на законен интерес или обществен интерес. Можете също така да оттеглите съгласието дадено в контекста на Lidl Plus. Имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган.

Молим Ви да прочетете нашата Политика за защита на личните данни по-долу, където можете да намерите повече информация за това как обработваме Вашите данни. Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на горепосочения пощенски адрес или на този имейл: dataprotection@lidlplus.bg.

Политика за защита на личните данни Lidl Plus

Lidl Plus служи като Програма за лоялност (по-долу „Услуга“ или „Lidl Plus“) на група Lidl, която се поддържа от Lidl Stiftung & Co. KG, „Щифтсбергщрасе“ № 1, 74167 Некарзулм, Германия („Lidl Stiftung“, "Ние", "нас"). Lidl Stiftung обработва необходимите данни за целите на обслужване на клиентите като администратор на лични данни, докато данните за изпълнение на Услугата се събират, обединяват, оценяват и предават на местната компания „Лидл България ЕООД енд КО“ КД (по-долу заедно с Lidl Stiftung наричани „Lidl-компании“). Част от обработката на данни изисква участието на Lidl-Групата (наричана по-долу "група от компании"[Lidl Plus - Адреси на компанията - www.lidl.bg]).

Ако компаниите от групата на Lidl на база Вашето свободно дадено съгласие получават данни чрез Услугата и ги информират за актуални оферти и промоции от Lidl, те самите сe явяват администратори на лични данни.

Настоящата Политика за защита на данните се прилага за дейностите по обработка извършени от Lidl Stiftung като администратор на данни.

Можете да се свържете със служителя за защита на личните данни на Lidl Stiftung на посочения по-горе адрес или на следния имейл: dataprotection@lidlplus.bg.

Услугата е насочена към потребители (наричани по-долу „Ползвател“ или „Вие“), които биха искали да получават персонализирана информация от Lidl Stiftung за оферти и кампании от Lidl Plus, както и оферти, стоки и услуги от избрани партньори за сътрудничество и Lidl-компании, които възможно най-силно съответстват на Вашите интереси. Основата за определяне на съответните интереси е поведението при закупуване и използване на продуктите и услугите на компаниите на Lidl, което е обяснено по-подробно по-долу.

С Lidl Plus може да се насладите на широк спектър от услуги, съобразени с Вашите нужди. Те включват оферти съобразени с Вашите нужди и желания, участие в игри с награди, изключителни отстъпки и специални предложения, когато пазарувате в магазина или в избрани онлайн магазини на Лидл Групата. В зависимост от това къде и до каква степен използвате Услугата, Вашите данни ще бъдат предадени от Lidl Stiftung на определени Lidl компании, за да Ви предоставят съответните услуги.

1. Какви Ваши лични данни събираме и кои комуникационни канали използваме за това?

1.1. Регистрация за Lidl-Plus
Като част от процеса на регистрация искаме следните основни данни на клиента: име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, номер на мобилен телефон и предпочитан магазин Lidl. По желание може да бъде предоставено обръщение, пол и домашен адрес (улица, номер на къщата, пощенски код, град и държава). Функцията за геолокация на Вашето мобилно устройство може също да се използва за определяне на предпочитания магазин.

1.2. Данни от  „Моят Lidl профил“
Ако доброволно сте предоставили определена информация за семеен статус и интереси включително рождена дата на Вашето дете във Вашия акаунт „Моят Lidl профил“, ние също събираме тази информация в рамките на Lidl Plus.

1.3. Посещения на магазини
Ако се идентифицирате на касата, когато посещавате магазин, ние ще съхраним информация за магазина, който сте посетили, продуктите, които сте закупили по вид, количество и цена, купоните, които сте използвали, заплатената сума по касов бон, часа на покупката и вида на използваното платежно средство. С причисляването на покупката Ви към клиентския Ви акаунт постигаме споменатите в точка 2 цели, като например да можем да Ви предложим оферти съобразени с Вашите предпочитания и интереси, както и участие в промоции.
На каса може да се идентифицирате чрез Вашата дигитална клиентска карта, която може да бъде открита в приложението.

1.4. Резервация на продукти
Ако използвате приложението Lidl Plus, за да резервирате определени продукти и да ги закупите на по-късeн етап в магазина (такова използване се разбира като първоначално влизане с Вашия акаунт в Lidl Plus в приложението, което може да се случи автоматично след успешна регистрация), ние събираме тази информация за целите, посочени в раздел 2, по-специално, за да можем да Ви предложим оферти, специално съобразени с Вашите предпочитания и интереси, както и участие в промоции. Това става като установим покупка на резервираните продукти от вашата резервация.

1.5. Обслужване на клиенти
Когато се свържете с клиентската линия на Lidl-компаниите, използваме данните, които предоставяте в този контекст.

1.6. Използване на приложението
При използване на приложението ние събираме информация за магазина, в който пазарувате. Ние също събираме информация за цялото прегледано от Вас съдържание в приложението като активирани купони, Вашите настройки за уведомяване, участие в игри с награди, както и избрания от Вас основен магазин. Също така събираме информация за Вашето взаимодействие с приложението, като посетени секции, екрани виждани по време на всяка сесия, брой кликвания и скролвания. Освен това обработваме Вашият клиентски номер (Loyalty ID), информацията за използваната версия на операционната система, идентификацията на устройството, системния език, избраната страна и версията на приложението, което използвате.
Вашите данни за вход се събират и се използват с цел осъществяване на вход в приложението. За да не се налага да влизате при всяко отваряне на приложението, данните Ви за вход ще останат в приложението съхранени криптирано, докато не излезете от акаунта си.
Дигиталните касови бележки могат да бъдат запазвани на крайното устройство или да се препращат директно чрез месинджър, при условие че позволявате на приложението да осъществява достъп до Вашите снимки/медии. Камерата на Вашето мобилно устройство може да се използва за сканиране на QR кодове ако дадете съответното разрешение.
В рамките на приложението провеждаме проучвания и в тази връзка събираме данни за Вашето поведение при покупка, личните Ви отношения и интереси във връзка с други Лидл-компании. Участието в проучванията е доброволно.

1.7. Партньорски оферти
Чрез Lidl Plus получавате също възможност да се възползвате от специални оферти от избрани партньори. За да се възползвате от някои от тези предложения, трябва да се идентифицирате като клиент на Lidl Plus с Вашата цифрова клиентска карта. В този случай съответният партньор ни информира за използването на съответната специална оферта, включително информацията, свързана с нея (напр. време, сума, място), за да можем да адаптираме нашите предложения още повече към Вашите интереси. В случай че в рамките на Lidl Plus бъде предоставена специална оферта за услугите на нашите партньори, последните ще ни предоставят Вашите данни за контакт (имейл адрес и телефонен номер), за да можем правилно да прибавим офертата към Вашия акаунт.

1.8. Нюзлетъри на други доставчици на услуги
Освен това, ако сте дали съгласието си да получавате нюзлетъра на онлайн магазина или на други услуги, описани в предишния параграф и управлявани от компаниите на Lidl, ние можем да получаваме информация от посочените компании за Вашето потребителско поведение във връзка с този нюзлетър, включително такава информация като часа на отваряне на нюзлетъра, връзките или областите, върху които сте кликнали, продължителността и честотата на използване.

1.9. Анализ на потребителското поведение/бисквитки
При използване на приложението ние създаваме потребителски профили за сегментиране за целите на статистическия анализ и, ако е възможно, ги свързваме с Вас, съответно Вашия имейл адрес или клиентски номер. Доколкото тази информация е технически необходима, за да се осигури функционалността на приложението, ние също събираме и използваме тези данни само ако сте дали съгласието си за технологии за проследяване на потребителското поведение (вижте също т. 2 от настоящата политика за защита на личните данни). Това включва и следните услуги:

Когато инсталирате приложението Lidl Plus и сте дали съгласието си за използване на технологии за проследяване  и анализиране на следната информация:
•    Оптимизиране на нашите услуги и техните функции,
•    Подобряване на нашата оферта и маркетинг продуктите на Lidl компаниите чрез (рекламни) кампании,
•    Показване на реклами, базирани на интереси (напр. чрез насочени съобщения и рекламни банери в услуги на трети страни).

Това ни дава възможност да разберем как взаимодействате с нашето приложение.

За този анализ на посочената по-горе информация използваме следните рекламни идентификатори: (i) IDFA (идентификатор за реклама - рекламен идентификатор за устройства с iOS) или (ii) рекламния идентификатор на Android, или (iii) рекламния идентификатор на Huawei, IP / MAC адреса, HTTP заглавката и пръстовия отпечатък на Вашето устройство (допълнително: време на достъп, държава, език, местни настройки, операционна система и версия, както и версията на приложението). В допълнение, в този анализ включваме потребителското устройство и уеб активността, както и маркери за приложения и събития. Тези данни се обработват изключително на псевдонимизирана основа. Можете да нулирате или деактивирате IDFA, рекламния идентификатор на Android и рекламния идентификатор на Huawei чрез Вашата операционна система по всяко време. В случай, че IDFA не е налична, използваме SkAdNetwork, API на Apple за приписване, за да приписваме инсталациите на нашето приложение към определена рекламна кампания.

В този случай, също предаваме тези данни на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“) и Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ („Facebook“). Ако Google и Facebook могат да Ви идентифицират въз основа на тези данни, те ни предоставят информация, въз основа на коя рекламна кампания сте попаднали в App Store/Google Play и как сте действали там (по-специално дали сте изтеглили приложението или сте го анулирали, например, и подобна информация). Ние използваме тази информация за създаване на анонимна статистика за нас, така че да разберем успеха на отделните рекламни кампании.

В допълнение се използват A/B тестване, анализи, облачни съобщения, Crashlytics, динамични връзки, съобщения в приложението, производителност, прогнози и дистанционна конфигурация, аналитична услуга на Google, която се използва за анализ на използването на приложението. Когато инсталирате приложението Lidl Plus, установяваме кога и колко дълго се използва приложението, кои страници на приложението са достъпни, кои функции са кликнати и кое съдържание се показва. Това ни дава възможност да разберем как взаимодействате с нашето приложение. Също така можем непрекъснато да подобряваме приложението въз основа на Вашето потребителско поведение и да Ви предоставяме по-подходящи оферти/услуги. В допълнение, можем да проведем паралелно няколко теста на приложението и въз основа на получените данни да проведем последващи разработки на приложението.

За този анализ ние получаваме достъп до Вашия клиентски номер от момента на приключване на регистрацията. Допълнителна информация за защитата на данните във връзка с Google може да бъде намерена на уебсайта на Google.

Оттегляне на Вашето съгласие

Ако желаете да оттеглите съгласието си за проследяване, докато използвате Lidl Plus, може да го направите по всяко време с ефект за в бъдеще чрез отказване в меню „Още“ - „Правна информация“ -„Споделяне на данни в Lidl Plus”.

1.10. Онлайн магазин/други дигитални услуги
Ако сте се регистрирали за онлайн магазина на Lidl или други приложения, уебсайтове или дигитални услуги, управлявани от компания, принадлежаща към групата компании на Lidl, като например услуги за резервация, магазин за цветя, резервации за пътуване, онлайн фактури, фотографски услуги, приложението Mr. Cuisine, приложението Lidl Home, Lidl Liddle Club, те ни информират за вашето използване на дигиталните услуги, включително вида, количеството и цената на продуктите, които сте закупили и/или резервирали онлайн, купоните, които сте използвали, сумата на ваучера и времето на процеса на плащане и вида на използваното платежно средство, избрания от вас метод на доставка и потребителското ви поведение в тези платформи.

1.11. Картографски услуги
В това приложение имате възможност да използвате картографската услуга на операционната система на Вашето мобилно устройство. Това означава, че интерактивните карти могат да се показват директно в приложението и имате възможност да използвате функцията за карта удобно, например да намерите магазини на Lidl във Вашия район.
За да използвате функциите на картографските услуги е необходимо да обработим Вашия IP адрес като част от интернет комуникацията. Това обикновено се обработва на сървър на съответната операционна система. Нямаме влияние върху специфичната обработка на данни от съответната операционна система. Допълнителна информация за целта и обхвата на обработката на данни можете да намерите в декларацията за защита на данните на доставчика. Там също ще намерите допълнителна информация за Вашите права и опции за настройка, за да защитите Вашата поверителност.
Информация за адреси и политики за защита на данните на доставчиците:
• на Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, https://policies.google.com/privacy?hl=bg. Допълнителни условия за използване за Google Maps / Google Earth можете да намерите на https://maps.google.bg/help/terms_maps/.
• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Калифорния. Условията за ползване на Apple Maps може да бъдат намерени на https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-bg.html. Политиката за поверителност на Apple може да намерите на https://www.apple.com/legal/privacy/bg/.
• Huawei Map kit: Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Ирландия. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-MapKit/. Политиката за поверителност на Huawei може да бъде намерена на: https://www.huawei.com/en/privacy-policy

1.12. Линкове към други уебсайтове и приложения
Нашето приложение включва връзки към други уебсайтове и приложения, които се управляват от една от Lidl-компаниите или от нашите избрани партньори, описани по-горе или от други трети лица. Когато кликнете върху един от банерите в приложението на представените продукти, ще бъдете пренасочени към уебсайта/приложението или към съответния app store. Връзките могат също да включват специални технологии за проследяване, които ще позволят на операторите на посочените уебсайтове/приложения да разберат и да измерват къде потребителят е научил за тях. Препоръчваме Ви да прегледате съответната политика за поверителност на всеки уебсайт/приложение, към който ще бъдете пренасочени, за да разберете каква информация ще бъде обработена за Вас от оператора. Когато Ви пренасочваме към някой от тези уебсайтове/приложения, ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълним Вашето (техническо) искане за посещение на съответното приложение или уебсайт (член 6, ал. 1, буква б) от GDPR) както и въз основа на законния интерес на оператора да извършва реклама (чл. 6, ал. 1, буква e) от GDPR).

1.13. Нюзлетър / Push нотификации/ SMS
Ние също така събираме информация за Вашето потребителско поведение по отношение на информационния бюлетин (нюзлетър) и друга информация, която може да Ви изпратим като Push нотификации или SMS, да я запишем и ако е възможно, да я свържем с Вас, с Вашия имейл адрес или клиентски номер. Ние събираме информация за времето на отваряне и линковете, които сте кликнали, местата на които кликвате, избраните продукти, времето, продължителността и честотата на използване.
Ние също обработваме тези данни само ако сте дали съгласието си (вижте също раздел 2 от настоящата политика за защита на личните данни).

1.14. Специални категории лични данни
Специалните категории лични данни по смисъла на член 9, ал. 1 GDPR (като например информация за Вашето здраве или религиозна принадлежност) не са включени в оценката на личните данни, показани по-горе.

2. За какви цели и на какво правно основание обработваме личните Ви данни?
Ние събираме данните, посочени в раздел 1, за да можем да Ви предоставим съответните услуги на Lidl Plus.
2.1. Комуникация, идентификация и защита на потребителския Ви профил
Основните клиентски данни събрани като част от регистрацията се използват за комуникация с Вас, както и за ясното свързване на Вашето пазаруване и потребителско поведение с Вашия потребителски профил.
Ако сте дали съгласие за обработване на данни за Вашата геолокация, използвайки диалоговия прозорец „Споделяне на данни в Lidl Plus“ в рамките на използването на нашето приложение или в настройките на Вашето мобилно устройство, ние използваме тази функция, за да можем да Ви предложим индивидуални услуги свързани с текущото Ви местоположение. Най-често обработваме Вашето местоположение въз основа на GPS и мрежа, по-специално като част от функцията „Магазини“ и „Предложения от партньори“, за да можем да Ви покажем най-близките до Вас магазини. Не съхраняваме за постоянно данни за геолокация.
В хода на Вашата регистрация питаме също за Вашата дата на раждане (виж раздел 1, горе). От една страна Вашето участие изисква минимална възраст от 18 години (виж раздел 2 на Условия за участие). Освен това съществуват възрастови ограничения за промотиране на определени продукти поради съображения за защита на младите хора. Например рекламата за алкохолни напитки не трябва да е насочена към деца или млади хора.
По-специално, ние използваме Вашия имейл адрес, за да Ви предпазим от неоторизиран достъп от трети страни, като Ви изпратим известие по имейл, например, в случай на достъп чрез нeпознато устройство, т.е. устройство, което все още не е получило достъп до приложението Lidl Plus. В допълнение, ние използваме вашето поведение при покупка от онлайн магазина за предотвратяване на измами.
Тази обработка се извършва въз основа на законовите разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, доколкото това е необходимо за използването на услуга или за изпълнение на договор (член 6, ал.1 б) GDPR), и тъй като ние имаме оправдан интерес да направим използването на приложението възможно най-лесно и ефективно (член 6, ал.1, буква е) от GDPR).
В случай на изтегляне на продукт от продажба, ние проверяваме дали сте закупили засегнатия продукт, за да можем да Ви информираме за изтеглянето. За тази цел ние използваме информацията за продуктите, които сте закупили.
Обработването се извършва, за да защитим Вашето здраве (член 6, ал. 1, буква г) от GDPR), и тъй като имаме законен интерес да ви информираме за всяко изтегляне на продукти (чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR).

2.2. Оптимизиране на зоните за разпространение на рекламни материали в мрежата от магазини
Ако ни предоставите данни за Вашия адрес, ние ще ги използваме за оптимизация на нашите райони за разпространение на рекламни материали, чрез което ограничаваме разхищението им и може да показваме по-насочена реклама, в зависимост от интересите както и да оптимизираме нашата мрежа от магазини, за да можем да определим подходящи местоположения на магазините.
Предоставянето на адреса е доброволно. Тези данни се обработват въз основа на нашия законен интерес от оптимизиране на каналите за продажба (член 6, ал. 1, буква е) от GDPR).

2.3. Определяне на Вашите продуктови интереси
За да Ви гарантираме предимствата на членството в Lidl Plus и да предоставим на Вас и останалите ни потребители най-добрите възможни индивидуални оферти и да проведем целеви проучвания, желаем да Ви опознаем по-добре. За целта първо определяме, въз основа на всички лични данни изброени в раздел 1, по-специално Вашите данни за транзакции от Lidl Plus, както и информация, която получаваме от онлайн магазина на Lidl или други приложения, уебсайтове или цифрови услуги, описани по-горе, кои продукти, промоции и услуги могат да бъдат интересни и подходящи за Вас. Ние използваме математико-статистически методи, за да определим тази корелация. За тази цел Вашите лични данни се сравняват с данните на други клиенти. Въз основа на това сравнение можем след това да заключим кои други продукти и промоции, от които други клиенти със сравними интереси са се интересували, също биха могли да представляват интерес за Вас и други клиенти.

Така можем, например, да Ви обърнем внимание на отстъпки на Ваши любими продукти
в приложението Lidl Plus или отделна дигитална услуга, например да Ви предложим преференциални цени, купони за отстъпка и други предимства за Вас, и да Ви информираме целево за атрактивни предложения в рамките на акции.

За тази цел ще получавате (ако е възможно персонализирана) информация за продукти, промоции, игри, нови услуги, новини и за проучвания.

Чрез измерване на използването на Вашето приложение (вижте по-горе), ние също получаваме обща представа за оптимизирането на нашето приложение Lidl Plus и успеха на нашите рекламни кампании. В допълнение, ние предоставяме на нашите рекламни партньори статистически обработени, анонимни данни (въз основа на използването на Вашето приложение, както и на закупените от Вас продукти) за успеха и за потенциално оптимизиране на техните маркетингови кампании. Нашите рекламни партньори не могат да проследят тази информация обратно до Вас лично.

Освен това персонализираните потребителски профили с данни за Вашата личност и/или имейл адрес, ще бъдат използвани за по-добро приспособяване на възможен рекламен подход, по-специално под формата на нюзлетър, към Вашите лични интереси и за подобряване на уеб офертите. Също така този профил на използване включва и информация за Вашето използване на Lidl Plus.

Тези дейности по обработка се извършват въз основа на законови разпоредби, които ни позволяват да обработваме лични данни, доколкото това е необходимо за използването на услуга или изпълнението на договор (член 6, ал. 1, буква б) от GDPR)

Ако сте дали съгласието си, този профил може да включва и информация, която сме прочели от Вашето устройство. В тези случаи ние обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, ал. 1 буква a) GDPR. Това се отнася за обработката на данни, описана по-горе в „Анализ на потребителското поведение „Нюзлетър/Push нотификации/SMS“, както и прехвърляне на данни към нашите рекламни партньори за възпроизвеждане на (рекламно) съдържание в услуги на трети страни.
Освен за увеличаване информативната стойност на профила, ние също използваме тези знания, за да оптимизираме приложението Lidl Plus и другите ни онлайн оферти, ако това е обхванато от Вашето съгласие. Правното основание за това е и член 6, ал. 1 буква a) GDPR.

2.4. Оптимизиране на нашия магазин и онлайн оферти

Ако участвате в нашите доброволни проучвания, ние използваме тази информация, за да оптимизираме нашия магазин и онлайн оферти. Ние обработваме тези данни, защото имаме легитимен интерес да предложим оферти възможно най-близки до вашите интереси (чл. 6, ал. 1 ф) от GDPR).

2.5. Получаване на маркетинг комуникация
Ако сте ни дали изричното си съгласие за рекламиране, ние също ще Ви изпратим информация за предимствата на програмата, например подробности за програмата, информация за нови партньори по програмата и предимства за партньори, специални промоции за клиенти и (ако е възможно, персонализирана) информация за продукти , промоции, състезания, нови услуги и новини по имейл, SMS или Push нотификации.
Директният маркетинг се осъществява въз основа на даденото от Вас съгласие (член 6, ал. 1, буква а) от GDPR).

2.6. Времево ориентирана и в зависимост от местоположението реклама
Ние обработваме локацията и часа на извършените от Вас покупки, за да Ви предоставим реклама ориентирана на времето и местоположението Ви, например чрез Push нотификации или чрез SMS. Ако предпочитания от Вас ден за пазаруване, например, е събота, можем да Ви предложим специални оферти за този ден от седмицата. В допълнение, ние сме в състояние да Ви предоставим оферта за региона, при условие че сме информирани в кой регион предпочитате да пазарувате.

Push нотификации са съобщения, които се изпращат от приложението до Вашето устройство и се показват там с приоритет. Приложението използва Push нотификации, ако сте се съгласили с Push нотификацията в настройките на Вашето устройство, когато инсталирате приложението или по всяко време, докато използвате приложението. Можете да деактивирате получаването на Push нотификации по всяко време.

Анализирането на времето и мястото на Вашата покупка служи за ползването на услуга или изпълнението на договор (Член 6, ал. 1, буква б) от GDPR) и тъй като имаме оправдан легитимен интерес да приспособим нашите оферти по възможно най-добър начин откъм време и местоположение (член 6, ал. 1, буква е) от GDPR).

2.7. Обработване на клиентски запитвания
Личните данни, които ни предоставяте, когато се свържете с клиентската ни линия, например чрез нашата форма за контакт, разбира се, ще бъдат третирани поверително. Ние използваме Вашите данни изключително за целите на обработката на Вашата заявка и за отговаряне на Вашите въпроси свързани със защитата на личните данни.
За да можем да обработим Вашите запитвания за обслужване на клиенти по възможно най-добрия начин, ние също така предаваме предоставените по-горе данни на разположение на други компании на Lidl. Това означава, че не е необходимо да записвате и съхранявате тези данни отново, за да обработвате Вашите запитвания. Компаниите на Lidl използват Вашите данни изключително с цел да Ви верифицират като клиент или потребител и да обработят Вашето запитване. Правното основание за обработване на Вашите данни е чл. 6 ал. 1 б) GDPR, тъй като това е необходимо за обработване на Вашето искане, както и чл. 6 ал. 1 е) GDPR.
Нашият и Вашият съпътстващ (легитимен) интерес към тази обработка на данни е резултат от целта да отговорим на Вашите запитвания, да решим всички възникнали проблеми и по този начин да поддържаме и насърчаваме Вашето удовлетворение като клиент или потребител на нашата услуга или на услуга на други Lidl-компании. Правното основание за обработка на Вашите запитвания за защита на данните е член 6, ал. 1, буква в) от GDPR, тъй като това е необходимо, за да се обработи Вашето запитване, както и в член 6, ал. 1 буква ф) от GDPR.

2.8. Предоставяне на приложението
Ние обработваме събраните данни като част от използването на приложението, така че нашето приложение да може да функционира правилно. По-специално, ние се нуждаем от тази информация, така че приложението да запазва предпочитаните настройки, като държава и език, да можем бързо да решаваме технически проблеми и да имате достъп до определени области в приложението. Тези данни не се използват за създаване на потребителски профили.
Правното основание за използването на необходимите за това технологии е член 6, ал. 1 буква б) GDPR, т.е. ние обработваме Вашите данни, за да предоставим нашите услуги в процеса на изпълнение на договора.
Използването на картографски услуги се основава на договорни отношения с Вас, чл. 6 ал. 1 б) GDPR, както и на нашия законен интерес от привлекателно представяне на нашите оферти и за да направим лесно намирането на местоположенията, които сме посочили в приложението. Това представлява легитимен интерес по смисъла на член 6, ал. 1, буква е) от GDPR.

2.9. Предназначение на историята на продукта
Ако сте резервирали продукти чрез приложението Lidl Plus, ние ще Ви ги покажем в хронологията, за да можете да получите преглед на Вашите резервации. Правното основание за свързаното обработване на данни е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR, т.е. ние обработваме Вашите данни, за да изпълним Вашите потребителски очаквания.

2.10. Предотвратяването на измами
За да предотвратим икономически щети за Lidl, ние анализираме поведението при пазаруване с помощта на приложението Lidl Plus с цел предотвратяване на измами. По-специално, ние също така оценяваме дали и колко често артикулите се връщат.

3. С кого споделяме личните Ви данни?
В случай на обосновани искания от властите, ние ще предадем изисканите данни. Ние също предоставяме Вашите лични данни на трети страни, както следва:

3.1 Разкриване пред доставчиците на услуги

Понякога използваме доставчици на услуги за обработка на Вашите данни. Фирмите, които работят за нас, са внимателно подбрани и обработването на лични данни се възлага в писмена форма. Те са обвързани от нашите инструкции и редовно се проверяват от нас, преди да започне обработката на данни и в хода на самата обработка. Тези компании никога не преследват собствените си цели при обработването на Вашите лични данни във връзка с техните дейности, които извършват за нас.
В тази връзка препращаме Вашите данни на получатели, които работят за нас в следните области:
•    услуги по съхранение на данни, системи за бази данни или други подобни;
•    техническа поддръжка;
•    маркетингови и технически консултации.

3.2 Разкриване пред операторите на свързаните услуги на Lidl
В рамките на Lidl-компаниите (вж. преди Раздел 1. по-горе) предаваме на съответната национална компания, при условията, описани по горе, следните данни:
•    Вашите продуктови предпочитания, за целенасоченото възпроизвеждане на съдържанието, определено като подходящо за съответната национална компания.
•    Ако участвате в лотария или състезание („Кампания“), организирано от Компаниите на Lidl, ние предаваме  данни, изброени в Условията за използване на Кампанията (напр. номер на клиент (ID в приложението), телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и др.).
•    Доколкото е необходимо да се обработи запитване чрез нашето обслужване на клиенти, ние също така предаваме горепосочените данни на онези компании на Lidl, с които се свързвате в контекста на запитвания за обслужване на клиенти. Освен това може да се наложи да предадем извлечения от Вашето запитване на договорни партньори (напр. доставчици в случай на запитвания за специфични продукти), за да обработим Вашето запитване.
•    Ако има подозрение за измама или Lidl претърпи икономически щети, ние ще предадем исканите данни за Вашето поведение при покупка/връщане на компаниите на Lidl.

Ако резервирате продукти чрез приложението Lidl Plus за по-късна покупка в магазин на Lidl, ние ще изпратим списък със запазените продукти и номера на Вашата поръчка на Lidl Групата. Компанията носи цялата отговорност за използването на тази информация за по-късна обработка на договора за покупка с Вас съгласно законодателството за защита на личните данните. Правното основание за това предаване е (чл. 6 ал. 1, буква б) от  GDPR, т.е. в отговор на Вашето искане.

Ако прехвърляме лични данни на получатели в трети страни (страни извън Европейското икономическо пространство), можете да узнаете това от информацията относно обработката на данни от нашите доставчици на услуги, описана в настоящата Политика за поверителност. Чрез приемането на решения за адекватност Европейската комисия определи дали такава трета страна предлага адекватно ниво на защита на данните. Точният списък на държавите с решение за адекватност може да бъде намерен тук: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_bg.
Ако за трета страна не е определено адекватно ниво на защита от Европейската комисия, ние гарантираме, че адекватното ниво на защита на данните се осигурява от други мерки като: обвързващи корпоративни правила, стандартни договорни клаузи, механизъм за сертифициране или признати кодекси на поведение. Моля, свържете се с нашия служител по защита на данните (Страница 1), в случай че искате да получите допълнителна информация.

4. Как гарантираме поверителността на личните Ви данни?
За да се гарантира поверителността на Вашите лични данни, на нашите служители, участващи в обработката на данни, е забранено да събират, обработват или използват лични данни без разрешение. Нашите внимателно подбрани и обучени за спазване правото на защитата на данните служители са договорно обвързани да опазват тайната на данните още със започване на трудовото правоотношение. Това задължение се прилага и след прекратяване на трудовоправното отношение.

5. Как гарантираме сигурността на Вашите лични данни?
Сигурността на Вашите данни е много важна за нас. Ето защо поддържаме технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, по-специално от опасности при предаването на данни и от трети страни. Предприетите предпазни мерки редовно се адаптират към състоянието на техниката.

6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Ние изтриваме или анонимизираме Вашите лични данни веднага след като вече не са необходими за целите, за които ги обработваме в съответствие с предходните параграфи. По правило ние съхраняваме Вашите лични данни за продължителността на Вашето участие в Услугата Lidl Plus. Ако не сте активни в продължение на 24 месеца, ние ще Ви уведомим за предстоящото изтриване. В този случай можете да възразите срещу изтриването, като отворите или се логнете в приложението отново. В противен случай данните се изтриват след 72 часа от отписването Ви от Lidl Plus. Можете да възстановите клиентския си акаунт в рамките на тези първоначални 72 часа, като влезете отново. При това положение процесът на изтриване се анулира. Ако Вашите данни са необходими за по-дълго време, поради съблюдаване на законови срокове или за обезпечаване, отстояване или прилагане на правни искове, ние ще съхраняваме Вашите данни в съответствие с разпоредбите за защита на данните след отрегистрацията от Lidl Plus, стига съхранението да се изисква от закона или доколкото е необходимо за изпълнение на целите.
Цялата лична информация, която ни изпращате в случай на запитвания към клиентската линия, ще бъде изтрита или анонимизирана най-късно 90 дни след окончателния отговор. Опитът показва, че след 90 дни обикновено не възникват нови запитвания във връзка с даден от наша страна отговор. При отстояване на правата Ви като субект на данни, Вашите лични данни ще бъдат запазени в продължение на 2 години след окончателния отговор, за да се докаже, че сме Ви предоставили изчерпателна информация и че са спазени правните изисквания.

7. Какви са Вашите права по отношение на обработването на Вашите данни?
Разбира се, ние ще Ви предоставим при поискване информацията съгласно член 15 GDPR (по-специално данните, съхранявани за Вас, получателя или категориите получатели, на кого данните се споделят с цел съхранение и т.н.). Тази информация ще предоставим безплатно.
Вие също имате, при съответните законови изисквания, право на корекция на неверни данни и изтриване, ограничаване на обработката и право на преносимостта на Вашите лични данни.
Вие също имате право да подадете жалба до компетентния Надзорен орган.

В случаите, когато обработката на данни се основава на чл. 6, ал. 1 буква д) или буква e) GDPR или за целите на директния маркетинг имате право да възразите срещу обработката.

Ако сте дали съгласието си, можете да го оттеглите по всяко време с бъдещ ефект, например в приложението в меню „Помощ“ - „Контакт“ или (ако искате да премахнете избора на отделни канали за уведомяване директно) в „Настройки“ -„я“ или като напишете имейл на: hotline@lidl.bg.
Ако искате да оттеглите съгласието си за анализа на използването на това приложение/Моят Lidl акаунт, можете да направите съответната настройка в приложението в „Още“ - „Правна информация“ - „Споделяне на данни в Lidl Plus“.

8. Няма задължение за предоставяне на данни
Доколкото предоставяте тези данни сами, не сте задължени да предоставяте горната доброволна информация. Без тези данни, обаче, няма да можем да Ви предоставим напълно услугите на Lidl Plus. Само незадължителните полета с данни са маркирани като такива.

9. Може ли да променяме настоящата политика за защита на личните данни?
Промени в настоящата политиката за защита на личните данните може да бъде резултат от промени в правната ситуация или да е необходимо, поради обстоятелства при обработката на данни от Lidl Plus. Ако, например, целите на събирането, обработката или използването на Вашите лични данни, както и идентичността на администратора на лични данни и категориите от получатели на данни се променят, ще Ви информираме за тези обстоятелства и ако е необходимо, ще Ви питаме за Вашето съгласие.

Изтеглете политиката за защита на личните данни

Можете да изтеглите политиката за защита на личните данни на приложението "Lidl Plus" от долния линк: